Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2018

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) hälsar dig välkommen till Elmia i Jönköping och vår årskonferens – konferensen för och av oss som arbetar med offentliga inköp!

Vi erbjuder som vanligt storföreläsningar, parallella seminarier, konkreta erfarenheter från våra medlemmar och naturligtvis en fantastik möjlighet till nätverkande och umgänge av högsta klass.

Program

Måndag 16 april

Tisdag 17 april

Onsdag 18 april

11.30 - 13.00
Registrering och lunch

13.00 - 13.25
Välkommen!

SOI:s ordförande Emma Breheim och årets moderator Gabriella Ahlström hälsar välkommen till årskonferensen.

13.25 - 13.50
Rapport från Utredningen om förenklingen av vissa upphandlingsregler – hur ser ramarna för arbetet ut och hur har arbetet bedrivits?

Regeringens särskilda utredare, advokaten, Anna Ulfsdotter Forssell berättar om arbetet och erfarenheterna så här långt.

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Advokatfirman Delphi

13.50 - 14.05
SOI:s ger sin syn på behovet av förenkling av vissa upphandlingsregler

Emma Breheim, ordförande SOI

14.05 - 14.30
Paneldiskussion

Paneldiskussion om förenklingar av regelverket.

Emma Breheim, ordförande SOI

Anna Ulfsdotter Forsell,  advokat, Advokatfirman Delphi

Björn Bergström, senior associate, Ramberg advokater

14.30 - 15.00
Så blir Stockholms läns landstings Sveriges bästa offentliga upphandlande myndighet

Vad innebär det att vara Sveriges bästa offentliga upphandlande myndighet och hur når man dit? Irene Svenonius är finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Sveriges största upphandlande myndighet. 2020 ska SLL vara Sveriges bästa offentliga upphandlande myndighet.

Irene Svenonius, finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting

15.00 - 15.30
Kaffe och besök hos utställare

15.30 – 16.15
Innovation – Från ord till handling!

Orren Shalit, entreprenör, grundare och VD för SIT Scandinavia AB

16.15 – 17.00
Den språkbegåvade upphandlaren

Ord, röst, kropp, text, bild, gestaltning och allt som sker i ett mänskligt möte är det som skapar den språkbegåvade upphandlaren. Under föredraget fokuserar vi främst på vad mottagaren behöver för att förstå och ta till sig ditt budskap. Du får många konkreta tips på hur du kan utveckla så många olika “språk” som möjligt i mötet med åhörarna.

Marie-Louise Zeisig, utbildningskonsult och operasångerska

17.00 – 17.30
Frukt, kaffe och besök hos utställare

17.30 – 18.00
Jönköping: City of Dreamhack

Patrik Olderius, VD, Destination Jönköping

Tomas Lyckedal, Chief Brand Office, DreamHack

18.00 – 19.15
Mot nya utmaningar

Renata är en av världens mest framgångsrika äventyrare. Få föreläsare kan som hon motivera sina lyssnare att sätta upp egna mål och nå resultat och oavsett om det handlar om en personlig utmaning eller organisationens mål, kommer du ha inspiration att ta ett nytt steg framåt efter att ha hört Renata.

Renata Chlumska, äventyrare, bergsbestigare och föreläsare

19.15
Avslutning av dag 1 och mingel i utställningen

Mingeltallrik med dryck serveras.

08.30 – 09.30
Årsmöte

9.30 – 10.00
Kaffe och besök hos utställare

10.00 – 10.40
OPI – Offentligt-Privat Innovationssamarbete

OPI är en ny processmetod i Sverige som innebär att offentliga och privata aktörer möts kring en gemensam utmaning. Istället för en traditionell efterfrågestyrd upphandling utforskar parterna tillsammans på ett tidigt stadium innovativa metoder och arbetssätt som främjar nya produkter och tjänster. Advokat Catharina Piper reder ut begreppen och visar på konkreta exempel från verkligheten.

Catharina Piper, advokat, advokatfirman Lindahl
Karolina Huss, seniorprojektledare, Gate 21

10.40 – 11.30
Här är tonen rå men hjärtlig – Att jobba arbetsklimatsmart i organisationen

Vad är egentligen en kränkning? Vad är skillnad på en kränkning och skoj? Hur kan man veta när det handlar om elakheter eller om det bara finns några överkänsliga individer som tar illa upp över det mesta? Är vi för lättkränkta, som det sägs på olika håll idag? Vad innebär en tystnadskultur? Hur kan man komma runt den?

Kränkningar skiljer sig åt i olika organisationer, hur kan det komma sig? Hur ter sig kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen? Vilka är varningssignalerna på ett dåligt socialt klimat?

Det här är några av de spännande (och svåra) frågor som diskuteras i föreläsningen. Föreläsare och publik resonerar stundtals tillsammans kring några av frågeställningarna. Samt går igenom det kanske viktigaste av allt, hur ska vi se till att det aldrig händer på vår arbetsplats? Och om det har hänt, hur hanterar vi det på ett så konstruktivt sätt som möjligt?

Anna Bennich Karlstedt, leg. psykolog, föreläsare och författare

11.30 – 12.30
Lunch

12.30 – 13.05
Parallella seminarier

A. Möjlighet att utesluta leverantör p.g.a. tidigare erfarenheter
En praktisk genomgång av hur du utesluter en misskötsam leverantör steg för steg.

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat, Advokatfirman Delphi
Martin Bogg
, associate, Advokatfirman Delphi

B. Dialog för bättre affärer
Genom dialoger med marknaden har Nacka kommun ökat antalet anbud i sina upphandlingar. Genom omfattande intern och extern dialog har den interna samverkan ökat och upphandlingsdokumentationen och den avtalade affären har utvecklats och blivit bättre. Dialogerna har skett före upphandlingen, under upphandlingen och efter tecknat avtal för att säkerställa en bra leverantörsuppföljning och utveckling av affären under avtalsperioden.

Sebastian Nordgren, inköpschef, Nacka kommun

c. Kundresor – ett viktigt perspektiv
Helsingborgs stad vill massor och vågar testa. Inköpsenheten är i konstant förändring med målet att ha hög service för sina kunder. För att på riktigt få reda på hur våra kunder upplever våra tjänster har enheten därför startat tre kundresor – som avropare, som anbudsgivare och som avtalsuppföljare. Följ med på deras resa!

