Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SNS Konjunkturrådsrapport 2022: Offentlig upphandling

3 februari, 2022

”Inför ett betygssystem för offentliga upphandlingar”

Tack vare vänligt bemötande fick vi möjlighet att delta i SNS webbinarium kring Konkunkturrådsrapporten 2022. SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en oberoende ideell förening grundad 1948, som sammanför företrädare för näringsliv, förvaltning, akademi och politik. Denna brobyggande roll främjas av att SNS som organisation inte tar ställning i policyfrågor.

Verksamheten består av forskning, möten och utbildningar om centrala samhällsfrågor. 280 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS.

Bakom rapporten och dess slutsatser finner vi följande fyra forskare: Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet, har som ordförande lett arbetet. Övriga ledamöter i rådet är Malin Arve, docent i nationalekonomi vid Norwegian School of Economics, Bergen, Mats A Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, och Lars Henriksson, professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm.

Vid webbinariet medverkade som debattörer/kommentatorer Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Staffan Isling, vd, SKR och Irene Waldemarson, vd för Martin & Servera Restauranghandel. Samtalet leddes av Ilinca Benson, vice vd SNS.

Rapporten baserades på en rad intressanta iakttagelser och resulterade i en ganska så överraskande slutsats, som författarna dessutom har presenterat i en artikel på DN Debatt. Först ett kort citat ur rapportsammanfattningen som pekar ut vad författarna vill ha svar på. ”I den här rapporten analyseras den offentliga upphandlingen utmaningar från ett nationalekonomiskt perspektiv samtidigt som det regelverk som omger densamma berörs. Vi ställer frågorna varför upphandlade leveranser kan bli dyrare än beräknat eller vara av sämre och lägre kvalitet än önskat, varför myndigheter inte upphandlar sådant som borde upphandlas men upphandlar sådant som inte borde upphandlas och till sist varför upphandling kan upplevas som krångligt.”

En diskussion förs utifrån rubriker som ”Allt måste inte upphandlas”, För- och nackdelar med samordnade upphandlingar”, ”Upphandlingens utformning spelar roll”, ”Särskilda skäl vid upphandlingar – mål och möjlighet till uppföljning”, ”Att hantera osäkerhet och risk”, ”Följ upp med måtta och kompetens”, ”Ta tillvara ryktesmekanismen genom rating”

Det var denna sista punkt, ett ratingsystem i EU för leverantörer till offentlig sektor, som orsakade debatt och en uttalad tveksamhet från både Upphandlingsmyndighetens Inger Ek och SKR´s Staffan  Isling. – Jag ser risker med att systemet missbrukas och att vissa leverantörer kan missgynnas, menade Inger Ek. Att upphandla kvalitet görs bäst genom att noggrant förbereda upphandling och att utvärdera och följa upp enligt utvalda parametrar. Upphandlande organisationer kan bli bättre på att faktiskt våga avsluta samarbeten och avtal när leveranserna inte håller avtalad kvalitet.

På DN Debatt utvecklar författarna sina tankar. Man inleder på följande sätt: Offentlig upphandling omsätter hundratals miljarder varje år. Det är därför oroande att höra om hur alltifrån medicinsk utrustning till tågtrafik blir dyrare och sämre än önskat. Svenska myndigheter borde i större utsträckning kunna ta hänsyn till tidigare leveranser – både bra och dåliga.

Artikeln avslutas så här: Upphandlingsreglerna ger heller inte tillräckliga förutsättningar att utnyttja konkurrens för att få lägre priser och högre kvalitet. Det förklaras delvis av att regelverket begränsar möjligheten att särbehandla vissa leverantörer och reservera kontrakt till små och medelstora företag. Men delvis förklaras det också av att de möjligheter som faktiskt finns i reglerna inte används fullt ut, till exempel att skriva i kontraktet att oväntat stora kostnader ska delas mellan beställare och leverantör, att använda sanktioner eller belöningar i kontraktsvillkoren, och att prioritera
uppföljning av avtal.

Sverige bör införa ett betygssystem som tar hänsyn till tidigare leveranser och verka för att ett sådant införs inom EU. Upphandlande myndigheter måste värna skattemedlen. Det kräver starka avtal där kontraktens slutkostnader bättre överensstämmer med de priser som angetts i buden. Så hanteras också de på förhand okända och osäkra kostnaderna på ett bättre vis.

Även i Norge har rapporten väckt uppmärksamhett bland upphandlare. I nyhetsbrevet Anbud 365 ser det ut på följande vis.

Här följer ett stycke ur den norska artikeln: To av Norges mest erfarne offentlige innkjøpere om forslaget i en fersk samfunnsøkonomi-rapport om innføring av et ratingsystem – poengsystem – for leverandører: – Jeg er ikke motstander av noe nytt poengsystem, men stiller iallfall spørsmålet om det er noe vi allerede har som kan forbedres, sier Arve Sandvoll. Tanken kan være god, og så må problemene løses bit for bit, slår Øystein Sætrang fast, og lister opp en rekke behov som da må tas tak i.

Hela den norska artikeln hittar du här.

Och ett avslutande tips: Längst ner på den norska sidan finns en anmälningsruta för den som vill få det norska nyhetsbrevet från Anbud 365. Här finns mycket intressant att läsa!

SNS Konjunkturrådsrapport hittar du här.