Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Kockar sökes!

16 december, 2020

Ordföranden har ordet

”Ju fler kockar desto sämre soppa” är ett uttryck som är så vanligt att det ofta räcker att säga första delen för att alla ska förstå vad man menar. Till exempel ”Det är många som vill lägga sig i mitt arbete, men ju fler kockar…”, redan här är det alldeles uppenbart att den som pratar inte önskar fler inblandade. Men när det gäller offentligt inköpsarbete är ett ökat engagemang från fler delar av våra organisationer ytterst nödvändigt och högst välkommet.

I en glädjande artikel i Dagens Samhälle den 3:e december tar civilminister Lena Micko tydlig ställning för att politiker och generaldirektörer behöver bli mer engagerade i upphandlingsarbetet. Regeringen har också i dagarna gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att stödja insatser för att öka just detta engagemang, och därigenom driva på utvecklingen av ändamålsenliga inköpsorganisationer.

Jag är övertygad om att detta är rätt satsning, därför att jag vet att så mycket går att åstadkomma om hela organisationen genomsyras av höga och uppriktiga ambitioner med inköpsverksamheten. Höga ambitioner är ofta lätt att skriva under på, men uppriktiga ambitioner kräver satsningar och ett aktivt prioriteringsarbete. Självklart kan det handla om ytterligare resurser till en inköpsavdelning, men i många fall handlar det kanske mer om att inköpsarbetet behöver få ta mer plats, och att fler får ta del av ansvaret för att en upphandling blir så lyckad som den kan bli.

Strategiskt inköpsarbete behöver tillräckliga resurser, bra processer, tydliga mål men också tids- och idémässigt utrymme. Samtliga de goda exempel på lyckade offentliga affärer som jag stött på genom åren har det gemensamt att flera delar, förutom inköpsorganisationen, tidigt har startat ett samarbete med en realistisk tidplan för de mål man velat uppnå. Det går helt enkelt inte att överskatta betydelsen av det tidsmässiga utrymmet. Vad menar jag då med det idémässiga utrymmet? Jo, om man fokuserar på de faktiska behoven och på de övergripande mål man vill uppnå, och låter förutfattade meningar om lösningen stå tillbaka lite så ger man större möjligheter för en riktigt bra affär.

Politiker och högre ledning i våra organisationer har en utmärkt möjlighet att påverka de faktorer jag nämner ovan, genom att ställa krav, skapa förutsättningar och ytterst genom att betrakta det strategiska inköpsarbetet som ett medel att nå sina mål. Det är inte lätt men jag hoppas att Upphandlingsmyndighetens nya uppdrag kan ge den hjälp som behövs.

På annan plats i detta nyhetsbrev finns en utförligare artikel där Upphandlingsmyndighetens nya uppdrag beskrivs lite djupare.

Vi närmar oss slutet av år 2020, ett år som är minst sagt svårt att sammanfatta. Mycket har förstås skrivit om den globala covid-19 pandemin som präglat året, och jag kan konstatera att landets inköpsorganisationer spelat en helt avgörande roll i Sveriges försvar mot farsoten. Det sätt som vi lyckats mobilisera för att med professionella och kreativa lösningar hjälpa till att lösa samhällets behov är inget annat än imponerande. Förutom hårt och tidspressat arbete med våra vanliga uppgifter har jag också nåtts av fascinerande berättelser om inköpare som kört runt i egen bil för att leverera skyddsutrustning till vården.

För egen del utsågs jag till ordförande för SOI vid föreningens första helt digitala årsmöte i april, ett roligt, viktigt och hedrande uppdrag, och jag är djupt tacksam för det förtroendet. SOI har under året tvingats planera om vår stora årskonferens, först genom att ställa in och flytta den ett helt år. Därefter, när det stod klart att smittläget i samhället troligtvis inte skulle medge en konferens ens under våren 2021, så fick vi planera om ytterligare.

Alldeles nyss har vi kunnat gå ut med information (se www.SOI.se) om att vi under 2021 istället kommer att genomföra en helt igenom digital konferens, utspridd över tre halvdagar under året. Det är helt nytt för oss och känns förstås jättespännande och utmanande, våra ambitioner är höga och jag hoppas och tror att alla kommer att uppleva det som proffsigt arrangerad och innehållsmässigt komplett digital konferens. Möjligheten att bygga och dra nytta av nätverk bland Sveriges inköparproffs är något vi vet att ni medlemmar värderar högt, och vi tror att det kan gå att göra på ett bra sätt även digitalt.

2022 är vi förhoppningsvis tillbaka med en årskonferens i Luleå där vi också kan träffas, nätverka i den verkliga världen och också ha roligt tillsammans.

God jul och ett gott nytt år till er kära medlemmar!

Martin Kruse

Ordförande SOI