Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Måns Weimarck - talare på årskonferensen

24 februari, 2020

Innovationsupphandling – vad hände sedan?

Måns Weimarck är en av många intressanta föredragshållare på SOI’s årskonferens. Han arbetar nu som verksamhetsutvecklare på Region Skåne på Avdelningen för koncerninköp efter att tidigare ha varit enhetschef IT, MT och Lab. I den nuvarande rollen ingår ett specifikt ansvar för utveckling av inköpsarbete kopplat till innovation.

Regionen har fått mycket medial uppmärksamhet för ett par innovationsupphandlingar, där man lade ner mycket jobb, men också uppnådde väldigt goda resultat. Den ena upphandlingen gick ut på att kunna ersätta engångsförkläden av plast med ett miljövänligare material. Här blev ett litet företag vinnare, Bio Gaia AB. Det material de lyckades utveckla åt Region Skåne kan man nu även hitta i miljöbärkassar, engångsbestick med flera produkter. Det blev alltså en innovationsupphandling som gjorde avtryck i samhället, inte bara i regionens verksamhet, och som även innebar att ett litet företag kunde utvecklas och bli större.

Den andra omtalade innovationsupphandlingen handlade om hur man skulle kunna hitta nya, innovativa sätt att förhindra fallolyckorna som sker inom vården. Man inledde med ett seminarium där bland annat Mikael Damberg , närings- och innovationsminister, Amela Hodzic, regionråd Region Skåne och Åke Rosén, entreprenör och grundare av Bio Gaia, deltog. I samband med seminariet fick Måns Weimarck en fråga från tidningen Medtech Magazine.

– Är det någon idé för en liten entreprenör eller forskare att ens försöka vara med i en upphandling i fallprevention?
– Absolut! Då det inte finns en färdig lösning på marknaden kommer vi att skapa förutsättningar för mindre såväl som större aktörer att finna samarbetspartners så att man tillsammans kan erbjuda en komplett lösning på utmaningen. Vi är intresserade redan nu i en förberedande fas av att ta del av idéer och lösningar för att möjliggöra att upphandlingsprocessen utformas på bästa möjliga sätt så att den möjliggör för nya konstellationer att bildas, svarade Måns då.

I detta fallet handlade det alltså om en innovationsupphandling där man egentligen inte kunde veta något om vilket resultat som skulle uppnås. Nämnas kan att MSB har beräknat att fallskador kostar Sverige 22 miljarder kronor per år. Efter en process på cirka två år presenterades vinnarna av upphandlingen genom att Region Skåne åter bjöd in till innovationsseminarium, denna gång i Centralens konferenscentrum i Stockholm.

Från början fanns 18 anbud kring den totallösning som Skåne sökte. Bland annat gavs anbudsgivarna möjlighet att skugga vårdpersonal under ett dygn och regionen byggde också upp ett särskilt vårdrum där man kunde testa lösningar. De två företag som återstod i slutomgången, Minicrosser och Philips, presenterade sedan sina respektive lösningar för seminariepubliken innan det var dags för tilldelningsbeslutet. Bägge företagen hade fått lägga ett ganska så stort utvecklingsarbete för att motsvara kraven och lösningarna var inte helt olika varandra. Det blev Philips, representerade av Patrik Storm, som fick ta emot vinnarbeskedet och han beskrev lösningen som en kombination mellan process, teknik och människa.

På SOI’s årskonferens kommer Måns Weimarck att berätta om hur Region Skåne nu arbetar vidare med innovationsupphandling. Det kommer att handla om erfarenheter från dessa stora innovationsupphandlingar men även om hur man arbetar innovativt även i mindre upphandlingar, bland annat genom att prata mindre om de stora innovationsstegen och mer om ”funktionsbeskrivna krav”, alltså ett sätt att avdramatisera sättet att upphandla, där man ändå öppnar upp för innovativa lösningar. Vi ser fram emot ett spännande föredrag.