Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Åskonferens 2020 inställt pga Corona

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) hälsar dig välkommen till Kulturens Hus i Luleå och vår årskonferens 2020 – konferensen för och av oss som arbetar med offentliga inköp!

SOI:s årskonferens i Luleå kommer inte äga rum mellan den 1-3 april till följd av regeringens beslut att stoppa offentliga sammankomster. Just nu jobbar vi för fullt med att få klarhet i alla detaljer och vi behöver få lite tid att arbeta med detta. Det är en ny situation för oss där hälsan och säkerheten för alla har högsta prioritet. Vi ber dig därför avvakta med att kontakta oss. Vi kommer att återkomma till var och en så fort vi har mer information att ge kring konferensen.

Program

Talare

Emma Breheim

Emma Breheim

Ordförande SOI

André Pops

André Pops

Moderator

Louise Strand

Louise Strand

Malmö Stad

Moderator

Lena Micko

Lena Micko

Civilminister Regeringskansliet

Hur ser framtiden för upphanding ut? - Onsdagen den 1 april kl. 13:45-14:15

Åsa Rönnbäck

Åsa Rönnbäck

PhD på Förbättringsakademin

Åsa Rönnbäck är doktor i kvalitets- och verksamhetsutveckling. Hon har bedrivit forskning och arbetat praktiskt med kvalitet i upphandling de senaste 15 åren, både utifrån en beställarroll, utvecklare av kvalitets- och hållbarhetsmodeller och utifrån rollen som mottagare av kvalitetskrav i upphandling. Under föreläsningen delar Åsa med sig av forskningen och sina praktiska erfarenheter. 

Kvalitetsupphandlingar som ger bättre kvalitet - Onsdagen den 1 april kl. 14:20-15:00

Kaj Török

Kaj Török

Informations- och hållbarhetschef på MAX

Kaj Török är Informations- och hållbarhetschef på MAX Burgers. År 2019 fick MAX pris av FN för världens första klimatpositiva meny och utsågs dessutom till en av världens mest innovativa företag i världen av amerikanska affärstidningen Fast Company. Kaj är en mycket populär internationell talare som har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 90-talet.

Världens första klimatpositiva meny - Onsdagen den 1 april kl. 15:30 -16:15

Anna Ulfsdotter

Anna Ulfsdotter

Advokat på Ulfsdotter Law

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och partner, är en av Sveriges ledande advokater inom offentlig upphandling. Hon har arbetat med upphandlingsrätt i mer än 20 år och har företrätt klienter i upphandlingsmål i EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och i Högsta domstolen. Anna arbetar både för upphandlande myndigheter/enheter och för leverantörer. Hon var även särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler (SOU 2018:44). Anna är högt rankad i Chambers, Legal500 och har av Who’s who legal (Public Procurement och Government Contracts) sex gånger utsetts till en av världens bästa advokater inom det upphandlingsrättsliga området. Sedan den 1 januari 2019 är Anna verksam i den nystartade Advokatfirman Ulfsdotter – en advokatfirma specialiserad inom det upphandlingsrättsliga området.

När drevet går - Onsdagen den 1 april kl. 16:15-17:00

Neils Paarup-Petersen

Neils Paarup-Petersen

Ansvarig för digitala frågor, Utbildningsutskottet och näringsutskottet i Riksdagen

När drevet går - Onsdagen den 1 april kl. 16:15-17:00

Olle Lundin

Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt på Uppsala Universitet

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen. Han är kursansvarig för terminskurs 6 på Juristprogrammet, tillika kursansvarig för en fördjupningskurs i offentlig upphandling.


Korruption i Sverige -
Onsdagen den 1 april kl. 17:30-18:15

Thomas Hörnfeldt

Thomas Hörnfeldt

SSAB

Thomas Hörnfeldt is Vice President Sustainable Business & Public Affairs, at SSAB. He has an MBA from Uppsala University and an MSc from KTH in Stockholm and he has vast experience in general management & sales, market intelligence as well as sustainability. He has been Managing Director of Ruukki Sverige, Senior Vice President & International Sales at Ruukki Metals Ltd, Vice President at Atlas Copco Dynapac and Vice President Corporate Marketing & Sales at Ovako. The career started at ABB, which he left as Vice President in 2004, after almost 13 years of management positions in the metals industry activities. He has unique insights into the incorporation of sustainability into the business model of the organization.


