Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Nu levererar vi akademisk inköpsutbildning

29 augusti, 2022

Göteborgs universitetet siktar högt!

Håkan Ericson, VD, GU Executive Education och Eva Nordlund, Upphandlingschef Göteborgs universitet

Ett ovanligt och glädjande pressmeddelande dök nyligen upp:

Nu skapar vi historia!
Den 15 augusti startade Framtidens inköpare i offentlig sektor (FIOS), den första tvärvetenskapliga akademiska inköpsutbildningen i Sverige. Göteborgs universitets GU Executive Education AB har i samarbete med lärosätets centrala inköps- och upphandlingsorganisation tagit initiativet till att skapa en unik inköpsutbildning. Moduler om ekonomistyrning och finansiella nyckeltal, juridik, digitalisering, ramverk och god praxis inom offentlig upphandling, personligt ledarskap, kommunikation och hållbarhet inom inköp utgör det sex dagar långa programmet, som levereras fördelat över fyra månader.

Programmet har även en internationell inriktning; Fredo Schotanus professor i offentlig upphandling vid Utrecht University School of Economics är en av föreläsarna.
Planerna är att utbildningen på sikt ska ligga till grund för en akademisk inköpsutbildning med inrättandet av en professur och forskning i offentlig upphandling. Någon sådan finns idag inte i Sverige. Särskilt intressant är professor Fredo Schotanus medverkan den 16 – 17 november. Nederländerna har sedan länge utvecklat forskning inom inköp och upphandling. En modell som Göteborgs universitet gärna önskar införa.

Till pressmeddelandet hörde även en fil som detaljerat beskriver höstens sexdagarsutbildning. Den finns nedladdningsbar i slutet av denna artikel.

Vi har fått en stunds samtal med Eva Nordlund och Håkan Ericson, som tillsammans med den akademiska programledaren Dr. Mette Anthonsen utformat programmet.

Ur programöversikten för hösten 2022

– SOI har ju länge efterlyst både utbildning och forskning på akademiska nivå för de offentliga inköparna. Det gjorde även Ardalan Shekarabi då han var civilminister. I år har SOI satt in en extra offensiv på området och nu verkar Göteborg bli först ut. Hur ser bakgrunden till detta ut?

– Jag är VD vid bolaget GU Executive Education AB, berättar Håkan. Vårt uppdrag är att hjälpa universitetet att uppfylla det som i högskolevärlden kallas ”samverkansuppdraget”, alltså att verka för att forskningsresultat kommer till nytta i det omgivande samhället, inom både offentlig sektor och privat näringsliv. Vår verksamhet bedrivs på kommersiell basis, eftersom vi inte har några anslagsmedel utan måste stå på helt egna ben. Baserat på kunddialoger kan vi skräddarsy program som det vi pratar om i dag, så att de svarar mot verkliga och prioriterade behov. De inledande diskussionerna kring den här utbildningen hade vi redan strax innan pandemin, eller hur, Eva?

– Ja, det stämmer. Jag har ju väldigt lång erfarenhet av offentlig upphandling och har sett vilka behov som finns. Det växer ju fram en mängd olika yrkesutbildningar i landet, men det jag och många kollegor har saknat är ju just en utbildning med akademisk bas med den här inriktningen. Det var på den vägen jag träffade Håkan och vi började diskutera. Skulle vi inte kunna starta en utbildning som kan utvecklas till en regelrätt akademisk kurs, där man kan läsa inköp och upphandling på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som ju är en av åtta fakulteter här? Så började vårt samarbete.

– Vi började med att noga analysera behovsbilden, säger Håkan. Eftersom den offentliga sektorn köper in för kolossala belopp årligen visar det sig att vi behöver höja graden av affärsmannaskap, dvs att kunna göra välinformerade bedömningar och ställa rätt frågor, hos alla som gör inköp, från professorer till inköpskoordinatorer, och ge dem en breddad kunskap i allt från juridik till digitalisering. Vi tycker att vi fått ihop ett program som har alla förutsättningar att fungera som vi har tänkt.

– Effektivare inköp kommer att frigöra ekonomiska resurser - inom givna ramar - för kärnverksamheterna inom den offentliga sektorn, påpekar Eva.

– Vår ambition är ju att detta över tid skall utvecklas till en poänggivande akademisk kurs, påpekar Håkan. Alla våra utbildningar är ju evidensbaserade och bygger på forskning.

– Det innebär ju också att den här utbildningen, med en sådan bredd, är intressant för den del av näringslivet som jobbar nära den offentliga sektorn, säger Eva. Och den holländske professorn, Fredo Schotanus, är viktig eftersom Nederländerna kommit betydligt längre än vad vi gjort och kan utgöra en förebild för oss.

– Hela vår dialog kring utbildningen bygger ju på att vi har förtroende för varandra och på att vi har gemensamma ambitioner, menar Håkan. Vi såg potentialen på sikt och därför dog inte projektet under pandemin utan det har snarare fungerat som en sorts ”långkok”.

– Kanske kan detta även bli en typ av distansutbildning, tror Eva. Men det finns också ett stort intresse både hos Göteborgs stads förvaltning för inköp och upphandling och hos Västra Götalandsregionen, så vi hoppas på väldigt många deltagare till vårens utbildning som kommer att äga rum i Handelshögskolans lokaler. Alla som i någon form har offentliga inköp som ansvarsområde är välkomna att delta.

– Avslutningsvis vill vi gärna bjuda in SOI att intervjua några av våra deltagare då höstens utbildning avslutats den 8 december.

Och det gör vi förstås väldigt gärna, i det nyhetsbrev som kommer strax före jul.

Här finns en länk till mer information och möjlighet att göra en icke-bindande intresseanmälan för vårens kommande utbildning.

Dokument