Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Vi är navet i innovationsupphandling...

24 oktober, 2018

Innovative anskaffelser – Nasjonalt program for leverandørsutvikling

Vi behöver politiker som har en plan för hur vi ska ta offentlig sektor in i framtiden. En plan för hur vi kan nya hitta sätt att stimulera och uppmuntra nytänkande och innovationer. Jag hoppas därför att vi kommer att få se ett tydligt innovationsfokus i fler kommuner och landsting den kommande mandatperioden, skrev Johan Ödmark, vd för Stiftelsen Electrum, nyligen i Dagens Samhälle.

Kanske är det läge för en tripp västerut, till Norge, för att lära av det nationella programmet för leverantörsutveckling, i dagligt tal Innovative anskaffelser. De fungerar som ett nav i den nationella utvecklingen av innovationsupphandling. Upphandlingsdialog Dalarna, som arbetar aktivt med innovationsutveckling, besökte nyligen det norska projektet på Näringslivets hus i Oslo.

Här träffade vi Gørill Horrigmoe och hennes kollegor, Riche Vestby och Harald Aas. Gørill berättade att programmet startade för nästan tio år sedan som ett regionalt pilotprojekt, men att arbetet blev framgångsrikt och att man i dag har verksamhet i hela Norge, uppdelat i olika regioner. Projektet ägs i dag av följande organisationer; NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), KS (tidigare Kommunenes sentralforbund), DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt), Innovasjon Norge (motsvarar Vinnova) och Forskningsrådet (forskingspolitiske rådgivaren for regjeringa og departementa).

År 2010 lades sammanlagt 6 innovationsupphandlingar ut på den statliga annonsdatabasen Doffin. År 2016 hade antalet ökat till 180. År 2010 hade 6 procent av de offentliga organisationerna med innovasion i sin inköpsstrategi, 2017 var det fyrtio procent. För perioden 2010-2015 planerar nu Innovative anskaffelser att kraftfullt eskalera verksamheten.

En viktig del i den norska innovationsutvecklingen är det man kallar Felles anskaffelser, ungefär beställarnätverk. Konkret innebär det att flera kommuner samverkar i specifika innovationsupphandlingar och att Innovative anskaffelser fungerar både pådrivare, som ett nav för att man skall hitta varandra men också som ett konkret stöd i processen, med att skapa mötesplatser och genom att förmedla kunskap och erfarenheter. De största hindren i en sådan innovationsprocess är, dålig förankring hos ledningen, brist på kompetens och dålig riskhantering.

Här syns en bild över arbetsgången i innovationsupphandling

Varför fellesanskaffelser (beställarnätverk)?
Till de viktigaste fördelarna hör följande:
• Större innovationshöjd
• Förenade krafter ger större marknadskraft för att skapa nya lösningar
• Möjligheter till serieproduktion ger en större marknad
• Vi får igång fler, på ett snabbare sätt

Vad samarbetar kommunerna om?
• Behovsfasen
• Organisering
• Dialogen med verksamheterna och leverantörer
• Upphandlingsdokumentet (förfrågningsunderlaget)

Resultat: Många väljer att upphandla tillsammans, andra väljer att ta med kunskapen om processen in i egna upphandlingar.

Vid vårt besök fick vi också en rad konkreta exempel på innovationsupphandlingar. Det blev väldigt tydligt hur viktigt det är med ett nav och en motor som kan ge stöd och hjälp i innovationsupphandlingar och vi som besökare hos Innovative anskaffelser insåg också att detta är en viktig faktor som saknas i Sverige i dag.