Petra Rantzow, inköpschef, Helsingborgs stad
Camilla Alfredsson, teamchef verksamhetsstöd och hållbarhet, Helsingborgs stad

D. Snart ett år har gått sedan bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor infördes – vad har hänt?
Snart ett år har gått sedan bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor infördes – vad har hänt? Några nya begrepp har dykt upp och Upphandlingsmyndigheten lyfter blicken på några av dem: Behövlighetsbedömning? Underleverantörer som direkt medverkar? Och vilka utmaningar ställs upphandlande myndigheter inför och hur kan de hanteras praktiskt? Uppsala kommun delar med sig av sina erfarenheter.

Charlotta Frenander, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Susanne Afzelius, inköpschef, Uppsala kommun
Linnea Brinkälv, avtalscontroller, Uppsala kommun

 

13.15 – 13.50
Parallella seminarier

A. Ansvarsfull digitalisering för myndigheter
Kristian Pedersen, Erik Olsson och Daniel Lundqvist från Advokatfirman Kahn Pedersen berättar vad upphandlande myndigheter och enheter bör beakta vid digitalisering av verksamheten.

  • Offentlig upphandling och digitalisering
  • Offentlighet, sekretess och GDPR i förhållande till molntjänster och outsourcing
  • Säkerhetsskydd och informationssäkerhet vid upphandling

Kristian Pedersen, advokat, Kahn Pedersen
Erik Olsson, advokat, Kahn Pedersen
Daniel Lundqvist, advokat Kahn Pedersen

B. Dynamiskt inköpssystem – Hur fungerar det i praktiken?
Representanter från Kristianstad kommun och SKL Kommentus berättar om sina erfarenheter från tjänste- och varuupphandling med dynamiskt inköpssystem. Vad finns det för fördelar och nackdelar? Blir upphandling enklare med dynamiskt inköpssystem?

Hannes Olbers, upphandlare, Kristianstads kommun
Sofia Törnberg, ekonom, Kristianstads kommun
Anna-Lena Wägbo, ekonom, Kristianstads kommun
Evelina Emanuelsson, upphandlare, SKL Kommentus
Jan Jäderberg, kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus

c. Tvångsarbete i leveranskedjan – att ställa och följa upp krav gör skillnad
Pauline Göthberg, nationell samordnare vid Nationella kansliet för Hållbar Upphandling och Margareta Sterner, tidigare miljöchef i Region Jönköpings län presenterar resultaten av en uppföljning av arbetsförhållanden i Malaysia vid tillverkning av operations- och undersökningshandskar.

Uppföljningen resulterade i att Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) 2017 tilldelade Region Jönköpings län priset för Outstanding Case Study Award för arbetet med hållbar upphandling.

Margareta Sterner, tidigare miljöchef, Region Jönköping
Pauline Göthberg, nationell samordnare vid Nationella kansliet för Hållbar Upphandling

D. Kvalitet och offentlig upphandling
Kvalitet och kvalitetsutveckling har visat sig svårt att integrera på ett bra sätt under upphandling och kontraktsperioden. Seminariet erbjuder nya perspektiv och strategier kring kvalitet, och speciellt hur inköpare kan tänka och agera ifall man vill få hög kvalitet på den upphandlade tjänsten

Sara Dahlin, doktorand, Chalmers tekniska högskola

14.00 – 14.35
Parallella seminarier

A. Ja, jag får ofta förhandla, men när vill jag förhandla och hur gör jag?
I nya versionen av LOU är möjligheterna till förhandling betydligt större än tidigare. Bara för att jag får förhandla är det dock inte alltid lämpligt. Hur gör jag för att avgöra lämpligheten och hur gör jag i praktiken för att förhandla på ett framgångsrikt sätt? Under seminariet går Björn Bergström igenom nycklarna till den framgångsrika förhandlingen inom ramen för LOU.

Björn Bergström, senior associate, Ramberg advokater

B. Säsongsupphandling av frukt och grönsaker – nya möjligheter till kostnadseffektiva inköp
Med ambitionen att förbättra möjligheterna för måltidsverksamheten att kostnadseffektivt kunna planera sina inköp av färska grönsaker, frukt och potatis valde Ängelholms kommun att låta bli att använda sig av den traditionella Årstalistan som grund för priserna och istället lät dessa helt och hållet baseras på olika säsonger. Seminariet är en praktisk genomgång av upphandlingens bakgrund, genomförande och resultat.

Andreas Karlsson, upphandlare, Helsingborgs stad


C. Inköpsstyrning som ett strategiskt verktyg
Är det ens möjligt att involvera och samverka med politiken – för att styra inköp?
Eskilstuna kommun berättar om sitt arbete med inköpsstyrning, ”Smarta inköp”, 
vilket möjliggjort att upphandling blivit mer strategiskt.

Mirja Saarväli, upphandlingschef, Eskilstuna kommun
Ersätter seminariet ”Omvärldsspaning med IKA”

D. En digital inköpsprocess – att uppnå nyttan med e-handel
Vilka är fördelarna med e-handel och vad behöver man göra för att uppnå målsättningarna? Upphandlingsmyndigheten beskriver den digitala inköpsprocessen och vilka nyttor som kan finnas. Varbergs kommun och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län beskriver hur de arbetat med utveckling av e-handel i sina organisationer.

Camilla Nylén Leffler, e-handelsutvecklare och f.d. upphandlare, Varbergs kommun
Maja Uvalic, e-handelskoordinator, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Cecilia Brag, e-handelsutvecklare, Varbergs kommun
Maria Lilja, strateg, Upphandlingsmyndigheten

14.35 – 15.00
Kaffe och besök hos utställare

15.00 – 15.45
Slösmöten för miljarder – fyra veckor per tjänsteman och år!

Att vi tillbringar mycket tid i möten är välkänt, men hur effektiva är våra möten och hur kan man snabbt halvera tiden som läggs på slösmöten? Möt Sylvia Nylin från Svenska Möten som presenterar en nyligen gjord undersökning om mötesvanor bland tjänstemän i Sverige och hur man med enkla medel snabbt kan gå från mediokra möten till energifyllda och effektfulla möten genom att jobba strukturerat med möteskulturen i organisationen.

15.45 – 16.30
Upphandling i skenet av ny förvaltningslag och kommunallag

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

16.30
Slut för dagen

18.15
Busstransport från hotell i centrum till Elmia

18.45
Välkomstdrink och mingel i Lobby Nord

19.15
Till bords

Middag, underhållning och prisutdelning till Årets inköpare. Kvällen avslutas med dans till DJ.

