Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

”Det nya normala…”

27 september, 2021

Ordföranden har ordet

När jag skriver detta är det bara ett par dagar kvar tills restriktionerna som gällt i samhället för att motverka spridning av covid-19, upphör. Det visade sig alltså att den 29 september 2021 blev det datum som vi alla undrade över, längtade efter och frågade om, i början av förra året när vidden av den globala pandemin började stå klart för oss. När kan allt bli som vanligt igen?

Nu är det väl inte så att allt blir helt som vanligt igen. Folkhälsomyndigheten är ju till exempel tydliga med att vi under lång tid, kanske för alltid, behöver (eller i alla fall borde) fortsätta hålla god handhygien och stanna hemma när man är sjuk. Och handen på hjärtat är väl det två råd som egentligen inte är så begränsande alls att följa. I själva verket är det väl om något en förbättring av rutiner som är rätt välkommen. Det är nog också så att många av oss kommer att kunna arbeta flexiblare från och med nu, mognaden att använda teknik för att mötas och arbeta på distans har självklart ökat i våra organisationer. Resande kommer säkert att minska, och för de som inte kan jobba hemifrån kanske i alla fall trafik och trängsel minskar något. Låt oss hoppas att vi helt enkelt fått en knuff mot ett mer hållbart samhälle, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Pandemin i sig har också inneburit ett lyft för SOI’s hjärtefrågor, plötsligt har behovet av försörjningssäkerhet och snabba lösningar hamnat i fokus. Förhoppningsvis har också insikten om att man behöver en vital och kompetent inköpsorganisation för att säkra välfärd och samhällsservice ökat i många organisationer.

Efter den 29 september är det möjligt att anordna konferenser och andra mötesplatser igen, och nog är det så att vi saknat den möjligheten under ett och ett halvt år? Som kompetensutveckling är dessa mötesplatser viktiga. De är tillfällen att fylla på med kunskap, nätverk och inspiration, de hjälper oss att hitta lösningar utifrån andras erfarenheter och att dela med oss av egna. På vårt gemensamma område, offentligt inköp, är mötesplatser viktiga för att vår profession ofta är relativt liten i de organisationer vi jobbar, och tyvärr är intresset för våra frågor inte alltid så stort. Då är det viktigt att kunna få inspiration från andra organisationer, att få möjlighet att fördjupa sig i ett specialområde på en föreläsning eller att pröva sina idéer på kollegor från en annan kommun, region eller myndighet.

Jag noterar med glädje att det nu är ett antal konferenser på inköpsområdet på gång, och SOI kommer att vara på plats på flera av dem. Det finns förstås de erfarna arrangörerna och väletablerade evenemang. Till exempel Mötesplats Offentliga Affärer, mer nischade konferenser om hållbar upphandling och IT upphandling som Upphandling 24 arrangerar redan i oktober, eldsjälen Andrea Sundstrands Upphandlingskonferens nästa år och så vidare. En nytillkommen konferens/mässa är ”Lösningar för offentlig sektor” som går av stapeln i februari nästa år. Det är inte en renodlad inköpstillställning, men bredden på evenemanget och fokuset på just lösningar för offentlig sektor gör det till en naturlig arena för oss inköpare och SOI är faktiskt partner i arrangemanget.

Alla dessa är ju också konkurrenter till SOI’s egna årskonferens, men det är en konkurrens vi gärna (förstås) ser, konkurrens är ju bra! SOI’s tredje och avslutande del av den digitala årskonferensen 2021 går av stapeln den 10 november och den vill ni inte missa! Många arrangörer, SOI inkluderat, kämpar nog fortfarande med sviterna av inställda evenemang under pandemin och det är glädjande att så många finns kvar. SOI’s årskonferens 2022 är ännu inte färdigplanerad, men vår medlemskonferens är ju en av våra viktigaste kanaler att verka för just dina intressen. Så lita på att också vi kommer tillbaka med full kraft, i ”det nya normala”, med vårt unika bidrag till utvecklingen av svenskt offentligt inköp!

Martin Kruse

Ordförande SOI