Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

När ”bör” blir ”ska”

29 november, 2021

Nya skärpta regler vid offentlig upphandling ska bidra till ett hållbart samhälle

Den 28 oktober presenterade civilminister Lena Micko och biträdande finansminister Åsa Lindhagen. regeringens remissförslag för skärpta hållbarhetskrav i upphandling. I ett pressmeddelande skriver man följande:

”Den offentliga sektorn köper varje år varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor och har därmed en viktig roll i omställningen till ett resurseffektivt, fossilfritt och hållbart samhälle. I ett förslag som i dag skickas ut på remiss föreslår regeringen en lagskärpning där klimatet, människors hälsa och djuromsorg ska beaktas vid offentlig upphandling.

Med sin samlade köpkraft har den offentliga sektorn en ytterst viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle, både i Sverige och glo­balt. Regeringen föreslår därför att det ska vara obligatoriskt att ta hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling.

- Med den här reformen vill vi markera en tydlig inriktning mot en mer resurseffektiv och socialt hållbar offentlig upphandling. Vi vill flytta fokus från juridiken till den goda affären där viktiga samhälls­intressen – såsom klimatet, männi­skors hälsa och djuromsorg – står i fokus, säger civilminister Lena Micko.

Förslaget, som nu skickas ut på remiss, innebär att det som i dag endast är en rekommendation i lagen nu blir till en skyldighet.

- Det här innebär att om man vill göra affärer med staten, kommuner eller regioner i framtiden måste man vässa sitt miljöarbete och minska sitt klimatavtryck. Det kommer att bli ännu en viktig pusselbit i vårt arbete för att motverka klimatförändringarna, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen.

Förslaget innebär även att myndigheterna ska ta fram riktlinjer som säkerställer genomförandet av lagändringen i den egna verksamheten. En viktig grund för genomförandet av reformen är regeringens pågående arbete med att förenkla det nationella regelverket och ut­veckla ändamåls­enliga inköps­organisationer.

Sista dagen att svara på remissen är den 31 januari 2022. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.”