Luleå: Hybrit - för fossilfritt stål -
Onsdagen 1 april kl 18:15 - 18:45

Björn Bergström

Björn Bergström

Advokat/Partner på Ramberg Advokater

Björn Bergström har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har arbetat i 15 år som jurist och chef inom staten med fokus på offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen. Björn har en omfattande praktisk erfarenhet av offentlig upphandling och har även stor erfarenhet av att genomföra föreläsningar, utbildningar eller rådgivningsarbete.


Hur vill ni ha det för att lämna bra anbud? -
Torsdagen 2 april kl. 10:05-10:35

Birgitta Laurent

Birgitta Laurent

Expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv

Hur vill ni ha det för att lämna bra anbud? - Torsdagen den 2 april kl. 10:05-10:35

Inger EK

Inger EK

GD, Upphandlingsmyndigheten

Hur vill ni ha det för att lämna bra anbud? - Torsdagen den 2 april kl. 10:05-10:35

Henrik Karlsson

Henrik Karlsson

Förvaltningsdirektör Inköp och Upphandling Göteborgs Stad

Sunda affärer, sunda leverantörer – att förebygga ekonomisk brottslighet - Torsdagen den 2 april kl.10:35 - 11:10

Stefan Lundberg

Stefan Lundberg

Chefsåklagare/Strategisk samordnare för brottsförebyggande frågor på Ekobrottsmyndigheten

Sunda affärer, sunda leverantörer – att förebygga ekonomisk brottslighet - Torsdagen den 2 april kl.10:35 - 11:10

Markus Brink

Markus Brink

VD Brixly

Sunda affärer, sunda leverantörer – att förebygga ekonomisk brottslighet - Torsdagen den 2 april kl.10:35 - 11:10

Miia Vuolama

Miia Vuolama

specialist i förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet

Sunda affärer, sunda leverantörer – att förebygga ekonomisk brottslighet - Torsdagen den 2 april kl.10:35 - 11:10

Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

Fotbollsdomare

Jonas Eriksson  - Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare.

Att ta 300 beslut under 90 min utan applåder - Torsdagen den 2 april kl. 11:15-12:00

 

Ulrika Ajax

Ulrika Ajax

Senior Consultant på Avtalsförvaltning AB

Ulrika har arbetat med den offentliga affären i över 20 år och under tiden har missionen vuxit fram - att skattemedlen ska användas på bästa sätt. Alltid med fokus på det bästa för helheten, både för affären och människorna som gör den. Med en tydlig vision och mission driver hon utveckling och förbättring. Efter att ha haft de flesta roller inom offentligt inköp samt förändringsledare, har hon nu valt att fördjupa sig i avtalsförvaltning. Pengarna till välfärden finns. Hålen där pengarna under avtalstiden rinner ut från verksamheterna, behöver täppas igen och det arbetar hon med nu. Ulrika stödjer offentliga verksamheter som coach/rådgivare, föreläsare, utbildningsledare, projektledare och teamutvecklare.

Parallellt seminarie A - Fördjupning Avtalsförvaltning - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Eleonor Ericzzon

Eleonor Ericzzon

Avtalscontroller på Örebro kommun

Parallellt seminarie A - Fördjupning Avtalsförvaltning - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Lennart Wallin

Lennart Wallin

Avtalscontroller på Örebro kommun

Parallellt seminarie A - Fördjupning Avtalsförvaltning - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Jakob Delden

Jakob Delden

Principal consultant på PA Consulting

Jakob har en lång erfarenhet från säkerhetsområdet och har arbetat främst med underrättelse och säkerhetsskyddsfrågor. Jakob har även lång erfarenhet av implementering av säkerhetsfrågor i stora organisationer från t.ex. Regeringskansliet och Kriminalvården. Jakob brinner för kommunikation och tror att ett välbalanserat skydd uppnås bäst att om hela organisationen förstår sin del i säkerhetsarbetet.


Parallellt seminarie B. Moln, säkerhet och outsourcing -
Torsdagen den 2 april kl.13:00 - 13:35

Lukas Holmberg

Lukas Holmberg

Consultant på PA Consulting

Lukas är jurist med erfarenhet från internationella complianceprojekt på global advokatbyrå. Han arbetar som ansvarig för turn-around av säkerhetsskyddsarbetet i verksamhetsutvecklingsprogram med miljardinvesteringar. Lukas har även designat kors-funktionellt arbetssätt för informationssäkerhet i upphandlingar samt säkrat transnationell regelenlig överföring av data, information, människor och militärt materiel


Parallellt seminarie B. Moln, säkerhet och outsourcing -
Torsdagen den 2 april kl.13:00 - 13:35

