Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Kan Göteborg gå från 1 till 50 % egen matförsörjning?

29 augusti, 2022

Ny rapport pekar på stor potential!

Mitt under semesterperioden presenterades en rapport från Göteborgs Miljöförvaltning i Dagens Nyheter. ”Ett hållbart livsmedelssystem ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv” och med undertiteln ”Rekommendationer för fortsatt arbete i Göteborgs Stad”.

Göteborg är den stora svenska stad som fortfarande äger unikt mycket jordbruksmark. Ändå kommer bara en enda procent av den mat som äts i Göteborg från lokala odlingar. Av resterande kommer cirka hälften från andra delar av Sverige och hälften från utlandet.

Enligt den omfattande rapport som nyligen lämnats av konsulten Emma Danielsson från Sweco finns det faktiskt möjligheter att producera femtio gånger så mycket inom kommunens gränser. Redan vid fyrtio procent skulle det innebära 5.000 nya jobb, minskade utsläppav koldioxid med 75.000 ton och samtidigt spara 20 miljoner kronor per år åt staden. Detta har naturligtvis väckt genklang även hos stadens politiker, men miljöutredaren Kristina Fernskog ser svårigheter. Till DN säger hon att ” Göteborgs jordbruksmark visserligen är stor, men fragmentiserad. Dessutom saknar hela Sverige lantbrukskompetens numera, eftersom många bönder tvingats sluta. Och sen är det detta med LOU. Enligt lagen om offentlig upphandling får inga producenter inom EU diskrimineras, så absoluta krav på närodlat går inte att skriva in för till exempel skolköken.
– Men av varje hundralapp som den enskilda lägger på mat, är det bara en enda krona som går till offentliga måltider via skatten. Resten är privat konsumtion och där kan ju var och en efterfråga närproducerat.”

Att vi i de offentliga inköpen har sett ett ökat behov av krisberedskap och robusta produktions- och leveranskedjor, både utifrån pandemin och det pågående kriget i Ukraina, är inget som präglar rapporten, utan där ligger fokus på hållbarhet och cirkularitet. Men detta ”nya” beredskapsbehov är ju något som bara ytterligare förstärker slutsastserna. DN skriver bland annat, just utifrån det ökade behovet av krisberedskap och säkra leveranser, att ”nu har alltså miljöaktivister och hipsters fått lite oväntat sällskap i form av civilförsvaret och preppers.” Detta är dock inte riktigt sant. Civilförsvarsförbundet har drivit krisberedskapsfrågan under många år, framför allt under den tidigare ordföranden Sven Lindgrens tid, och redan sommaren 2015 gav man, tillsammans med Blå Stjärnan ut boken ”Beredskap i kris. Om livsmedelsstrategi och försörjning. (Gäre/Lyckhage)”. I boken lyfts även MSB´s analys från 2013 av 27 möjliga orsaker till kriser, där Pandemi står allra överst på listan. Även LRF, Lantbrukarnas Riksförbund hör till dem som länge talat om krisberedskap då det gäller livsmedelsproduktion.

Eftersom behovet av hållbarhet och cirkularitet och behovet av krisberedskap och trygga leveranser alltså går hand i hand då det gäller livsmedelsproduktionen kan man alltså hoppas att Göteborg lyckas i sina intentioner med att utveckla den lokala produktionen i stor skala!

Hela rapporten kan laddas ner här.