Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Ulrika Ajax och LOA – Lagen om attraktion

30 september, 2019

Om inspiration, kompetens och arbetsglädje

Jag möter Ulrika Ajax på ett seminarium om avtalsförvaltning i Borlänge. Tillsammans med Karin Kaibel och Björn Brandell föreläser hon om vikten av avtalsförvaltning, att ta ansvar för avtalen under hela avtalsperioden, för att få maximal utdelning för skattepengarna. Vi får en rad talande exempel på hur skattepengar kan användas på felaktiga sätt, just utifrån att man inte har kontroll över hela inköpsprocessen före, under och efter avtalstiden.

Ulrika har nyss börjat arbeta som strategisk utvecklingsledare på Avtalsförvaltning AB och vi samtalar kring hennes engagemang, entusiasm och vilja att skapa förändring. Först några ord om Ulrikas bakgrund.

– Min tid som ansvarig på Upphandling24 var mycket lärorik och jag fick möjlighet att se offentligt inköp ur ett annat perspektiv. Våra konferenser om avtalsuppföljning visade på stort engagemang och enormt stor potential inom just avtalsförvaltning. Innan dess var jag seniorkonsult hos B3 Sentensia Advise inom strategisk upphandling och inköp. Den stora grunden och erfarenheten inom offentliga inköp är mina 14 år hos Lantmäteriet där jag arbetade som upphandlare, byggde upp och ansvarade för IT-avdelningens inköpsorganisation, kategoriledare och inköpsstrateg. Jag är certifierad upphandlare och förändringsledare med en civilekonom som stabil grund. Många kurser inom området personlig utveckling har det också blivit genom åren, då jag haft en sidoverksamhet med syfte att skapa inre hållbarhet hos människor främst som coach och utvecklingsledare

– Du har valt att fokusera på området avtalsförvaltning, berätta lite om varför.
– Jag har länge arbetat brett över hela inköpsprocessen och nu vill jag fokusera och dyka djupare in i ett viktigt område. Allt hänger ihop och påverkas av varandra, så jag vet att hela processen påverkas när vi arbetar fokuserat med en viss del. Det finns så många exempel på pengar som rinner ut från våra offentliga verksamheter. Jag säger; no more!


– Vad är det som driver dig?
– Jag tror på Lagen om attraktion. Allt omkring mig är en spegling av mitt inre liv och att jag kan attrahera det jag vill ha istället för att jaga det. Människor med samma vision och ambition dras till varandra. Jag vill vara i sammanhang där jag hela tiden utvecklas och blir mitt bästa jag - både tillsammans med mina kollegor, samarbetspartners och kunder. Med en värdegrund som är under skinnet på oss, där vi gör det vi gör från hjärtat, seriöst och samtidigt lättsamt och transparent, är en fantastisk plattform för att göra bra insatser jobbmässigt och att samtidigt växa som människa.

Jag brinner för att skapa värde för skattepengarna, det rinner ut alldeles för mycket pengar i dag. Jag vill hjälpa till med att täppa till hålen och att vi skall kunna använda skattepengarna på bästa möjliga sätt och se till att det faktiskt händer. Det skall inte göras med pekpinnar utan på ett sätt som får medarbetare att må bra samtidigt, utifrån begreppet ”helhetshälsa”. Att uppleva ”desire”, alltså en längtan efter förbättring och förändring. Ibland har jag fått epitetet Ulrika ”Förbättringar” Ajax. Det känns bra. Och här får jag möjlighet att arbeta på ett väldigt fokuserat och konstruktivt sätt. Det jag tycker är roligt, det jag har kompetens inom och där jag känner mig trygg - det gör jag bra. Passionen visar vägen. Det gäller för alla människor.

Det ställs stora krav på upphandlarens roll numera. Har du något medskick till SOI´s medlemmar?
– Vi behöver ta hand om utmaningen - att ledningen inte har insikten om att pengarna finns. Sverige är moget, men många behöver fortfarande förstå att pengarna faktiskt finns! Är du redo att göra din del för att skapa en hållbar och balanserad tillvaro? Både du och Sverige kommer att må bättre, när du bidrar. Välj en sak och gör den! Det kan vara att följa upp ett avtal, visa på goda exempel för ledningen, få med leverantörerna i uppföljningen, utbilda beställarna, begära vite, ta initiativ till att åka till grannkommunen och inspireras av deras arbete. När vi alla bidrar, skapar vi en rörelse som driver utvecklingen framåt. Heja!