Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Innovativt eller annorlunda tänkande

30 augusti, 2021

Ett par exempel ur verkligheten

Att tänka innovativt eller annorlunda för att lösa samhällsproblem är inte helt enkelt. Det är oftast inte en uppgift för upphandlaren (även om det kan verka så ibland), åtminstone inte innan det är dags att förverkliga visionerna. Men det är ändå ett intressant ämne, inte minst nu då hållbarhetsfrågorna ständigt är på agendan. Här följer ett par slumpvisa exempel som jag stött på under de senaste dagarna.

På bilden ovan ser vi ett helt annorlunda avloppssystem, som nu har tagits i bruk i de nybyggda bostäderna i Oceanhamnsområdet i Helsingborg. Det beskrivs så här.

”Du blir automatiskt en miljöhjälte när du flyttar in i bostadsområdet Oceanhamnen i Helsingborg. Din bostad innehåller nämligen ett sorterande avloppssystem som påverkar Helsingborgs miljö positivt.

Det blir enkelt för dig att göra rätt med ditt avfall eftersom fastigheten du bor i är ansluten till tre olika avloppsrör; ett vakuumrör för toaletter, ett rör för bad, disk, och tvätt (BDT) och ett rör för matavfall. Fördelarna med källsortering i tre olika avloppsrör är många. Studier visar att denna typ av system minskar utsläppen av miljöpåverkande växthusgaser med mer än 50 procent jämfört med dagens system. Resurserna i de olika avfallen kan utnyttjas på ett effektivare sätt. På längre sikt är ambitionen att systemet även ska bli billigare än dagens.

Det övergripande målet är att samla in och använda avfallet, som råvara, för att producera biogas och växtnäring på ett säkert sätt.

För att samla in matavfall installerar vi matavfallskvarnar i köket och vakuumtoaletter för att samla in toalettvatten. Bad-, dusch- och tvättvatten sorteras i en separat ledning.”

Med tanke på att vi i Sverige använder 110 miljarder liter rent dricksvatten till att spola våra toaletter så tycket jag personligen att ett system som behöver väldigt lite vatten är väldigt intressant. Och att toalettavfallet dessutom kan användas till nyttigheter som att näringsämnena kan gåtillbaka till jordbruket, i form av pellets. Man får också en mer energieffektiv läkemedelsrening tack vare att toalettvatten hålls separat från övrigt avlopp.

Mer om Oceanhamnens avloppssystem kan du läsa här.

Ett annat exempel på nytänkande är hur Österrike planerar att ändra sitt nationella kollektivtrafiksystem för att på allvar minska biltrafiken. Dagens Arena skriver.

I en ny klimatsatsning ställer Österrike om landets kollektivtrafik för att göra det enkelt och billigt att välja bort bilen. I Sverige har priserna i kollektivtrafiken samtidigt ökat drastiskt och forskare menar att vi är långt ifrån en liknande omställning.

Genom en ny klimatsatsning kommer österrikare från och med i höst att kunna resa kollektivt i hela landet med en biljett, Klimaticket. För tre euro om dagen, ungefär 30 kronor, eller 1 095 euro om året, drygt 11 000 kronor, gäller biljetten i alla förbundsstater. För en euro kan de resa inom en förbundsstat (365 euro om året) och för två euro (730 euro om året) i två grannstater. Biljetten gäller på lokal, regional och interregional transport.

– Du får jäkligt mycket för pengarna, sade Österrikes miljöminister Leonore Gewessler (De gröna) under en pressträff förra veckan, rapporterar Der Standard.

Omställningen har kostat staten 240 miljoner euro, nästan 25 miljarder kronor. Syftet är att det ska bli ”enklare, billigare och bekvämare än någonsin” att välja kollektivtrafik framför bilen, sade Leonore Gewessler under pressträffen.

Hela artikeln, inklusive jämförelser med Sverige, finns att läsa här.