Iqbal Musaji

Iqbal Musaji

Koncerninköpschef på Borås Stad

Parallellt seminarie C. Inköpsbokslut - årets inköpare 2019 - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Katharina Högdin

Katharina Högdin

Nationell Miljöstrateg på Nationella kansliet för Hållbar Upphandling

Parallellt seminarie D. Nationell uppföljning av miljökrav och Kemkollen - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Catherine Borgkvist

Catherine Borgkvist

Head of Quality på Inyett AB (samt ordförande för TK 618 Säkra affärer)

Parallellt seminarie E. Säkra affärer - ny standard! - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Hanna Axelsson

Hanna Axelsson

Projektledare Informationsteknik och ledningssystem på SIS

Parallellt seminarie E. Säkra affärer - ny standard! - Torsdagen den 2 april kl. 13:00 - 13:35

Sanna Burman

Sanna Burman

UHM

Parallellt seminarie B. Strategikollen och hur man kan jobba med nationella upphandlingsstrategin på ett strategiskt hållbart sätt - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Niklaz Kling

Niklaz Kling

Strateg på UHM

Parallellt seminarie B. Strategikollen och hur man kan jobba med nationella upphandlingsstrategin på ett strategiskt hållbart sätt - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Magnus Ericsson

Magnus Ericsson

Advokat på Advokatbyrån Kaiding

Parallellt seminarie C. Norrbottens Upphandlingsråd - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Ingemar Sesevic

Ingemar Sesevic

Enhetschef Medicinska specialiteter, läkemedel och hälsovård, Västra Götalandsregionen

Parallellt seminarie D. Hantering av avvikelser under avtalsperioden - Västra Götalandsregionens
eskaleringstrappa - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Anders Olsson

Anders Olsson

Kvalitetstekniker på Västra Götalandsregionen

Parallellt seminarie D. Hantering av avvikelser under avtalsperioden - Västra Götalandsregionens
eskaleringstrappa - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Daniel Ahlqvist

Daniel Ahlqvist

Chef digital utveckling på Luleå kommun

Parallellt seminarie E. Gemensamma alternativ- ett stöd för kommunernas digitalisering - Torsdagen den 2 april kl. 13:45 - 14:20

Sara-Li Olovsson

Sara-Li Olovsson

Bolagsjurist på SKL Kommentus AB

Parallellt seminarie A. Kompletteringar och förtydliganden av anbud - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Erik Edström

Erik Edström

Upphandlingschef på SKL Kommentus Inköpscentral

Parallellt seminarie A. Kompletteringar och förtydliganden av anbud - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Sebastian Nordgren

Sebastian Nordgren

Inköpschef på Nacka kommun

Parallellt seminarie B: Kategoristyrning - proaktiv styrning inom inköp - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Maria Lidbom & Annika Elmén Maria Lidbom & Annika Elmén

Maria Lidbom & Annika Elmén

Advokatfirman LA PARTNERS

Parallellt seminarie C. Förhandling - Hur får vi ett väl fungerande avtalssamarbete och avslut - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Michel Björn

Michel Björn

EFFSO

Parallellt seminarie D.  RPA - digitalisering i inköpsprocesser - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Hanna Lundqvist

Hanna Lundqvist

Advokat på Advokatfirman Lindahl

Hanna Lundqvist är advokat med särskild inriktning mot offentlig upphandling, offentlighet och sekretess, tvistlösning och allmän affärsjuridik.


Parallellt seminarie E. Praktisk hantering av sekretessfrågor i offentlig upphandling - Torsdagen den 2 april kl. 14:30 - 15:05

Hasse Carlsson & Frida Adamsson Hasse Carlsson & Frida Adamsson

Hasse Carlsson & Frida Adamsson

Jobbar ni ihop eller bara samtidigt? - Torsdagen den 2 april kl. 15:35 - 16:20

Frida Boisen

Frida Boisen

Frida är världsmästare på sociala medier och tilldelades första pris för Best use of social media på tidningsvärldens Oscarsgala, INMA Awards i San Francisco.


Digital succé - Torsdagen den 2 april kl. 16:20 - 17:05

Johanna Hellström

Johanna Hellström

Advokat/Senior Associate på Foyen Advokatfirma

Johanna Hellström är advokat med inriktning mot Entreprenad och offentliga affärer. Johanna har tidigare arbetat  bl a inom Borås stad och Alingsås kommun.


