Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Din viktigaste kompetens

2 oktober, 2018

Ordföranden har ordet

Ett av de områden som SOI jobbar mest med är kompetens. Det är ett av våra prioriterade fokusområden och en av de förflyttningar som lyfts fram i vår strategi för inköp i offentlig sektor.

Just nu är vi inne i ett intensivt arbete för att ta fram en ny kompetensprofil för offentliga inköpare. Samtidigt verkar vi för att öka attraktionen i våra jobb och stimulera till högre utbildning för framtida inköpare.

2012 tog SOI fram en certifiering som beskrev de kompetenser som en strategisk inköpare bör behärska. Affärsmannaskap, juridik, organisationskunskap, ekonomi, utrednings, analytisk och kommunikativ kompetens var de områden som certifieringen bestod i.

Även om certifieringen inte längre genomförs av SOI är dessa områden fortfarande aktuella.  Flera av områdena har utvecklats över tid och andra har kommit till vilket gör att arbetet med att ta fram en ny kompetensprofil är ett svårt men roligt arbete.

Oavsett hur vi nu formulerar vår nya kompetensprofil kommer framtiden för offentliga inköpare ligga i hur vi behärskar området förändringsledning. Utvecklingen går snabbt och är definitivt exponentiell. Vi behöver rusta oss för att våra inköp skapar nytta i framtiden. Att de möter verksamheternas och medborgarnas behov idag och över tid.

Digitaliseringen är här för att stanna. Nyligen invigdes DIGG – myndigheten för digital förvaltning, med uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. Det ska bli spännande att följa myndighetens utveckling och jag gör det med stark tilltro till den kraft som finns när man samordnar den offentliga förvaltningen i syfte att skapa effektiva lösningar.

Egentligen tycker jag inte om ordet digitalisering, trots att jag oftast är den första som provar nya systemlösningar och mer än gärna utvecklar mig själv (och andra) genom IT.  Digitalisering är verksamhetsutveckling där man tar tillvara teknikens möjligheter och skapar lösningar för att förenkla människors liv. Eller i alla fall borde det vara det. I verkligheten finns det många exempel på där digitaliseringen drivs av IT-chefer, där IT-lösningarna har blivit ett självändamål och där man glömt bort att följa upp nyttan för dem som ska använda de tjänster som utvecklats.

Oavsett vad man kallar den utveckling som nu sker, spelar vi offentliga inköpare en nyckelroll. Vi är förändringsagenter som behöver känna till, bemästra och leva förändringsledning. Vi använder oss av våra affärer för att den offentliga sektorn ska få tillgång till den kompetens och de nya lösningar som finns på marknaden. Våra inköp kommer att driva utveckling av verksamheterna vi verkar i. De utvecklar samhället och förhoppningsvis driver de utveckling samtidigt som de bidrar till högre kvalitet och sänkta kostnader.

Samtidigt behöver vi leda oss själva i den förändring som sker även i vår egen bransch. På SOI Norr i Luleå fick vi många exempel på hur digitaliseringen av inköpsprocessen kan påverka vår egen vardag och vad den gör med oss som människor. Vad händer exempelvis med vårt hantverk och vår kompetens när upphandlingssystemen utvecklats till robotar? Hur rustar vi oss bäst för denna förändringsresa? Som ledare är det ett av mina viktigaste uppdrag att skapa en plattform där vi fortsätter att vara en efterfrågad kompetens som skapar värde för våra uppdragsgivare.

Till sist vill jag och styrelsen skicka ett stort grattis till vår vice ordförande Martin Magnusson som fick sitt andra barn tidigare i september. Varmt lycka till med er nya kompetens och den förändring ni nu ska leda.

Emma Breheim