22.30 – 01.00
Bussar kommer att avgå löpande till centrum under kvällen från det att middagen är avslutad.

01.00
Elmia stänger

Bussar kommer att avgå löpande till centrum under kvällen från det att middagen är avslutad.

8.30 – 9.10
Parallella seminarier

A. Den nya konkurrensprincipen – praktiska exempel på hur den på 15 månader redan hunnit förändra förutsättningarna för offentlig upphandling i grunden
Den 1 januari 2017 fick vi en ny konkurrensprincip i nya LOU. På vilket sätt har den nya konkurrensprincipen redan på 15 månader hunnit förändra förutsättningarna för offentlig upphandling i grunden? Robert Moldén, som nyligen vid Handelshögskolan i Stockholm lagt fram sin licentiatavhandling om konkurrensens roll inom offentlig upphandling, guidade oss genom ämnet på årskonferensen i Gävle 2017 och återvänder nu – den här gången med utgångspunkt i aktuella svenska och EU-rättsliga domstolsavgöranden.

Robert Moldén, EU-advokat, Front Advokater

B. Upphandling av städ- och bemanningstjänster – risker och möjligheter

Föredragen kommer ge en kort faktabaserad branschbeskrivning av både städ- och bemanningsbranschen för att sedan gå in på konkreta risker och möjligheter i upphandlingar och avtal. En modell för upphandling av både städ och bemanning kommer visas. Frågor som taktisk prissättning, utvärderingsmodeller och vitesupplägg kommer belysas och praktiska tips kommer delges åhörarna.

Stefan Berglund, expert offentlig marknad, Bemanningsföretagen Almega
Ari Kouvonen, näringspolitisk expert, Serviceföretagen Almega

C. Inköpskontroll genom inköpsanalys
De välfärdsutmaningar som den offentliga sektorn står inför kräver ny teknik och nya arbetssätt. I en vanlig kommun omsätter inköpen ca 30% av budgeten. Ta del av hur och varför Luleå kommun genom inköpsanalys arbetar för att uppnå sänkta kostnader, ökad kvalitet och intern kontroll främst inom områdena fastigheter, byggentreprenader och varuförsörjning.

Fredrik Jakobsson, VD, Advana AB
Fredrik Thyselius, controller, Luleå kommun

9.20 – 10.00
Parallella seminarier

A. ESPD-systemet i Sverige
Med det nya LOU-direktivet introducerades ESPD-systemet som den nya ordningen för leverantörsprövning över tröskelvärdena. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning för ESPD-systemet anpassad efter svenska förhållanden. Vägledningen behandlar bland annat hur de nya reglerna för uteslutning och kvalificeringen ska tolkas samt hur användningen av ett ESPD-formulär går till i praktiken.

Robin Andersson Boström, jurist, Upphandlingsmyndigheten

B. Tillsammans = bättre?
För att få till bra affärer behöver vi utvecklas tillsammans med våra entreprenörer och leverantörer. Hur vi väljer att göra det kan ske på olika sätt. Ann-Heléne Klasson, Årets inköpare 2017, delar med sig av sina erfarenheter.

Ann-Heléne Klasson, upphandlare, HFAB

C. Hållbart samarbete
I Helsingborg arbetar upphandlare och hållbarhetsstrateger tätt tillsammans i inköpsprocessen. Samarbetet är utvecklande, effektivt och har drivit hållbarhetsarbetet framåt i flera branscher. Hur startade det, vad är nyckeln till framgången och hur får du en chokladkaka?

Marilouise Berg, hållbarhetsstrateg, Helsingborgs stad
Amelie Tornenhjelm, upphandlare, Helsingborgs stad

D. Reserverad upphandling av fruktkorgar – upphandling med hjärtat
Häng med på ett seminarium där vi pratar om hur en reserverad upphandling utförs i praktiken. Vi berättar om resan från politiska beslut till att ett avtal finns på plats, om betydelsen för leverantören och inte minst för individen. Vi tipsar om hur man tar steget och vilka upphandlingar som kan vara aktuella att reservera för sociala företag.

Marie Emilsson, inköpssamordnare, Söderhamns kommun
Sandra Stark, upphandlare, Inköp Gävleborg

10.00 – 10.30
Kaffe och besök hos utställare

10.30 – 11.15
Hur ser framtiden ut för kommuner, regioner och landsting? Förutsättningar och scenario

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL

11.15 – 12.15
Att samarbeta under pressade förhållanden

Som stridspilot och överstelöjtnant har han flera gånger byggt upp och lett organisationer som på kort tid har klarat ”det omöjliga” under extrema förhållanden. Idag föreläser Robert Karjel om att bygga framgångsrika organisationer genom att väcka individernas egen, inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att uppnå något stort tillsammans med andra – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder. Nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen.

12.15 – 12.30
Avslutning

Konferensen avslutas och ort för årskonferensen 2019 avslöjas.

12.30
Lunch

Med reservation för att eventuella förändringar i programmet kan komma att ske.

Talare

Mer information kommer inom kort

Björn Bergström

Björn Bergström

Senior associate, Ramberg advokater

Björn Bergström har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har arbetat i 15 år som jurist och chef inom staten med fokus på offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt. Björn har tidigare varit ordförande i SOI och har en omfattande praktisk erfarenhet av att genomföra alla delar av en offentlig upphandling, genomföra utbildningar och rådgivningsarbete. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer, och tjänsterna omfattar hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen. Björn är frekvent anlitad som ombud i överprövningsprocesser, som rådgivare och som föreläsare. Björn är medförfattare till boken ”Tio principer för en framgångsrik upphandling” som publicerades på Liber förlag 2015.

 

Ja, jag får ofta förhandla, men när vill jag förhandla och hur gör jag? - Tisdag 17 april, kl. 14.00-14.35

Orren Shalit

Orren Shalit

Entreprenör, grundare och VD, SIT Scandinavia AB

Orren Shalit är entreprenör, grundare och VD för SIT Scandinavia AB, där SIT står för Systematic Inventive Thinking och som i sin tur är en metod för systematisk innovation som använts av flera stora svenska företag. Orren föreläser regelbundet om detta sätt att närma sig innovationsprocessen på flera av Sveriges och Europas affärsutbildningar. Orren Shalits ämnen är kreativitet och innovation – självklart ja! Men hur? Tänk "in the box" istället för "out of the box"; skapa innovationer med befintliga resurser, vad skall man göra när brainstorming inte räcker till? Goda idéer kommer inte som en blixt från en klar himmel systematisera och effektivisera ditt innovationsarbete, lär dig bryta dina tankefixeringar.