Parallellt seminarie A. Fördjupning Entreprenadjuridik, partnering -
Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

Marianne Kallin

Marianne Kallin

Avdelningschef Investering på Luleå Kommun

Parallellt seminarie A. Fördjupning Entreprenadjuridik, partnering - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

Kerstin Wiss Holmdahl

Kerstin Wiss Holmdahl

Förbundsjurist på SKR

Parallellt seminarie B. Fördjupning E-handel - Krav och uppföljning vid upphandling - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

Jeanette Löfgren

Jeanette Löfgren

Strateg e-handel, Enheten för digitala tjänster på DIGG

Parallellt seminarie B. Fördjupning E-handel - Krav och uppföljning vid upphandling - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

Ulrika Eriksson

Ulrika Eriksson

E-handelscontroller på Luleå Kommun

Parallellt seminarie B. Fördjupning E-handel - Krav och uppföljning vid upphandling - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

Joachim Mongs

Joachim Mongs

Avtalscontroller på Luleå Kommun

Parallellt seminarie B. Fördjupning E-handel - Krav och uppföljning vid upphandling - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:50

David Moheim

David Moheim

Avdelningschef Affärsstrategi och Metodstöd på Försvarets Materielverk, FMV

Parallellt seminarium C. Leverantörsrelationer i offentliga affärer - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:05

Magnus Karlsberg

Magnus Karlsberg

Professor datorstödd maskinkonstruktion och avdelningschef Produkt- och produktionsutveckling, Luleå Tekniska universitet

Parallellt seminarie D. Prestandabaserade affärer, navet i den cirkulära hållbara ekonomin - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:05

Måns Weimarck

Måns Weimarck

Verksamhetsutvecklare på Region Skåne

Parallellt seminarie E. Innovationsupphandling – vad hände sedan? - Fredagen den 3 april kl. 8:30 - 9:05

Erik Olsson

Erik Olsson

Advokat på Kahn Pedersen Advokatbyrå

Parallellt seminarie C. Rättsfallsårskrönikan –  de viktigaste rättsfallen, trender och tendenser från våra domstolar under året som gått - Fredagen den 3 april kl. 9:15 - 9:50

Christian Zittenbaum

Christian Zittenbaum

Senior Training Specialist på Bisnode

Christian Zittenbaum är utbildningsspecialist på Bisnode med inriktning på bedrägerier, ekobrott, penningtvätt, research och utredning. Han har mer är 14 års erfarenhet av utbildning och rådgivning.


Parallellt seminarie D. Lär dig identifiera osynliga varningssignaler på ett företag - Fredagen den 3 april kl. 9:15 - 9:50

Henrik Jönsson

Henrik Jönsson

Upphandlingsansvarig på Kommunförbundet i Skåne

Henrik har jobbat med offentlig upphandling mer än 15 år, både i kommun, region och i kommunförbund och då bland annat inom vård/behandling, MT och på fastighetssidan.


Parallellt seminarie E. Kommuner i samverkan - Fredagen den 3 april kl. 9:15 - 9:50

Malin Cope

Malin Cope

Bolagsjurist på SKL Kommentus

Parallellt seminarie F. SKR:s personuppgiftsbiträdesavtal vid offentlig upphandling - Fredagen den 3 april kl. 9:15 - 9:50

Pål Resare

Pål Resare

Förbundsjurist på SKR

Parallellt seminarie F. SKR:s personuppgiftsbiträdesavtal vid offentlig upphandling - Fredagen den 3 april kl. 9:15 - 9:50

Parul Sharma

Parul Sharma

Hållbarhetsexpert

Parul Sharma är människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. Sedan 2004 har hon arbetat både i och med storbolag inom ämnet hållbarhet. År 2017 rankades hon av Veckans A­ffärer som näringslivets mäktigaste kvinna inom kategorin ”Samhällsförändrare”, och 2018 som den mäktigaste inom biståndsdebatten i Sverige av magasinet Omvärlden.


Inköpare och upphandlare behöver bli Sveriges viktigaste hållbarhetsprofessioner! -
Fredagen den 3 april kl. 10:20-11:05

Olof Röhlander

Olof Röhlander

Sprunget ur den senaste forskningen tillsammans med Olofs egna erfarenheter fokuserar Olof på ämnena förändring, eget ansvar, hantera press, komma bättre överens med varandras olikheter, och hur vi därmed kan få en bra dag - igen.

Bra är det nya bäst. Verklig motivation och arbetslust - Fredagen den 3 april kl. 11:05-11.50