Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Heldag med SOI Mitt

28 september, 2018

Åttiofem deltagare på intensivt Västeråsmöte

SOI Mitt’s möten har dragningskraft. Några deltagare hade åkt ända från Värnamo till Västerås. Det blev en intensiv dag med 85 deltagare, ledd av moderator Annica Avegård som till vardags är förvaltningsansvarig upphandlare på Barn- och utbildningsförvaltningen på Västerås stad.

Vi hälsades välkomna till Västerås, Sveriges energi- och robothuvudstad, av Jörgen Sandström som är IT/Digitaliseringsdirektör i Västerås stad, och som tidigare varit sektionschef på SKL, Avdelningen för Digitalisering. Han kunde berätta att de flesta människor är positiva till att kommunen utvecklar de digitala tjänsterna men att det inte är helt lätt att göra rätt. Här involveras upphandlare, jurister, digitaliseringsexperter, kommunikatörer, ekonomer, experter på infosäkerhet och dataskydd, politiker med flera. Men det är spännande och viktigt också.

Anna Ulfsdotter Forsell, som arbetat med upphandlingsjuridik sedan 1998, berättade om Förenklingsutredningen som gick på knappt ett år att genomföra. Hon berättade bland annat att i Finlands motsvarighet till LUF finns över huvud taget inga regler under EU’s tröskelvärden. Så radikal vill man dock inte vara men däremot utgick man från att både leverantörer och upphandlare i allmänhet är seriösa och kompetenta och vill skapa bra affärer. Det handlar alltså om tillit och förtroende som grund för förslaget, som påminner en del om LUK. Och i dagarna går det ut på remiss, som alla har rätt att svara på. Förslaget handlar framför allt om ramar för handlingsutrymme och skyddsregler för leverantörer och namnet på utredningen är ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt”. Gränserna för direktupphandling föreslås bli fasta, 600.000 kronor i LOU och 1.100.000 i LUF. Anna hade velat se högre gränser men då krävs först en översyn av tidigare förändringar för att se om det är möjligt.

Helena Sköld Lövgren är upphandlingschef i Filipstad  och ledamot i SOI’s styrelse. Hon berättade om sin hjärtefråga, avtalsuppföljning, och de resultat man lyckats få fram i Filipstad. Det handlar om att intte bara handla på rätt avtal utan man måste gå ner på artikelnivå. På området förbrukningsmaterial gjorde man en genomgång under februari till april 2017 och fann att man köpte för minst fyra gånger så mycket pengar som behövdes, 4,2 miljoner i stället för 1,05 miljoner. Man införde köpstopp och utbildade de som gjorde inköpen i hur det borde gå till. Perioden februari till april 2018 hade inköpen minskat till en sjättedel av året innan!

Till hjälp i arbetet har man använt analysverktyget Bubo Bubo, det är Helena och hennes medarbetare Anette Johansson som utför arbetet och man kommer att fortsätta utbilda tills alla gör rätt. På bilden ser vi Helena, Anette och Karin Kaibel från Avtalsförvaltning AB.

Upphandlingsjurist Mathias Sylvan, som alltid mycket engagerad, berättade om den tydliga sociala dimensionen i 2014 års direktiv. De är uppdelade i sociala krav (arbetsrättsliga skyldigheter), sociala företag (reserverade kontrakt) och sociala tjänster, där vi snart får nya regler för upphandling av välfärdstjänster. Vi fick även veta hur man kan använda märkning (som Svanen och många andra) vid upphandling och hur det kan bespara upphandlarna arbete.

Vi fick också rapporter om hur upphandling med sociala krav utvecklas i Västerås, Inköp Gävleborg och hos UpphandlingsCenter. I Västerås har man hittills skapat 44 praktikplatser varav 24 lett till anställningar.

Niklas Hjulström, chef på Västmanlands Teater, berättade om hur den stora branden härom året faktiskt har svetsat samman människor och hur teatern försöker fånga upp detta och vill vara en del av samhället.

Eva Emanuelsson berättade om hur SKI börjat arbeta med DIS, om utmaningar, fördelar och erfarenheter från den första DIS-upphandlingen som avsåg bränslepellets. Och efter en innehållsrik dag i Västerås var det dags för hemfärd och att börja ladda för nästa träff med SOI Mitt.