Orren har en stor erfarenhet av leda affärsutvecklingsprojekt i Sverige, Europa och USA. Resultaten är ökad konkurrenskraft och konkreta framgångar på marknaden genom nya och unika affärserbjudanden.

 

Innovation – från ord till handling! - Måndag 16 april, kl. 15.30-16.15

Martin Bogg

Martin Bogg

Associate, Advokatfirman Delphi

Martin Bogg har varit verksam på Advokatfirman Delphi sedan 2014 och är inriktad mot offentlig upphandling och till upphandling sammanhörande frågor, så som t.ex. sekretess. Martin har varit ombud för upphandlande myndigheter och leverantörer i ett stort antal rättsprocesser inom offentlig upphandling, inklusive Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Martin har även företrätt klienter i flera skadeståndsmål med koppling till regelverket för offentlig upphandling.

Martin är en återkommande och uppskattad föreläsare inom offentlig upphandling och skriver artiklar i upphandlingsrättsliga tidskrifter.

 

Möjligheter att utesluta leverantör p.g.a. tidigare erfarenheter – Tisdag 17 april, kl. 12.30-13.05

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Advokat, Kahn Pedersen

Daniel Lundqvist är advokat med över 10 års erfarenhet från högt specialiserad juridisk rådgivning inom outsourcing, IT-avtal och dataskydd. Daniel företräder svenska och internationella klienter, ofta på beställarsidan, i samband med upprättande, granskning och förhandling av komplexa tjänsteavtal och strategiska projekt såsom outsourcing (IT/BPO), systemupphandling, IT-projekt (inklusive agila avtal), licensavtal, Internet of Things och andra IT-tjänster.

Daniel föreläser regelbundet om outsourcing och IT-relaterad juridik, bl.a. hos Institutet för Informationsteknologi och Insight Events. Daniel är dessutom månatlig juridisk krönikör i tidskriften Skydd och Säkerhet, Sveriges ledande branschtidning inom säkerhetsbranschen.

 

Ansvarsfull digitalisering för myndigheter – Tisdag 17 april, kl. 13.15-13.50

Erik Olsson

Erik Olsson

Advokat, Kahn Pedersen

Erik Olsson är en av Sveriges ledande advokater inom offentlig upphandling. Erik har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i processer såväl vad gäller förvaltningsprocess som unionsrätt på det förvaltningsrättsliga området men även i upphandlingsrelaterade processer i allmän domstol.

 

Erik Olsson är författare till ett flertal artiklar och är bland annat återkommande skribent i Europarättslig tidskrift. Han är även medförfattare till Överprövning av Upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF och en uppskattad föreläsare såväl i Sverige som internationellt.

 

Ansvarsfull digitalisering för myndigheter - Tisdag 17 april, kl. 13.15-13.50

Robert Karjel

Robert Karjel

Författare, stridspilot och överstelöjtnant

Robert Karjel är hyllad författare, stridspilot, överstelöjtnant i försvaret och årets talare 2016. Han har lett räddningsinsatser vid Estoniakatastrofen, bekämpat pirater i Adenviken och på uppdrag av FN och EU byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan. Han inspirerar kring hur en organisation likväl som den enskilde medarbetaren framgångsrikt möter helt nya uppgifter trots svåra yttre och inre förhållanden och individens egen tveksamhet eller rent utav rädsla.

 

Att samarbeta under pressade förhållanden - Onsdag 18 april, kl. 11.00-12.00

Renata Chlumska

Renata Chlumska

Äventyrare

Renata Chlumska är något så ovanligt som en professionell äventyrare. Som första svenska har hon bestigit världens högsta berg, Mount Everest. Renata är dessutom egen företagare, utbildare och föreläsare. Hon talar om äventyret och allt det ger, samt naturligtvis om de olika ingredienser som krävs i form av motivation, förändringsbenägenhet, målfokusering och riskvärdering.

 

Mot nya utmaningar - Måndag 16 april, kl. 18.00-19.15

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Chefsekonom, SKL

Annika Wallenskog chefsekonom på SKL samt chef för avdelningen för Ekonomi och styrning.
Mångårig erfarenhet av ekonomi och styrningsfrågor i kommun och landsting. Har arbetat som kommundirektör och ekonomidirektör i både kommuner och landsting. Är även krönikör och skriver bloggar.
”Jag brinner för frågan hur vi kan få mesta möjliga välfärd för pengarna. Jag tror att genom nya sätt att arbeta med välfärden så kan vi på ett bättre sätt än i dag leverera välfärd till invånarnas allt ökade efterfrågan"

 

Hur ser framtiden ut för kommuner, landsting och regioner – Förutsättningar och scenario – Onsdag 18 april, kl. 10.30–11.15

Stefan Berglund

Stefan Berglund

Bemanningsföretagen Almega

Arbetar med att öka dialogen mellan köpare och säljare på den offentliga marknaden. Målet är att parterna ska öka sin kunskap om varandras förutsättningar och möjligheter och därmed skapa möjligheter för att bygga goda affärsrelationer och partnerskap. Lång erfarenhet av bemanningsbranschen och offentlig upphandling.

 

Upphandling av bemanningstjänster – risker och möjligheter – Onsdag 18 april, kl. 8.30-09.10

Gabriella Ahlström

Gabriella Ahlström

Moderator

Gabriella Ahlström är en erfaren moderator med en bakgrund som kultur- och samhällsjournalist, bland annat på Dagens Nyheter och Sveriges Radio och är dessutom känd bland annat från radioprogrammet "Spanarna" i radions P1 där hon sedan länge ingår i den fasta panelen. Tidigare har hon även hörts som krönikör i Godmorgon Världen och varit värd för programmet "Sommar". Gabriella är moderator för SOI:s årskonferens för andra året i rad.

 

Årets moderator

 

Kristian Pedersen

Kristian Pedersen

Advokat, Kahn Pedersen

Kristian Pedersen är en av Sveriges mest erkända juridiska experter inom offentlig upphandling. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i alla typer av affärer mellan offentliga och privata parter. Förutom offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna har han också omfattande erfarenhet av försvars- och säkerhetsupphandling och allmän kommersiell förvaltningsrätt.

