Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Linda Näsén från Krokom vann Anbudspriset

29 november, 2021

”En välgenomtänkt och planerad upphandling där målsättningen har varit att öka konkurrensen i en förhållandevis liten, norrländsk kommun, vilket lyckades.”

Att det delas ut ett pris på SOI´s årskonferens är inte ovanligt. Men att det delas ut av en annan organisation är desto ovanligare. Men nu har det hänt och utdelare var föreningen Ambudspriset. Föreningen beskriver syftet så här:

Vi är övertygade om att upphandlingsförfarandet genom bra dialog kan utvecklas och att följden kan bli att relevanta krav ställs på produkter och tjänster. Detta leder till en transparent upphandlingsprocess och ett bättre fungerande avtal. Att vi som leverantörer tillåts vara mer aktiva i processen gör oss till bättre leverantörer.
I slutändan hoppas vi att anbudsprisets fokus på de här områdena kan leda till mer ändamålsenliga avtal där brukarna av tjänsterna får vad de efterfrågar och samhället sparar pengar.

Anbudspriset delas årligen ut till en upphandlare eller grupp som står bakom ett affärsmässigt och kvalitativt offentligt upphandlat avtal. Anbudspriset kan delas ut inom alla branscher. Grundkriteriet för att bli nominerad är att upphandlaren har satt sig in i branschen och genom god dialog med dess aktörer ställt väl avvägda och uppföljningsbara krav i upphandlingen, och på så sätt skapat förutsättningar för en kvalitativ leverans som möter användarnas behov.

Juryn består av representanter från anbudsgivarsidan, alltså leverantörerna. Det är alltså anbudsgivarnas pris till upphandlaren, förkortat Anbudspriset!

Därmed över till årets mycket värdiga vinnare, upphandlingssamordnare Linda Näsén i Krokoms kommun!

Upphandlingen Linda arbetat med är en objektsupphandling för äldreomsorg i Krokoms kommun, med upplägget att man enbart upphandlat omsorgen och då skall utföraren bygga den fastighet där uppdraget utförs.
Den ursprungliga upphandlingen gällde enbart att bygga äldreboendet, den avbröts bland annat för att man fick för få anbud. Den nya versionen, med objektsupphandling är kommunen mycket nöjd med eftersom fem godkända anbud kom in.

- Jag inte är ett dugg förvånad över att Krokoms kommun och Linda vann, hon har varit en klippa i det här arbetet. Att samspelet mellan politisk vilja, verksamhetens kunskap och medborgarna i Krokom har möjliggjort att vi får detta pris är glädjande. Det visar på att vi haft en fungerande upphandlingsprocess med många anbudsgivare som konkurrerat med både pris och kvalité i sina anbud, säger socialnämndens ordförande, Andreas Karlsson, till Svenskt Näringsliv

Juryns motovering till priset lät så här. ”Det är en föredömlig upphandlingsprocess med dialog, RFI, extern remiss samt trevligt och professionellt bemötande. Juryn satte extra stort värde på upphandlarens förmåga att med transparens och uppfinningsrikedom få fram väl genomtänkta utvärderingskriterier med verkligt fokus på slutresultatet.
En välgenomtänkt och planerad upphandling där målsättningen har varit att öka konkurrensen i en förhållandevis liten, norrländsk kommun, vilket lyckades.”

Själv lyfter Linda följande. ”Det är många som bidragit till att upphandlingen gav ett bra resultat. Dialogen med marknaden har varit avgörande. Jag är övertygad om att RFI:n och den externa remissen väckte intresse på marknaden och bidrog till att vi slutligen fick in sex anbudssvar.”