Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Digitaliseringen och framtiden

25 november, 2020

Att upphandla IT åt andra kommer att ställa stora krav

I denna lilla framtidsreflektion ställs en rad frågor där svaren än så länge saknas. På en stor mängd samhällsområden finns förväntningar om omfattande förändringar, förbättringar och snabb utveckling med hjälp av AI och mycket mer kraftfulla digitala verktyg än vi hittills kännt till. Allra mest gäller detta förmodligen inom vården, ett område som både engagerar medborgarna starkt och är mycket kostnads- och resurskrävande.

Samtidigt ser vi i dag att stora misstag begås, framförallt när det gäller säkerheten på IT-området, detta gäller både i offentlig och i privat sektor. Exempel på rubriker vi sett på den allra senaste tiden är:
Känsliga uppgifter läckta om tusentals läkare
Säpo ser brister i sekretesshantering
Teknikhaveri för trygghetslarm
Statligt lönesystem anmält till MSB efter säkerhetsgranskning
Enorm säkerhetsläcka – hemliga uppgifter om riksdagen och banker ute på nätet
Finsk hackare sprider patientjournaler på internet

Även om vi inte vet svaren så känns det troligt att framtidens upphandling av IT kommer att befinna sig i ett gränsland mellan forskning och utveckling, avancerad upphandling, långsiktiga utvecklingssamarbeten mellan offentliga och privata verksamheter, snarare än de traditionella ramavtal på IT-området som vi är vana vid i dag. Alltså en övergång till ett avancerat samarbete mellan forskare, verksamheter, inköpsorganisationer, kvalificerade leverantörer med utvecklingskompetens, med flera. På sätt och vis handlar det i så fall om en återgång till det långsiktiga arbetssätt som i slutet av förra århundradet förde Sverige till en världsledande position på  det medicintekniska området. Flera sådana samarbeten har växt fram under senare tid, exempelvis då Chalmers skulle utveckla en helt ny typ av elektronmikroskop (”Experimentell fysik – att köpa det som inte finns” som beskrevs på SOI´s hemsida här, eller i det reportage vi publicerar i dag, ”Upphandling som möjliggörare för innovation”, med RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, MedTech West, Upphandlingsmyndigheten och Koncerninköp VGR som medverkande.

En sak till kan vi nog också vara säkra på. Den kommande digitala utvecklingen kommer att ställa helt nya och stora krav på de offentliga upphandlarna. Förmodligen inte bara på den formella kompetensen utan även i rollen som facilitator, möjliggörare och ett kitt mellan alla inblandade parter i morgondagens kvalificerade IT-upphandlingar.