 

Ansvarsfull digitalisering för myndigheter - Tisdag 17 april, kl. 13.15-13.50

Ari Kouvonen

Ari Kouvonen

Näringspolitisk expert, Serviceföretagen Almega

Ari Kouvonen arbetar som näringspolitisk expert med inriktning Almega Serviceföretagen som omfattar Almega- FM-företagen, Saneringsföretagen och Städföretagen

 

Upphandling av bemanningstjänster – risker och möjligheter – Onsdag 18 april, kl. 8.30-09.10

Anna Bennich Karlstedt

Anna Bennich Karlstedt

Leg. psykolog, föreläsare och författare

Anna Bennich Karlstedt är leg psykolog, föreläsare och författare. Hon har flerårig erfarenhet av att praktiskt arbeta med de psykosociala arbetsmiljöfrågorna i olika organisationer, både som konsult och som personalchef i byggbranschen.

 

Här är tonen rå men hjärtlig – att jobba arbetsklimatsmart i organisationen – Tisdag 17 april, kl. 10.40-11.30

Anna Ulfsdotter Forssell

Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat, Advokatfirman Delphi

Anna Ulfsdotter Forssell är en av Sveriges mest kända advokater inom upphandlingsområdet och har varit verksam inom detta område i snart 20 år. Anna företräder både upphandlande myndigheter/enheter och leverantörer i alla delar av inköpsprocessen. Anna är topprankad inom upphandlingsområdet och blev i år invald till Legal 500 Hall of Fame. Anna har gjort sig känd som advokaten som inte ser LOU som något hinder för en bra affär.

 

Anna Ulfsdotter Forssell är sedan juli 2017 av regeringen utsedd särskild utredare i Utredningen om förenkling av vissa upphandlingsregler (Fi 2017:05). Utredningen arbetar med förenkling av reglerna i nuvarande 19 kap. LOU och LUF samt ska göra dessa mer flexibla. Därutöver ska utredningen lämna förslag som syftar till att minska antalet överprövningar. Utredningen ska presentera sitt betänkande den 15 juni 2018.

 

Rapport från Utredningen om förenklingen av vissa upphandlingsregler – hur ser ramarna för arbetet ut och hur har arbetet bedrivits? - Måndag 16 april, kl. 13.40-14.30

Möjligheter att utesluta leverantör p.g.a. tidigare erfarenheter – Tisdag 17 april, kl. 12.30-13.05

Olle Lundin

Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen. Han är kursansvarig för terminskurs 6 på Juristprogrammet, tillika kursansvarig för en fördjupningskurs i offentlig upphandling.

 

Upphandling i skenet av ny förvaltningslag och kommunallag – Tisdag 17 april, kl. 15.45-16.30

Andreas Karlsson

Andreas Karlsson

Upphandlare, Helsingborgs stad

Andreas Karlsson har sin utbildningsbakgrund inom logistiken. Sedan 2015 arbetar han som offentlig upphandlare och sedan december 2017 inom Helsingborgs stad. Nu upphandlar han främst inom kommunikationsområdet men tidigare huvudområde har varit livsmedel.

 

Säsongsupphandling av frukt och grönsaker – nya möjligheter till kostnadseffektiva inköp – Tisdag 17 april, kl. 14.00 – 14.35

Ann-Helene Klasson

Ann-Helene Klasson

Upphandlare, HFAB

Jag brukar numer titulera mig som upphandlingsnärd och anser att upphandling är ett fantastiskt, fascinerande område där man ständigt ställ inför nya utmaningar. För att få till bra upphandlingar och avtal har vi alla en viktig roll att fylla och vi behöver arbeta tillsammans för att lyckas nå dit. Att nå bra resultat är inte en enmansshow utan det är ett arbete som kräver teamwork!”

Ann-Heléne vann priset Årets Inköpare 2017.

 

Tillsammans = bättre? - Onsdag 18 april, kl. 9.20-10.00

Sandra Stark

Sandra Stark

Upphandlare, Inköp Gävleborg

Sandra Stark arbetar sedan 4 år tillbaka som upphandlare på Inköp Gävleborg. Genom sitt driv och sin nyfikenhet försöker Sandra använda upphandling som ett verktyg för att förändra och skapa mervärden för de som berörs av den offentliga affären – från marknaden och leverantörerna till beställare och medborgare.

När nya möjligheter med att reservera kontrakt för sociala företag dök upp genom lagändringarna i LOU 2017 såg Sandra chansen att genom upphandling skapa samhällsnytta. Att våga testa ett då relativt obeprövat område har skapat nya arbetstillfällen men också utvecklat kompetensen inom den egna organisationen. Då Sandra ser att vi genom upphandling kan göra skillnad vill hon locka fler till att delta i kommunernas affärer och bedriver ett aktivt arbete med att informera, möta och utbilda företag inom offentlig upphandling.

Reserverad upphandling av fruktkorgar – upphandling med hjärtat - Onsdag 18 april, kl. 09.20-10.00

Marie Emilsson

Marie Emilsson

Inköpssamordnare, Söderhamns kommun

Som inköpssamordnare i Söderhamns kommun driver Marie Emilsson ett ihärdigt arbete för att utveckla kommunens inköpsorganisation och skapa kunskap och förståelse för de offentliga affärerna. Genom närhet till både verksamheter, beställare och leverantörer får Marie en överblick och förståelse för olika behov vilket utgör en styrka i hennes och kommunens arbete med att skapa goda affärer.

Med lång erfarenhet från inköp såväl inom privat som offentlig sektor ser hon upphandling som ett värdefullt verktyg som kan förändra samhället i en hållbar riktning. Att arbeta med sociala krav är en del av Maries uppdrag där ett reserverat kontrakt av fruktkorgar utgör ett exempel som skapat vinster på olika plan inom kommunen och framförallt för individen.

