Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Vi är starkare tillsammans

1 april, 2019

Ordföranden har ordet

Snart är det dags för vår årskonferens i Uppsala, där vi också firar 40 år som förening.  Den 3-5 april ses över 900 offentliga inköpare och leverantörer för att nätverka, utbyta erfarenheter och växa tillsammans. Vi kan redan konstatera att vårt födelsedagskalas lockat rekordmånga deltagare. Det är förstås oerhört glädjande och stimulerande för oss som ideell förening att vi nu arrangerar Sveriges i särklass största upphandlingskonferens.

SOI:s styrka har alltid funnits i våra medlemmar och de mötesplatser vi skapar. Vi som verkar för SOI är också medlemmar i föreningen och till vardags jobbar vi med att göra, leda och styra offentliga inköp i kommuner, regioner och statliga myndigheter över hela landet.

Ett av SOI:s främsta fokusområden är kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Vi känner alla av att konkurrensen om inköpare och upphandlare är kraftig, vilket också bekräftas av Arbetsförmedlingens senaste rapport ”Var finns jobben?”, som ger prognoser om arbetsmarknaden de kommande fem åren.

Att investera i kunskap och kompetens är en av de förflyttningar som vi lyfter fram i vår strategi för offentliga inköp. Med det menar vi att våra organisationer ska investera i kompetensutveckling, att inköpsfunktionerna ska bestå av olika kompetenser och att det bör satsas på högre utbildning inom inköp i offentlig sektor.

Nu lanserar vi en kompetensprofil för framtidens offentliga inköpare. Vårt tidigare certifieringsprogram har lagt grunden för vår nya kompetensprofil. Vi har utvecklat och kompletterat den för att matcha framtidens behov. Vi har också haft ambitionen att göra den mer lättillgänglig och användbar i vardagen. Vi tror att organisationerna själva behöver ett tydligt ägarskap för sin kompetensförsörjning och vår kompetensprofil möjliggör den modellen. Kompetensprofilen är en plattform som vi vill fortsätta att utveckla på olika sätt då den vänder sig till flera målgrupper och ändamål.

SOI:s kompetensprofil beskriver 13 tvärvetenskapliga kunskapsområden och visar tydligt på den bredd man som offentlig inköpare behöver behärska. Vi hoppas att kompetensprofilen kan användas av dig som medlem i din plan för kompetensutveckling eller av chefer och ledare som behöver inventera och utveckla sin inköpsorganisation. Kompetensprofilen ger också en tydlig riktning och innehåll för de utbildningsanordnare som vill möta den ökade efterfrågan på arbetsmarknaden.

SOI har varit en stark förening i 40 år med ett ständigt ökande medlemsantal. Vi har jobbat med målsättningen att förbättra Sveriges offentliga affärer och i många stycken varit föregångare inom vårt område.  Vår förening är i ständig förändring liksom vår yrkeskår. Därför vill vi vara en stark röst även de kommande 40 åren. Med SOI:s kompetensprofil i ryggen kan vi fortsätta att kompetensutveckla och inspirera offentliga inköpare idag, imorgon och i framtiden. Som ordförande är jag stolt över att representera och leda en förening som aldrig står still och som ser styrkan och möjligheterna i att gå tillsammans.

Vi ses i Uppsala!

Emma Breheim

Ps. Läs gärna krönikan av vår tidigare ordförande Lisbeth Johnson som skriver om föreningens utveckling de senaste 20 åren. Fantastiskt rolig och intressant läsning tycker jag! Ds.