Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Konsten att upphandla svenska mervärden

30 augusti, 2021

Ny informationsskrift från LRF och Svenskmärkning AB

Nu är det lättare att upphandla livsmedel som motsvarar svensk lagstiftning. Och enklare för dig som upphandlar att bidra till den svenska livsmedelsstrategin och de satta målen. De nya hållbarhetskriterierna finns förpackade i Nationella Kravpaket för nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Fler Nationella Kravpaket kommer inom en snar framtid.

Så inleds denns skrift som givits ut av LRF och Svenskmärkning AB, som är ett bolag ägt av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel.
Måltiden inom den offentliga sektorn, vård och skola bidrar till god folkhälsa, bra matvanor och hållbar livsmedelskonsumtion. Det finns ett stort intresse i samhället att offentlig sektor, genom upphandling, ska bidra till att främja en god svensk livsmedelsproduktion. Svenska livsmedel håller mycket hög kvalitet och produceras med högre krav på djurskydd och miljöhänsyn än vad EU:s lagstiftning kräver.
De nya hållbarhetskriterierna hjälper dig att upphandla svenska mervärden.

Nya hållbarhetskriterierna i Nationella Kravpaketen bidrar till:
• Det blir enklare att upphandla i nivå med svensk lagstiftning.
• En ökad andel svenskt i de offentliga måltiderna ligger i linje med livsmedelsstrategin och bidrar till en ökad försörjningstrygghet.
• Hållbarhetskriterierna har sin grund i livsmedelsstrategin.
• Märket Från Sverige verifierar kraven enligt svensk lagstiftning.
• Märket Från Sverige underlättar uppföljning.

Bra stöd i upphandlingen
De nya hållbarhetskriterierna för nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri kallas Kravpaket Nationell Livsmedelsstrategi. De finns som tillval på upphandlingsmyndighetens webbplats.

Kravpaketen kommer framöver också att finnas för fler områden, exempelvis frukt och grönt.
Upphandlare som vill jobba mot målen och samhällets ambitioner inom exempelvis djurskydd och miljö får bra stöd i de nya uppdaterade kriterierna i kravpaketen. De innehåller bland annat krav på djurskydd, antibiotika och miljö. Djurskydd är en viktig hållbarhetsaspekt för många som upphandlar livsmedel till offentliga kök.
Hållbarhetskriterierna gör det möjligt att ställa krav som omfattas av svensk lagstiftning.

Broschyren kan laddas ner här.