Reserverad upphandling av fruktkorgar – upphandling med hjärtat - Onsdag 18 april, kl. 09.20-10.00

Robert Moldén

Robert Moldén

EU-advokat och jur.lic., Front advokater

Jur.lic. Robert Moldén är EU-advokat vid Front Advokater i Göteborg samt doktorand i konkurrens- och upphandlingsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans licentiatavhandling vid Handelshögskolan handlade om konkurrensens roll inom offentlig upphandling och inom ramen för hans doktorsavhandling fokuserar han nu på den nya konkurrensprincipen som infördes i 2017 års nya LOU. Robert har tidigare jobbat som konkurrenssakkunnig vid Konkurrensverket, som adjungerad domare i upphandlingsmål vid Kammarrätten i Göteborg samt som frilansöversättare åt EU-domstolen i Luxemburg. Robert Moldén är tillsammans med kollegan Roland Adrell författare till den populära handboken om ”Juridik i kommunala bolag”. Han är ordförande i Göteborgs både äldsta juristförening – Göteborgs Juristklubb från 1888  –  samt en av de nyaste: Upphandlingsrättsliga föreningen från 2010 (www.uhrf.se). Utöver att undervisa i konkurrens- och upphandlingsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet är Robert även sedan flera år tillbaka gästföreläsare vid en av Europas ledande engelskspråkiga universitetsutbildningar för erfarna upphandlare med fokus på den goda affären: International Master in Public Procurement Management (IMPPM – www.masterprocurement.eu) vid italienska University of Rome Tor Vergata.

Den nya konkurrensprincipen – praktiska exempel på hur den på 15 månader redan hunnit förändra offentlig upphandling i grunden - Onsdag 18 april, kl. 8.30-9.10

Sebastian Nordgren

Sebastian Nordgren

Inköpschef, Nacka kommun

Sebastian Nordgren har en bred inköpserfarenhet från såväl privat som offentlig sektor. Efter många år som inköpare i privat sektor lockade de offentliga affärerna. Efter några år som nordisk inköpschef på Postnord och konsult med fokus på de offentliga affärerna är Sebastian sedan 2015 verksam som inköpschef i Nacka kommun.

Sebastians focus i Nacka kommun är att utveckla inköpsfunktionen i Nacka för att bidra strategiskt när Nacka växer och bygger stad. Detta har bland annat skett genom omfattande interna och externa dialoger. Det interna tvärfunktionella samarbetet är viktigt men också dialogen med leverantörsmarknaderna. Detta för att öka den egna och leverantörernas förståelse för varandras situation och därmed skapa möjligheter för att bygga goda affärsrelationer och göra goda lönsamma affärer.

Dialog för bättre affärer - Tisdag 17 april, kl. 12.30-13.05

Pauline Göthberg

Pauline Göthberg

Samordnare, Nationella kansliet för hållbar upphandling

Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för landstingens och regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

 

Tvångsarbete i leveranskedjan – att ställa och följa upp krav gör skillnad – Tisdag 17 april, kl. 13.15-13.50

Petra Rantzow

Petra Rantzow

Inköpschef, Helsingborgs stad

Petra Rantzow har många års erfarenhet av ledande roller inom inköp, logistik och supply chain, främst ifrån näringslivet där hon har varit verksam som inköpschef i flera globala stora företag. För att bredda sin kompetens och komma närmare hennes hjärtefrågor blev det naturligt att söka sig till offentlig sektor. Petra är idag inköpschef i Helsingborgs stad och driver utvecklingen av koncernsamverkan inom inköp.

Petra brinner för att tydliggöra affären! I näringslivet är det kritiskt att få från leverantörerna vad som förväntas, det är ett tätt samarbete med kritiska leverantörer och stort fokus på att få bort slöserier. Det är självklart lika viktigt i offentlig sektor men inte lika stort fokus för branschen ännu. Vi kan inte få vad som förväntas om vi inte är tydliga med vad vi förväntar oss. Hennes uppfattning är att anbudsgivare drunknar i formalia och distansdialog. Vi måste räcka ut armen och förklara på ett enkelt sätt vad som är kritiskt för att lyckas. Utöver detta arbetar Helsingborg med att fortsatt utveckla koncernsamverkan, lansera ny modell för inköpsstyrning, bredda hållbarhetsarbetet, testa nya metoder vid tidig dialog, fördjupa kompetensen i alternativa utvärderingsmodeller och etablera strategisk innovationsfrämjande upphandling.


 

Kundresor – ett viktigt perspektiv - Tisdag 17 april, kl. 12.30-13.05

Fredrik Thyselius

Fredrik Thyselius

Controller, Luleå kommun

Inköpskontroll genom inköpsanalys - Onsdag 18 april, kl. 8.30-9.10

Camilla Alfredsson

Camilla Alfredsson

Teamchef verksamhetsstöd och hållbarhet, Helsingborgs stad

Camilla har många års erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom offentlig sektor som projektledare, miljöstrateg och chef. Idag jobbar hon som teamchef för Hållbarhet och verksamhetsstöd på Inköpsenheten i Helsingborg. Hennes drivkrafter handlar om att få de 3,7 miljarder kronor som staden köper varor och tjänster för att göra nytta för ett hållbart samhälle. Förankring, kommunikation och dialog är viktiga verktyg för att få resultat. Kundresor är ett konkret arbetssätt för att på riktigt förstå kundens egentliga behov. ”När du vill skapa nya beteenden, oavsett om det gäller miljö, hälsa eller inköp, måste du veta vem du har framför dig. Vad är hens behov, möjligheter och drivkrafter att göra den förändring som du vill se? Att känna andra som du känner dig själv – det är en dålig idé.”

 

Kundresor – ett viktigt perspektiv - Tisdag 17 april, kl. 12.30-13.05

Catharina Piper

Catharina Piper

Advokat, Advokatfirman Lindahl

OPI – Offentligt-Privat innovationssamarbete - Tisdag 17 april, kl. 10.00-10.40

Emma Breheim

Emma Breheim

Ordförande, SOI, Inköpschef, Luleå kommun

Omvärldsspaning med IKA – SOI:s motsvarighet i Danmark - Tisdag 17 april, kl. 14.00-14.35

Marie-Louise Zeisig

Marie-Louise Zeisig

Utbildningskonsult och operasångerska

Marie-Louise Zeisig är en av landets mest omtyckta och efterfrågade utbildare inom retorik, röst och kroppsspråk. Hon har utbildat i de flesta branscher och på alla nivåer inom näringsliv, stat, kommun och landsting runt om i Sverige och utomlands. Hon medverkar regelbundet i olika media som retorik- och koppsspråksexpert.

M-L Z är utbildad sångpedagog och operasångerska (bland annat anställd på Stora Teatern i Göteborg) och har genom sin erfarenhet som pedagog, artist och utbildningskonsult en ovanligt heltäckande kunskap om vad som fungerar i mötet mellan åhörare och talare. Tack vare sin pedagogiska förmåga utmanar hon deltagarnas invanda mönster utan att passera gränsen för hänsyn och integritet. Tillsammans med en gedigen teoretisk plattform tillhör hon en av landets främsta utbildare inom sina ämnesområden.

