Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Trendens nr 3 har kommit

24 oktober, 2018

Fokus på inköp i en föränderlig värld

Upphandlingsmyndighetens årliga tidning, Trendens har kommit. Fokuset ligger väldigt mycket på det nödvändiga förändringsarbetet i offentlig upphandling. Vi behöver både resurser och kompetens för att kunna arbeta smartare, effektivare och att skapa mer värde för pengarna.

I förordet skriver myndighetens GD, Inger Ek, bland annat. ” Årets tema för Trendens är Inköp i en föränderlig värld. Under året har vi sett flera exempel på hur snabbt världen förändras. Ett exempel är klimatförändringarna. Forskarna är eniga om att sommarens torka som orsakat såväl skogsbränder som foderbrist inte är en engångshändelse. Ett annat exempel är ökade politiska spänningar internationellt. Ett resultat är högre tullar som riskerar att leda till handelskrig. Något som i sin tur kan leda till både brist på varor och höjda priser.
Digitaliseringen är en annan förändring där medborgarna förväntar sig mer av samhället. Den ger enorma möjligheter. Men samtidigt är det viktigt att hantera möjligheterna med klokskap så att den personliga integriteten inte hotas. Därför finns sedan maj en ny dataskyddsförordning, GDPR, som är gemensam för hela EU.
Förändringarna ställer nya krav på alla som är verksamma inom den offentliga affären. Det blir allt viktigare att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för omvärldsbevakning och analys för att öka beredskapen. Men också för att hantera konsekvenserna. Medborgarna förväntar sig det och det är deras skattepengar som är kärnan i de offentliga affärerna.
Vi behöver i upphandlingarna gå mer mot att efterfråga funktion istället för att detaljstyra leveransen. Arbetssättet innebär mer dialog. Och när upphandlare och leverantörer delar kunskap blir förarbetena bättre. Resultatet är sannolikt mer innovation och utveckling, men också mer flexibilitet som ökar samhällets förmåga att hantera förändringar.”

Det är ett välmatat nummer, på 76 sidor, med mängder av intressant material. Tidningen kan beställas i tryckt form eller laddas ner En stor del av tidningen har byggts upp med ett antal artiklar kring vart och ett av de sju nationella  upphandlingsmålen.

Den inledande delen av tidningen tar bland annat upp Upphandling på 3 minuter, Statistik för utveckling av den offentliga affären, Intressanta rättsfall under året, Hänt under året, Vanliga frågor i Upphandlingsmyndighetens Frågeservice, 5 röster om inköp i en föränderlig värld och Förändrade prioriteringar i inköpsprocessen. Intressant läsning utlovas!

Den 5 november klockan 15:00 - 18:00 bjuder Upphandlingsmyndigheten in till ett kostnadsfritt Trendensseminarium på Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm Länk till anmälan finns här.