Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

En kompetensprofil för offentliga inköpare

3 april, 2019

Rollen som offentlig inköpare är redan idag komplex och utmanande. För att sätt fingret på den kvalificerade rollens breda kompetensbehov lanserar SOI en kompetensprofil för offentliga inköpare.

Rollen som offentlig inköpare är redan idag komplex och utmanande och har på senare år blivit alltmer central i många offentliga organisationer. I takt med ökande krav höjs också kompetensbehoven. För att sätt fingret på den kvalificerade rollens breda kompetensbehov lanserar nu Sveriges Offentliga Inköpare en tydlig kompetensprofil för offentliga inköpare. 

För SOI är kompetens och kompetensutveckling en helt avgörande fråga. Den offentliga sektorn i Sverige står inför en rad utmaningar de kommande åren när omvärlden förändras i en rasande takt samtidigt som medborgares krav och förväntningar ökar. Att säkerställa en effektiv, lönsam och hållbar inköpsprocess för offentliga organisationer blir därför viktigare än någonsin, vilket leder till ökade krav på rollen som offentlig inköpare. 

-       Rollen som offentlig inköpare omfattar idag mycket mer än bara upphandlingar, och kommer i framtiden omfatta allt mer. Vi har identifierat tretton olika kompetensområden och paketerat i vår nya kompetensprofil. Offentligt inköp är en bred kompetens som behöver nyttjas på bättre sätt och gå från upphandling till att ta hand om hela affären, säger Emma, ordförande SOI. 

 Kompetensprofilen är baserad på tretton tvärvetenskapliga områden som en offentlig inköpare bör behärska. Profilen utgår från verksamhetens behov och vilar på affärsmässighet och områden som strategiutveckling, ledarskap och digital utveckling. Kompetensprofilen ska kunna användas av olika roller och i olika syften. Exempelvis av en upphandlare eller upphandlingschef i en mindre organisation som behöver stöd i att driva utveckling av området, eller för att använda som rekryteringsstöd. Eller för att en upphandlingschef ska få en överblick över vilka kompetensområden organisationen har eller saknar. 

-       Utöver Kompetensprofilen har vi även utvecklat ett unikt web-verktyg, soi-kompetenskollen.se. Det är ett självskattningsverktyg skräddarsytt efter rollen som offentliga inköpare. Genom verktyget kan en person eller organisation kartlägga sina styrkor och utvecklingsområden, säger Martin Kruse, styrelseledamot SOI. Kompetensprofilen är en plattform som vi vill fortsätta att utveckla på olika sätt, och fortsätta anpassa för organisationer men också individen i sig, avslutar Martin. 


Ladda ner kompetensprofilen i sin helhet nedan.

För mer information, kontakta:
Emma Breheim, Ordförande, 070-348 8735
Martin Kruse, Ledamot, 010-488 3680

Om Soi-kompetenskollen.se
Kompetenskollen är ett unikt verktyg där du enkelt kartlägger din kompetens. Utifrån SOIs 13 kompetensområden bedömer du både dina styrkor och svagheter. Om du vill kan du också skicka resultatet till din mail. Du har möjlighet att göra Kompetenskollen flera gånger och därmed utvärdera över tid, jämföra med individuella målsättningar och se en eventuell utvecklingskurva.

Gå in på www.soi-kompetenskollen.se och testa din kompetens!

 

 

 

Dokument