2012 kom hon ut med boken Kliv fram, ta plats och tala! (Forum).

 

Den språkbegåvade upphandlaren - Måndag 16 april, kl. 16.15-17.00

Sylvia Nylin

Sylvia Nylin

VD, Svenska möten

Sylvia Nylin är sedan 2016 vd för medlemsorganisationen Svenska Möten och har inlett kampen mot slösmöten. Under de senaste tio åren har hon arbetat inom besöksnäringen i både operativa och styrelseroller inom bland annat Svenska Turistföreningen och Countryside Hotels.

Dessförinnan var hon i telekom- och finansbranschen och hennes kompetensområden omfattar bland annat affärsutveckling, kommunikation, digitalisering och hållbarhet.

Med en bred bakgrund som förändringsledare drivs hon av att jobba smartare och effektivare. I sin roll på Svenska Möten hjälper hon företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Hon är övertygad om att framgång och utveckling skapas när erfarenhet, kunskap och personligheter möts.

 

Slösmöten för miljarder – Tisdag 17 april, kl. 15.00-15.45

Hannes Olbers

Hannes Olbers

Upphandlare, Kristianstads kommun

Hannes Olbers jobbar som upphandlare i Kristianstads kommun.

Hannes är ansvarig för Kristianstads kommuns dynamiska inköpssystem avseende bemanning av socionomer.

 

Dynamiskt inköpssystem – Hur fungerar det i praktiken? – Tisdag 17 april, kl. 13.15-13.50

Sofia Thörnberg

Sofia Thörnberg

Ekonom, Kristianstads kommun

Jag arbetar som ekonom och inköpssamordnare i Kristianstads kommun inom Arbete och välfärdsförvaltningen. Förutom förvaltningsspecifika upphandlingar arbetar jag även med bemanningstjänster av socionomer via dynamiskt inköpssystem.

Dynamiskt inköpssystem – Hur fungerar det i praktiken? – Tisdag 17 april, kl. 13.15-13.50

Anna-Lena Wägbo

Anna-Lena Wägbo

Ekonom, Kristianstads kommun

Anna-Lena Wägbo jobbar som ekonom och inköpssamordnare i Kristianstads kommun inom Arbete och välfärdsförvaltningen. Förutom förvaltningsspecifika direktupphandlingar arbetar hon med bemanningstjänster av socionomer via dynamiskt inköpssystem

 

Dynamiskt inköpssystem – Hur fungerar det i praktiken? – Tisdag 17 april, kl. 13.15-13.50

Evelina Emanuelsson

Evelina Emanuelsson

Upphandlare, SKL Kommentus

Evelina Emanuelsson har arbetat på SKL Kommentus Inköpscentral sedan 2015. Hon är ansvarig för SKL Kommentus Inköpscentrals dynamiska inköpssystem avseende bränslepellets

 

Dynamiskt inköpssystem – Hur fungerar det i praktiken? – Tisdag 17 april, kl. 13.15-13.50

Jan Jäderberg

Jan Jäderberg

Kategoriansvarig teknik och energi, SKL Kommentus

Jan Jäderberg har arbetat på SKL Kommentus sedan 2010. Han har lång erfarenhet från olika roller inom energibranschen. Jan var med och tog fram SKL Kommentus Inköpscentrals första dynamiska inköpssystem avseende bränslepellets.

 

Dynamiskt inköpssystem – Hur fungerar det i praktiken? – Tisdag 17 april, kl. 13.15-13.50

Sara Dahlin

Sara Dahlin

Doktorand, Chalmers tekniska högskola

Sara Dahlin är doktorand på Chalmers och Centre for Healthcare Improvement. Hon forskar på kvalitetsutveckling i offentlig upphandling, med fokus på vård och omsorg.

 

Kvalitet och offentlig upphandling – Tisdag 17 april, kl. 13.15-13.50

Camilla Nylén Leffler

Camilla Nylén Leffler

E-handelsutvecklare och f.d. upphandlare, Varbergs kommun

Fotograf: Björn Dahlgren

En digital inköpsprocess – att uppnå nyttan med e-handel – Tisdag 17 april, kl. 14.00-14.35

Maja Uvalic

Maja Uvalic

E-handelskoordinator, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Maja Uvalic jobbar som E-handelskoordinator i Länsstyrelsen Västra Götaland län

I mitt ansvar ligger att införa, utveckla och tillämpa e-handel på Länsstyrelsen Västra Götaland län. Det innebär allt från att hantera myndighetens avtalsdatabas och göra den beställningsbart till att hålla utbildning, ge stöd och support till våra utsedda beställare.

Förutom det så jobbar jag nationellt och hjälper de övriga 20 st. Länsstyrelserna att komma igång med E-handel allt från att tillhandahålla utbildningar till ett dagligt stöd och support.

Fotograf: Björn Dahlgren

 

En digital inköpsprocess – att uppnå nyttan med e-handel – Tisdag 17 april, kl. 14.00-14.35

Cecilia Brag

Cecilia Brag

E-handelsutvecklare, Varbergs kommun

Fotograf: Björn Dahlgren

En digital inköpsprocess – att uppnå nyttan med e-handel – Tisdag 17 april, kl. 14.00-14.35

Maria Lilja

Maria Lilja

Strateg, Upphandlingsmyndigheten

Maria arbetar som Strateg på Upphandlingsmyndigheten, bl.a. med stöd och utbildning kring den digitala inköpsprocessen. Maria har arbetat med strategiskt inköp, upphandling och e-handel sedan 2006, i roller som tf. upphandlingschef, teamledare och som upphandlingskonsult. Maria har tidigare varit projektledare för breddinförandet av e-handel i Stockholms stad. 

 

En digital inköpsprocess – att uppnå nyttan med e-handel – Tisdag 17 april, kl. 14.00-14.35

Fredrik Jakobsson

Fredrik Jakobsson

VD, Advana AB

Fredrik Jakobsson är civilekonom och har 10 års erfarenhet som ekonom och controller för flera stora verksamheter. Bland annat som controller för Max Hamburgerrestauranger AB där han även medverkat i den administrativa ledningsgruppen. Sedan 2015 driver Fredrik företaget Advana AB som i grunden erbjuder interima ekonomitjänster som CFO och controllers men som nu främst inriktar sig på mer kreativ controlling där de lyfter fram analys och uppföljning och använder den för att identifiera nya möjligheter. Controllers och ekonomer lägger normalt mycket tid på att rapportera utfall men få bidrar med vad utfallet istället borde vara. På Advana har de insett att rätt typ av kontroll, uppföljning och analys skapar resurseffektiva verksamheter. Våga tänka nytt och våga skapa förändring.

