Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Några ord om styrelsearbetet

26 maj, 2021

Vice ordföranden har ordet

I höstas genomförde vi som bekant djupintervjuer med ett antal av föreningens medlemmar. En av de insikter vi efter att ha genomfört dessa intervjuer var att vi är ganska dåliga på att berätta om vad föreningen faktiskt gör. Hur föreningen påverkar och vilken medlemsnytta det skapar. Det var en värdefull insikt som vi i styrelsen tagit på allvar. Ska föreningen i det långa loppet vara relevant för medlemmarna behöver vi som föreningen också bli bättre på att på olika sätt kommunicera till medlemmarna vad som händer. Det finns såklart många sätt att göra det på och mitt och ordförande-Martins månadsbrev är ett sätt att lyfta fram saker som föreningen gör. Det är något vi redan idag gör med jämna mellanrum men jag tror att vi säkert kan göra det i ännu större utsträckning. Tar man dessutom en titt i de administrativa rutinerna som finns för styrelsearbetet så står det faktiskt att "Ordföranden redovisar i sitt månatliga ordförandebrev huvudpunkterna i styrelsearbetet."

Så jag tänkte ta tillfället i akt att i detta vice ordförandebrev berätta lite om hur vi arbetar i styrelsen. Det löpande styrelsearbetet skiljer sig inte nämnvärt från hur andra ideella styrelser fungerar och det är nog egentligen inte särskilt spännande att berätta om. Däremot tycker jag att det finns ett värde i att skriva några rader om hur vi arbetar med de aktiviteter och de fokusområden som finns i föreningens verksamhetsplan.

Sedan flera år arbetar nämligen föreningen utifrån två huvudsakliga fokusområden, "Upphandlarens roll och profession" samt "Flytta fram våra positioner". Områdenas innebörd kan något förenklat sammanfattas som att det förstnämnda tar sikte på person och organisation medan det sistnämnda mer handlar om ämnet och företeelsen inköp i offentlig sektor.

Den verksamhetsplan som beslutas vid föreningens årsmöte utgår från dessa två områden och för att ta arbetet framåt under året finns inom styrelsen ett antal arbetsgrupper som jobbar med olika frågor som knyter an till dessa fokusområden.

Typiskt sett är vi 2-4 personer i de olika arbetsgrupperna och det går också att skifta under ett styrelseår, antingen för att det behövs förstärkas eller för att man hittat en öppning där man kan bidra lite extra.

Årskonferensen
Arbetet med en årskonferens pågår hela året och är utan konkurrens den enskilt största aktivitet som föreningen genomför. För att vi ska kunna hålla deltagaravgiften så pass låg som den är förutsätts mycket ideellt arbete, både från styrelsens arbetsgrupp och från den lokala grupp medlemmar som brukar stötta upp på konferensorten.

Almedalen och andra arenor
SOI behöver synas och vara en del av debatten. Med åren har det också blivit så att det finns förväntningar på att SOI finns representerade på till exempel Almedalen och att vi är en självklar talesperson för inköp och offentlig upphandling. Det gör att vi löpande arbetar med var någonstans vi ska medverka, på vilket sätt vi gör det och vilket budskap vi ska föra fram.

Kompetens
Genom historien har SOI på olika sätt arbetat med kompetensfrågan och hur vi tryggar kompetensförsörjningen inom området. Detta kan göras på olika sätt och på olika nivåer. De senaste åren har mycket arbete lagts på att få högskolor och universitet att få upp ögonen för behovet av mer forskning och utbildningar på akademisk nivå inom inköp i offentlig sektor. Ett arbete som går sakta men säkert framåt och där effekten och nyttan är mer långsiktig.

Programmet för erfarenhetsutbyte
Det som började som en idé om ett mentorskapsprogram mynnade ut i ett program för erfarenhetsutbyte. Här har vi stora förhoppningar på att det ska kunna bli något riktigt bra och just nu pågår ett pilotprojekt på temat kategoristyrning. De 30 platserna tog slut inom loppet av en timme, något som visar på att det finns ett stort behov av erfarenhetsutbyte.

Regionala nätverk
Och erfarenhetsutbyte är något de allra flesta vill ha mer av. SOI som förening arrangerar inte de regionala nätverksträffarna utan det görs av eldsjälar ute i landet under benämningar som exempelvis SOI syd, SOI mitt och SOI norr. Däremot finns det ett ansvar hos styrelsen för att hålla kontakten med de regionala nätverken, vara stöttande och även se hur vi kan utveckla arbetet med dem.

Något som såklart är en självklarhet i en ideell förening men som samtidigt förtjänar att nämnas är att det naturligtvis inte bara är styrelsen som gör jobbet. Utöver god hjälp av vårt fantastiska kansli jobbar vi dessutom tillsammans med en extern kommunikationsbyrå som stöttar upp i många delar. Och inte minst har föreningen medlemmar från norr till söder som genom att engagera sig på olika sätt i allra högsta grad bidrar till att SOI utvecklar de offentliga inköpen i Sverige. Ett aktuellt exempel är vårt program för erfarenhetsutbyte som ju bygger på att medlemmar delar erfarenheter med varandra.

Om programmet för erfarenhetsutbyte kan ni förresten läsa en nyhet i detta nyhetsbrev. Ett nyhetsbrev som precis som vanligt skrivs av vår redaktör Gunnar Lyckhage, en annan viktig spelare i föreningens arbete sedan många år tillbaka. Gunnar har en fantastisk förmåga att ta tillvara på tips och skriva läsvärda artiklar. Han lyfter gärna fram goda exempel från er medlemmar så tveka inte att höra av er till Gunnar om ni har tips på saker han kan skriva om.

Jag hoppas att dessa rader har gett er lite mer inblick i hur föreningen arbetar för att skapa bättre förutsättningar för bra offentliga affärer.

 

Martin Magnusson

Vice ordförande