Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Johan Lundvall – SOI är vår viktigaste mötesplats

24 februari, 2020

Därför ställer vi ut på årskonferensen

Efter att ha läst ett par riktigt intressanta rapporter från Colligio – om innovationspartnerskap respektive om krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material vid byggupphandlingar – blir jag nyfiken och kontaktar Johan Lundvall, VD på Colligio.

– Hej Johan, berätta lite om vad ni gör.
– Vi startade i Falun redan 2008 och idag har vi en position som ett av de tre största konsultbolagen som upphandlar för offentlig sektor. Colligio började som ett utbildningsföretag, vilket vi fortsatt med och vi tycker själva att våra utbildningar är några av de bästa och mest kompletta på marknaden. Men en allt större del av verksamheten handlar om olika typer av upphandlingsstöd. Vi gör allt från att vara projektledare för genomförande av upphandlingar från ax till limpa till att vara en strategisk part i upphandlingsprocessen – som exempelvis rådgivare eller juridiskt stöd. Vi genomför över 400 upphandlingsuppdrag per år, spridda i hela landet. Och vi har våra kontor i Falun, Göteborg, Jönköping, Malmö, Norrköping och Stockholm.

– Du har varit Colligios VD i fem år. Berätta lite om din egen bakgrund.
– Från början är jag civilingenjör och kommer från byggbranschen. Bland annat arbetade jag med strategiska inköp på NCC. Så småningom headhuntades jag till Svenska Bostäder som inköpschef, då man ville samla alla inköp i en gemensam organisation. Under den perioden arbetade vi mycket med sociala krav, exempelvis med praktikanter som stod långt från arbetsmarknaden. Under en period var jag även VD på AffärsConcept, efter att bolaget blivit en del av SKL Kommentus.

– Det finns rätt så många aktörer i dag när det gäller upphandlingsstöd. Behövs det verkligen?
– Ja, det är i princip omöjligt för upphandlande organisationer att hålla sig med tillräcklig kompetens på alla områden. Man kan bli bättre genom samverkan med andra, men det räcker ändå inte alltid. En sak att tänka på när det gäller upphandlingsstöd är att det borde vara den mest etiska branschen av alla, med tanke på de stora värden som hanteras och att det handlar om att förvalta medborgarnas skattepengar på bästa sätt. I vår filosofi ingår att vi har många seniora konsulter med stor erfarenhet. De kanske kostar mer, men å andra sidan behövs färre chefer och beställarna blir mer nöjda. Vi vill också vara en fullödig leverantör i den meningen att vi klarar alla sorters uppdrag, oavsett om det handlar om IT, bygg, varor eller tjänster av alla slag. Därför har vi många av de största upphandlande organisationerna i Sverige som kunder.

– Ni ställer ut på SOIs årskonferens i Luleå. Varför?
– För oss är årskonferensen den viktigaste mötesplatsen, det absolut mest självklara målet och det perfekta stället att vara på för oss. Så har det alltid varit, det är här vi möter både våra befintliga beställare och nya potentiella kunder. Vi åker dit med fem personer. Det som förändrats under de senaste åren är att nu är det även den i särklass största konferensen och kvalitetsmässigt har den utvecklats starkt. Det man hoppas på i framtiden är att det även blir fler lokala eller regionala konferenser. Det skulle vara bra både för upphandlarna och för oss.

– Väl mött i Luleå alltså!