Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Inköpsresan

30 november, 2018

Göteborgs Stad satsar på leverantörsmätningar kopplat till upphandling

För att förbättra dialogen med näringslivet har Göteborgs Stad Inköp och upphandling infört löpande leverantörsmätningar för anbudsgivare till stadens ramavtalsupphandlingar. Syftet är att ta reda på leverantörernas uppfattning av att delta i en upphandling med Göteborgs Stad.
 
Arbetet med att införa leverantörsmätningar påbörjades i början av året och nu har en första mätning genomförts. Annelie Gärdmark som är chef för Verksamhetsstöd på Inköp och upphandling, samt projektledare för projektet, ser att resultaten kan ge en möjlighet för Göteborgs Stad att förbättra relationen mellan kommunen och företagarna.
 
Genom att få reda på vad leverantörerna tycker om våra upphandlingar får vi ett underlag för hur vi kan utveckla oss, säger Annelie Gärdmark.
Metodiken bakom undersökningen är Löpande insikt, som är en rikstäckande servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Där mäts service gentemot företagare utifrån olika perspektiv inom områdena bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Upphandling är inte idag ett område som mäts men förvaltningen för Inköp och upphandling har sett en vinning i att använda samma metodik i sin mätning för att gemensamt med stadens verksamheter kunna föra diskussioner om insatser som kan förbättra företagsklimatet i staden.
 
Genom att få reda på hur företagarna uppfattar våra upphandlingar så får vi underlag i hur vi kan utveckla våra upphandlingar. På sikt kommer det leda till bättre affärer för alla parter, säger Annelie Gärdmark.
 
Som första del i Inköp och upphandlings nya satsning på seminarieserien ”Inköpsresan” diskuterades leverantörsmätningar.  Åsa Rönnbäck, nuvarande forskningschef på SIQ och Lina Haglund som är förbundsdirektör på inköp Gävleborg, diskuterade tillsammans med Annelie Gärdmark och Henrik Karlsson från Göteborgs Stad syfte, lärdomar samt för- och nackdelar med leverantörsmätningar. Det första avsnittet spelades in på plats den 13 november i Inköp och upphandlings lokaler på Magasinsgatan i centrala Göteborg. Nu finns första avsnittet på Inköpsresan som podd och film här


Om Inköpsresan
Inköpsresan är en seminarieserie där Inköp och upphandling tillsammans med inbjudna gäster diskuterar ämnen som är under utveckling inom inköps- och upphandlingsvärlden. Syftet är att lära av varandra för att kunna utvecklas framåt. Serien kommer att sändas som podd och film.