Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Hållbar upphandling i bygg- och anläggningssektorn

30 augusti, 2021

Vägledning och rekommendation från Byggföretagen

Byggföretagen skriver i vägledningens inledning.
Som ett led i genomförande av Färdplan för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor har Byggföretagen givit WSP i uppdrag att utreda och sammanställa metod för att ställa klimat- och miljökrav i upphandling. Metoden ska vara tillämpbar på alla skeden i en byggprocess och kunna användas av hela värdekedjan bygg.
Föreliggande rapport, tillsammans med bilagan Rekommendationer för klimatkrav i upphandling är resultatet av WSP:s utredning. Under arbetets gång har en referensgrupp med representanter från hela värdekedjan bygg deltagit med synpunkter och förslag. Slutsatser och resultat är därmed väl underbyggda, WSP svarar för innehåll och rekommendationer.
Rapporten kommer att ligga till grund för vidare arbete med upphandlingskrav inom den fortsatta implementeringen av Färdplanen. Nästa steg blir att söka samarbete med andra som definierar konkreta krav på, i första hand, klimatpåverkan och att sammanställa redan etablerade miljökrav. I båda fallen ska tydliga anvisningar om uppföljning utarbetas.

Man skriver också följande.
Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) ansvarar för implementering av Färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor som är framtagen inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.
Hållbarhetskrav i upphandlingsskedet har identifierats som ett område med stor potential att påverka sektorns klimatbelastning samtidigt som det finns behov av stöd för beställare i arbetet med hållbarhetskrav. Beställare av projekt, produkter och tjänster inom bygg och anläggningssektorn har stora möjligheter att stimulera vidareutveckling och implementering av nya, innovativa lösningar på de marknader verksamheten agerar på. Efterfrågan på hållbara lösningar är central för att producenter och leverantörer ska höja hållbarhetsnivån i sin tillverkning och bidrar till en förstärkande återkopplingseffekt när innovationen väl satt igång.

Vägledningen kan laddas ner här.

Den tillhörande rekommendationen laddas ner här.

Under innevarande vecka kommer en ny rapport upp på Energimyndighetens hemsida, med titeln Hur du gör upphandling till ett verktyg i er energi- och klimatomställning.

En annan intressant rapport att läsa kommer från Cirkulära Göteborg och hittas här.

Naturvårdsverket har publicerat material kring ”Plast i byggsektorn”. Läs mer här.