Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Viktig tingsrättsdom mot byggbolag

30 augusti, 2021

”Det har vuxit fram en kultur där byggbolagen tittar åt ett annat håll”

Citatet i underubriken kommer från borgarrådet Dennis Wedin (M) i Stockholm, i en intervju i SvD i slutet av juli. Man tar inte tillräckligt ansvar för sina underleverantörer, påpekar han. Nu har Skanska dömts till böter i ett sådant fall och man har valt att inte överklaga, utan man säger att man stöder projektet Rättvist byggande, som startats av allmännyttiga Stockholmshem, tillsammans med ett antal andra allmännyttiga bostadsbolag.

– Utifrån den omfattning vi ser på byggarbetsplatserna tror jag dels att det handlar om en naivitet från byggherrarnas sida, men även att det finns en struktur i byggbranschen som innebär att man medvetet tittar åt ett annat håll. Man har inte behövt ha rigida kontroller, det är få bolag som åker dit och därför har fusket kunnat fortsätta, säger Dennis Wedin. Vi får tydliga indikationer på att det förekommer omfattande fusk på byggarbetsplatser och att branschens kontrollrutiner är otillräckliga.

Anette Sand, vd på Stockholmshem, kommenterar så här.
– Den här domen är en milstolpe för hela branschen. Den visar var ansvaret ligger och att det är avgörande att huvudentreprenören har koll på sina underentreprenörer så att de som befinner sig på bygget har rätt att vara där.

– Det är uppenbart att vi har brustit och det visar ännu mer på behovet att stärka kontrollen, säger Olle Rundgren, presschef på Skanska.
Han hänvisar till ett relativt nystartat projekt inom Skanska, Kula (Kontroll och uppföljning av leverantörer på arbetsplatsen), som vid sidan av det redan existerande systemet med id-kort för alla som arbetar på en byggarbetsplats (ID06), ska säkerställa en seriös arbetsplats. Kula innebär kontroll i samtliga led av alla företag och individer som finns på Skanskas arbetsplatser.
Enligt Olle Rundgren har Skanska även polisanmält underleverantörer.

Förhoppningen är att den färska tingsrättsdomen ska leda till en hårdare attityd hos byggbolagen. Det är dags för byggjättarna att skärpa sig.

Även i ett upphandlingsperspektiv är detta en viktig dom, då arbetsrättsliga krav i upphandlingar skall innebära att seriösa bolag skall kunna konkurrera på ett rättvist och likvärdigt sätt.