Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

White paper om kategoristyrning

29 april, 2019

Arvid Fredin – Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor

EFFSO har helt nyligen släppt sitt utlovade White paper om kategoristyrning i offentliga inköp ” Så lyckas du med kategoristyrt inköp i offentlig sektor”. Vi har växlat några ord med Arvid Fredin, som författat rapporten och som är drivande i att utveckla EFFSOs arbete inom kategoristyrt inköp. Innan sin tid på EFFSO arbetade Arvid som inköpskonsult på managementkonsultfirman McKinsey och som kategoriledare på Scania i Sverige och i Storbritannien.

– Jag har arbetat både inom privat och offentlig sektor i sammanlagt ca 15 länder i fyra olika världsdelar, berättar Arvid Här i Sverige arbetar jag nu med flera offentliga inköpsorganisationer, både myndigheter och kommuner. Vi på EFFSO har märkt att de offentliga inköpen genomgår en positionsförflyttning och då vill vi gärna vara med och bidra med vår kunskap. Både inom offentlig och privat sektor ser vi ibland en brist på självförtroende och det är inte alla försök att införa kategoristyrning som faller väl ut. Men vad är det som stjälper försöken? Det finns några vanliga misstag som gör att det inte funkar, Vilka är de? Det reder vi ut i rapporten och vårt mål med den är att öka chanserna att lyckas. Det handlar ju också om att arbeta tvärfunktionellt, att involvera både verksamheter och leverantörer. Men man måste börja i rätt ände, med kronor och ören. När man lärt sig grunden kan man stoppa in allt fler parametrar, som miljökrav och andra typer av krav. och samhällsnyttor. Det är väldigt kul att vara med nu, och driva på utvecklingen av de offentliga inköpen.

Så här beskriver EFFSO rapporten på sin hemsida: Trots att det är känt att ett kategoribaserat arbetssätt till stor grad driver effektiviteten både inom inköp och för hela den köpande organisationen, är antalet offentliga organisationer som uppnått ett bra resultat av det begränsat. Det krävs givetvis en hel del för att lyckas införa kategoristyrt inköp, som är så mycket mer än en uppdelning och ansvarsfördelning efter inköpskategorier. Men med en total inköpsvolym om 700 miljarder kronor och en genomsnittlig förbättringspotential på 10 procent i de kategorier där kategoristyrning lyckas är potentialen i offentlig sektor enorm. Vi på EFFSO har arbetat med ett hundratal olika organisationer inom såväl privat som offentlig sektor och som satsat på att införa ett kategoristyrt inköp. Baserat på det har vi identifierat sex framgångsfaktorer som behövs för att lyckas.

Rapporten finns att ladda ner här