Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Bra omvärldsbevakning är nyckeln

30 september, 2019

Vice ordföranden har ordet

Idag på morgonen lyssnade jag på en halvtimmes inspirationsföreläsning om omvärldsbevakning, som verkligen var otroligt inspirerande. Arbetsförmedlingens Kjell Persson arbetar som digital strateg på den av Sveriges myndigheter som just nu kanske lever under allra störst förändringstryck, och har verkligen förmågan att göra detta ämne levande, roligt och aktuellt. Känslan jag tog med mig från föreläsningen var ju oundvikligen, ”Hur kan, och bör, detta påverka mig i mitt arbete med att utveckla myndighetens offentliga affär?”.

Först några insikter, några mer uppenbara än andra. Teknikutvecklingen går allt snabbare, den följer en exponentiell kurva, medan våra hjärnor är byggda för att tänka i linjär utveckling. Från hjärnforskningen vet vi att i princip exakt samma områden i hjärnan används om vi tänker på det förflutna som om vi tänker på framtiden, vilket innebär att vi tenderar att se framtiden i ljuset av vad vi känner till från historien. Vi har helt enkelt svårt att tänka i termer av transformativa förändringar.

Ny teknik följer i princip alltid en s.k. ”Hype-kurva”, googla begreppet så ser ni vad jag menar. I korthet innebär det att när teknik är ny så skenar förväntningarna på den i höjden, alla pratar om den. Därefter vänder kurvan skarpt neråt, tekniken kan fortfarande vara dyr eller så finns det lagar och regleringar som inte hängt med och som hindrar implementering. Men efter att dessa faktorer utvecklats så vänder teknologin tillbaka uppåt och når en ”platå av produktivitet”. Det är denna platå av produktivitet som man vill pricka med sin egen verksamhets- eller teknikförändring.

En bra omvärldsbevakning är givetvis nyckeln till att framgångsrikt kunna bedöma hur och när ett tekniksprång ska implementeras i den egna verksamheten. Det handlar om att flytta sina tankar från den linjära utvecklingslinjen upp till den exponentiella ”möjlighetslinjen”.

Vad betyder då detta för offentligt inköp? Jag menar att svaret är ”hur mycket som helst”. Dels behöver vi vara engagerade och kreativa partners till kollegorna i våra organisationer, när idéer om transformativ förändring börjar diskuteras så behöver inköpsfunktionen finnas där tidigt för att direkt börja diskutera tänkbara affärslösningar för att realisera förändringen.

Minst lika viktigt är också att vi funderar på vår egen verksamhet, och på hur själva inköpsprocesserna kan utvecklas och dra nytta av teknikutvecklingen. Handen på hjärtat, hur många av oss funderar på allvar över en framtid där t.ex. en självlärande AI är med och utformar förfrågningsunderlag, eller genomför tidskrävande avtalsuppföljning med realtidskoppling till interna och externa databaser och andra IT-system i samhället?

I SOI’s kompetensprofil beskriver vi tre områden med stark och ganska direkt koppling till detta; ”Marknads och omvärldsanalys”, ”Ledarskap och förändringsledning” och ”Digitalisering och IT-baserade arbetssätt”. Läs gärna mer i kompetensprofilen om dessa områden, och ställ kanske också er själva frågan ”Är vår inköpsorganisation beredd att hjälpa till med att ta vara på möjligheterna som teknikutvecklingen skapar?” Det är nämligen högst troligt att stora delar av framtidens lösningar kommer att behöva köpas från marknaden.

Kjell inledde föreläsningen med ett citat som var ganska roligt, även om man förstås kan fundera över om det är helt korrekt återgivet:

”Rail travel at high speed is not possible because passengers, unable to breathe, would die of asphyxia.”
(Dionysius Lardner, Irländsk vetenskapsförfattare)

Hälsningar,

Martin Kruse

Vice Ordförande SOI