Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Trendenser i en föränderlig värld

30 november, 2018

Upphandlingsmyndigheten spanar framåt.

Hur kommer den svenska offentliga upphandlingen att se ut i framtiden? Och hur skall ett upphandlingsstöd se ut i framtiden. En av de allra viktigaste saker som pekades på under Trendensseminariet var omvärldsbevakning, att lära av varandra, att lära av omvärlden.. Vad händer i Sverige, vad händer internationellt? De idéer som speglas både i utgivningen av Upphandlingsmyndighetens magasin, Trendens (som vi berättat om tidigare) och det följande Trendensseminariet  den 5 november väcker sådana tankar och frågor. Man kan säga att Upphandlingsmyndigheten pekar på ett ansvar, inte bara för vad som gäller idag utan man vågar även peka framåt.

Som framgår av det just publicerade reportaget från DIFI’s konferens i Norge kan både offentlig inköpsverksamhet och upphandlingsstöd vara organiserat på många olika sätt. Att vi i Sverige fått en Upphandlingsmyndighet och en Nationell upphandlingsstrategi är jättesteg framåt för alla som arbetar med offentliga inköp. Dessa förändringar har också efterfrågats av SOI under många år. SOI har också intensifierat kontakterna med omvärlden, genom att delta på de danska upphandlarnas (IKA) årskonferens och nyligen även på DIFI’s konferens i Oslo. Upphandlingens fortsatta utveckling i en föränderlig värld är en fråga som blivit extra aktuell under senare tid, inte minst utifrån SKL’s rapport om hur det snart kommer att fattas 50 miljarder i kommunerna. Hur skall välfärden kunna bibehållas?

Därför inledde Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, med att prata om temat för dagen, inköp i en föränderlig värld. Förändringarna ställer nya krav på alla som är verksamma inom den offentliga affären. Det blir allt viktigare att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för omvärldsbevakning och analys för att öka beredskapen och för att hantera konsekvenserna. I upphandlingarna måste vi gå mer mot att efterfråga funktion istället för att detaljstyra leveransen. Det innebär mer dialog, med leverantörer och beställare. När vi delar kunskap blir förarbetena bättre. Resultatet blir sannolikt mer innovation och utveckling, liksom mer flexibilitet som ökar samhällets förmåga att hantera förändringar.

Seminariet avslutades helt logiskt med en bejublad framtidsspaning, utförd av Erik Herngren, senior partner på Kairos Future. ”Omvärldsbevakning – upphandling i en föränderlig omvärld”. Han talade om ”en RAPLEX värld”, (Rapid and Complex). Den digitala eran har bara börjat. Allt skapar data, allt kopplas upp, allt beräknas. Vi kommer att få AI-stödd upphandling. Vi kommer att få nya sätt att organisera tillvaron, skräddarsydda lösningar blir normen. Digitalisering är egentligen en fråga bortom tekniken. Börja nu med att arbeta med omvärldsspaning och omvärldsanalys. Tänk er att vi möts här igen år 2038. Vad kommer vi då att komma ihåg av vad vi pratade om i dag?