Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Upphandlingsbryggan – seminarier om konstupphandling

3 februari, 2022

Ett stöd för offentlig sektor – men även ett forskningsprojekt!

Varje vecka håller Upphandlingsbryggan ett antal kostnadsfria seminarier om upphandling av konst.De riktar sig till dig som arbetar med den typen av upphandlingar och de representerar en omfattande kunskap på området, vilket framgår av presentationerna nedan.

Nya regler för upphandling: hur påverkas konst, formgivning och kulturella tjänster?
Under februari och mars har vi på Upphandlingsbryggan en rad träffar om de nya reglerna för upphandling och hur de påverkar kultursektorn. Vi ger en introduktion till upphandlingsrätten och tar några detaljfrågor av betydelse som bland annat sekretess, bilaga 2 och det slopade kravet på vissa förfaranden under tröskelvärdena.  

Under vecka 6 håller vi seminarier onsdag & torsdag kl 09.00 (30 min) och 15.00 (20 min). Anmälan sker via hemsidan.

Varje vecka kommer nya tider upp för nästföljande vecka på Upphandlingsbryggans hemsida.
Men Upphandlingsbryggan är också kopplad till forskning (bl a en doktorsavhandling).

Riktlinjer som styrdokument för upphandling av konst 2021
Det här forskningsprojektet ingår i Henriks avhandling om upphandling och konst (offentlig rätt) och är en samhällsvetenskaplig ministudie av arbetet med riktlinjer för konstinköp i en medelstor svensk kommun. Amanda och Henrik arbetar med datainsamling och analys utifrån Grounded Theory (Glaser, Strauss 1967, Corbin, Strauss, 2006).

Tanken är att tydliggöra hur arbetet med styrdokument och dokumenten i sig kan påverka upphandlingar av konst och hur de förhåller sig till rättsliga normer och lokala regler för tjänstepersonernas arbete med anskaffningar.

I projektet ingår även en jämförande studie av två andra regioner/kommuner i Sverige och en i Finland (preliminärt).

Projektet har stöd av Tage Rohloffs fond vid Åbo Akademi.

Vad säger lagen?
Anskaffning av konst förhåller sig till många olika lagar, regler och rutiner. När det är en offentlig aktör som köper konst blir det först och främst aktuellt att förhålla sig till reglerna om Offentlig upphandling. Det är ett område som man kan tycka är rätt komplicerat för just något så rörligt och subjektivt som inköp av konst, men i Sverige har rättsläget utvecklats mot att alltmer följa reglerna för Offentlig upphandling.

Dessutom finns det lokala regler, policys och riktlinjer på myndigheter som anger hur man får och ska anskaffa saker (köpa alltså) och kanske också hur man ska tänka när det gäller just konst.

Vi hjälper dig att hitta rätt i den här djungeln av byråkrati och kanske kan vi tipsa om de som vet mer och har gjort sådana här inköp länge.

Personerna i projektet
Amanda Creutzer (Sverige). Utbildad upphandlare med 25 års erfarenhet som projektledare inom museifältet. Hon arbetat med folkbildning, kunskapsförmedling, utställningar och digitala produktioner. Som chef för Nordiska museet folkbildningssektion var hon med att utveckla museets kursverksamhet och digitala produktioner. Amanda har utbildat yrkesverksamma i utställningsproduktion i Sverige, Finland och Norge samt och återkommande haft praktikanter då yrkesutbildning alltid känts angeläget. Hon har nu senast praktiserat på Statens konstråd. I projektet bidrar Amanda med projektledning samt kunskapsförmedling i olika former.

Johanna Finne (Åland/Finland). Projektledare, producent och grafisk formgivare. Har 20 års erfarenhet inom den den kreativa sektorn och museifältet med produktion och inköp av konstnärliga tjänster som en integrerad del. Anlitad föreläsare och utbildningsplanerare vid Åbo Akademi, Kungliga Konsthögskolan och Linköpings universitet. För närvarande designansvarig vid Åland Post.

Henrik Thorson (Finland / Sverige). Verksam inom kulturutveckling och medieproduktion och arbetar med organisationsfrågor, juridik, administrativa strukturer lokalt, regionalt och på EU-nivå. Lång erfarenhet av kulturutveckling inom regional förvaltning och uppdrag för kvalitetsbiografer, kulturföreningar, förlag och teatrar. Han har även producerat en stor mängd TV program för YLE i Finland inom kultursektorn. För närvarande är han även doktorand vid Åbo Akademi i Finland och undersöker konstupphandling och offentlig rätt. Se också Henriks produktionssida: thotalamedia.com.