 

Inköpskontroll genom inköpsanalys – Onsdag 18 april, kl. 8.30-9.10

Robin Andersson Boström

Robin Andersson Boström

Jurist, Upphandlingsmyndigheten

Robin Anderson Boström har arbetat som upphandlingsjurist vid Upphandlingsmyndigheten sen hösten 2016. Under sin tid där har han bl.a. skrivit en vägledning om ESPD-systemet samt varit medförfattare till rapporten Offentlig avtalssamverkan. Som expert har han representerat myndigheten i både Kommunutredningen och Tillitsdelegation. Robin arbetade tidigare som förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting.

ESPD-systemet i Sverige – Onsdag 18 april, kl. 9.20-10.00

Marilouise Berg

Marilouise Berg

Hållbarhetsstrateg, Helsingborgs stad

Marilouise Berg är hållbarhetsstrateg på inköpsenheten i Helsingborgs stad. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i inköpsprocessen, har bidragit till att få hela branscher att ta kliv framåt i sitt miljö- och klimatarbetet och brinner för att göra nytta. ”Det lyckade samarbetet mellan upphandlare och hållbarhetsstrateger bygger på kultur och förtroende. Vår framgång beror på att vi tillsammans ser möjligheter, vågar och är noggranna.”

Hållbart samarbete – Onsdag 18 april, kl. 9.20-10.00

Amelie Tornerhjelm

Amelie Tornerhjelm

Upphandlare, Helsingborgs stad

Amelie Tornerhjelm är utbildad till internationell inköpare och arbetar sedan tre år som upphandlare på Inköpsenheten i Helsingborgs stad. Arbetet är motiverande, kan ibland bjuda på en och annan utmaning men det finns också utrymme för kreativitet. Samarbetet med enhetens hållbarhetsstrateger och inköpsanalytiker är viktig. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar genom hela inköpsprocessen, i våra upphandlingar och i avtalsförvaltningen.

Hållbart samarbete – Onsdag 18 april, kl. 9.20-10.00

Irene Svenonius

Irene Svenonius

Finanslandstingsråd, SLL

Irene Svenonius är finanslandstingsråd (m) i Stockholms läns landsting sedan januari 2017. Sedan hon tillträdde har hon satt stort fokus på att landstinget ska göra bättre upphandlingar, med fokus på bästa valuta för skattebetalarnas pengar. Målet är att landstinget ska bli Sveriges bästa offentliga upphandlare. Irene har lång bakgrund som tjänsteman, bl.a. som stadsdirektör för Stockholms stad.

 

En digital inköpsprocess – att uppnå nyttan med e-handel – Måndag 16 april, kl. 14.30-15.00

Charlotta Frenander

Charlotta Frenander

Upphandlingsmyndigheten

Charlotta Frenander har bred och många års erfarenhet av offentlig upphandling; från såväl tillsynsmyndighetens perspektiv som från praktiskt håll som upphandlingschef. Hållbarhetsfrågorna har alltid följt med sedan tiden på Miljöstyrningsrådet och Charlotta har nu ansvarat för Upphandlingsmyndighetens stöd för den nya lagstiftningen om arbetsrättsliga villkor

 

Snart ett år har gått sedan bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor infördes – vad har hänt? – Tisdag 17 april, kl. 12.30-13.05

Pris och anmälan

Sista anmälningsdag är den 24 mars.

Medlemmar

4 500 kr

Du som är medlem i SOI anmäler dig genom att logga in på Min sida. Vid anmälan anger du vilka seminarier du vill delta i och du har även möjlighet att boka hotell.

Icke medlemmar

7 100 kr

Du som inte är medlem i SOI anmäler dig på denna länk. Vid anmälan anger du vilka seminarier du vill delta i och du har även möjlighet att boka hotell.

Om du som icke medlem ansöker om medlemskap i SOI innan anmälan till årskonferensen så kan du delta till reducerat medlemspris, 4 500 kr. Observera att angivet pris gäller under förutsättning att du uppfyller kraven på medlemskap i SOI.

 

Studenter

1 000 kr

(middag ingår ej)

Även i år erbjuder vi ett begränsat antal studenter att delta på konferensen till ett reducerat pris. Du som är student anmäler dig på denna länk. Vid anmälan anger du vilka seminarier du vill delta i och du har även möjlighet att boka hotell.

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

 

Konferensmiddagen på tisdag kväll ingår i deltagaravgiften för medlemmar och icke medlemmar.

Årets inköpare

I samband med tisdagens middag delar vi ut pris till Årets inköpare.

Årets inköpare utses för att stimulera och belöna upphandlare/inköpare, i första hand medlemmar, som under året gjort en uppmärksammad insats inom sitt arbete eller på annat sätt genom sitt engagemang utvecklat den offentliga upphandlingen.

Nomineringen för Årets inköpare 2017 är nu stängd. Vinnaren avslöjas i Jönköping den 17 april.

 

 
Bild: Årets inköpare 2017. Ann-Heléne Klasson, HFAB

Middag

Tisdagskvällens traditionsenliga bakettmiddag äger rum på Elmia. Vi är mycket glada att kunna presentera att Peter Johansson står för årets middagsunderhållning. Peter har en gedigen musikalkarriär och har dessutom förärats med epitetet ”Sveriges främste Queen-tolkare”. I musikalen We will rock you gjorde han huvudrollen i London närmare 800 gånger och efter det har han gjort de stora huvudrollerna här på hemmaplan, bl.a. Judas i Jesus Christ Superstar, Stacee Jaxx i Rock of Ages och Tommy De Vito i Jersey Boys. Med sig på scenen har Peter bandet Coverland.

Kvällens konferencier är Mia Isaksson. Mia är en av Sveriges mest rutinerade barpianister och sångerskor med stor vana att förgylla fester och galor.

Efter middagen avslutas kvällen med dans till DJ.

SOI ordnar med kostnadsfri busstransport till och från Elmia för de deltagare som bor på hotell i centrum.

Konferensmiddagen ingår i deltagaravgiften för medlemmar och icke medlemmar. Studenter som är intresserade av att delta på middagen ombeds att kontakta inger.lindback@nex.se.

Foto: Rebecca Hansson

 

Hitta hit

Mer information kommer