Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Efter krisen eller mellan kriser?

29 augusti, 2022

Ordföranden har ordet

Jag får kanske be om ursäkt för min rubrik, den känns ju lite negativ kanske. Men faktum är väl att även om vi på många sätt är förbi de gångna årens covid-19 pandemi, i alla fall de mest konkreta konsekvenserna i form av svår sjukdom, hög dödlighet och helt eller delvis stängda samhällen i världen, så kommer det att komma andra kriser.

Vi är ju tyvärr just nu inne i en annan typ av kris som följer av det fruktansvärda kriget i Ukraina, och kan i vinter vänta oss följdkonsekvenser på till exempel Europas energiförsörjning. Därför är det positivt att vårt samhälles krismedvetenhet ökat och att i princip alla verksamheter, privata såväl som offentliga, har börjat fundera över hur vi behöver fungera i kristid. Det har till exempel blivit väldigt påtagligt att strategiskt inköpsarbete och robusta försörjningskedjor är väldigt viktigt för alla verksamheter. I det offentliga för att säkra samhällsservice, och i det privata för att kunna upprätthålla produktion och försäljning. Så även om det är mot en lite dyster fond, så är det tydligt att vår profession som offentliga inköpare blir allt viktigare.

Jag tycker därför att det är viktigt att vi påminner våra organisationer om detta under hösten när verksamhetsplaner för nästa år ska tas fram och när resursbehov för inköpsverksamhet ska beskrivas. Det är helt enkelt otroligt viktigt att satsa på säkra försörjningskedjor för att klara av kriser bättre. Lyckligtvis så har man nytta av det även om ingen akut kris råder just nu eftersom det till stora delar handlar om att ta fram robusta leverantörsstrategier, förutse olika händelseutvecklingar, göra riskanalyser och formulera avtal som kan fungera även vid oförutsedda händelser. Kort sagt gott strategiskt inköpsarbete, och våra organisationer tjänar på det även i goda tider.

Klimat och hållbarhet är ett annat område som vi kan påverka redan idag. Kanske kan vi på så sätt undvika svåra kriser i framtiden. Därför är det glädjande att hållbarhet och miljö är väldigt tongivande inom offentligt inköp idag. I somras deltog SOI med fyra styrelseledamöter i Almedalsveckan på Gotland, ett arrangemang som ställts in de senaste åren som följd av pandemin, och som delvis ändrat form lite när den nu återkommit.

Det var färre dagar och de politiska partierna delar på sina dagar två och två, för att möjliggöra förkortningen. Det var också något färre seminarier och möjligtvis något mindre trängsel i Visbys gränder, något som i alla fall jag själv upplevde som enbart positivt eftersom jag tycker att kvaliteten var lika hög. De seminarier, samtal och event som handlade om upphandling och inköp hade väldigt ofta en tydlig hållbarhetsprofil. Jag deltog själv i två arrangemang med sådant tema.

Dels var det forskningsstiftelsen Mistra som ordnade ett samtal om ”Offentlig upphandling – en central hävstång mot ett mer hållbart samhälle”. Seminariet inleddes, väldigt glädjande, med att färsk forskning på området redovisades och därefter samtalade jag, Upphandlingsmyndighetens GD Inger Ek och Civilminister Ida Karkiainen om hur upphandling kan användas för ökad hållbarhet. Under samtalet lyftes en intressant idé om att Upphandlingsmyndigheten skulle kunna stödja även beslutsfattare för att hjälpa dem att skapa bättre förutsättningar för strategiskt inköp för i sina organisationer. SOI ger tummen upp till det och hoppas att det kan bli en naturlig fortsättning på arbetet med ”ändamålsenliga inköpsorganisationer”.

Jag deltog också i ett samtal som bland andra Atea och Dell arrangerade, temat var ”Hur kan offentlig upphandling vara en drivkraft för ökad hållbarhet?”. Det jag tog med mig därifrån var att företagen i många fall är mer än redo att arbeta med höga hållbarhetskrav, faktum är att de i många fall efterfrågar det. Det är nog helt enkelt så att för ett företag, i detta fall inom IT-branschen, är hållbarhet och miljö ett attraktivt konkurrensmedel, som vi inköpare har stora möjligheter att frigöra och dra nytta av.

Det sägs ju att det kinesiska tecknet för ”kris” är detsamma som det för ”möjlighet”. Jag vet inte om det är sant, kanske någon med specialkunskaper som läser detta kan bekräfta det, men jag hoppas det är sant för det ger mig en möjlighet att få till en positiv avslutning på detta första ordförandebrev efter semestern. Låt oss utnyttja kriser för att skapa möjligheter.

Hälsningar,

Martin Kruse

Ordförande SOI