Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SFK – Inbjudan till Café Kvalitè

7 juni, 2022

Kvalitetsarbete vid inköp – för de goda affärerna. Ett arrangemang av SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

SFK arrangerar varje månad ”Café Kvalité”; seminarier på ca 60 minuter med aktuella teman inom området ”Kvalitetsarbete”. Den 18 augusti klockan 15.00 – 16.00 har Café Kvalité – det 15:e Caféet – temat: Kvalitetsarbete vid inköp – för de goda affärerna. Detta ämne är ju av speciellt intresse för offentliga inköpare och här presenteras boken ”Kvalitet vid inköp och upphandling”, skriven av Folke Höglund. Bland annat tas följande ur bokens innehåll upp. ” Offentlig sektor har lagar som sätter restriktioner för hur upphandling får göras. Detta problem diskuteras. Till exempel får man inte analysera leverantörers förmåga under utvärderingsfasen. Upphandlingsbeslut som görs av en myndighet kan även överklagas, vilket leder till stor byråkrati och gör det svårt att bygga de relationer som partnerskap skapar i privat sektor. Vikten av tydligt ställda krav i upphandlingsunderlaget poängteras.”

Rabatt till SOI´s medlemmar
Därför ger SFK en speciell rabatt till SOI’s medlemmar, för att delta i cafémötet 18 augusti. Rabattkoden SOICAFE (som ger 50% rabatt på det redan låga priset 400 SEK) läggs in i ansökningsformuläret som du kommer till via denna länk.

Mer om vad SFK är och gör
Den 30 mars 1952 bildades Kontrollingenjörernas Förening, KIF, vilken är ursprunget till dagens förbund. Föreningen ändrade 1966 namn till Sveriges Kvalitetstekniska Förening, SKTF. 1985 antogs det nuvarande namnet Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK.

Motto: ”Tillsammans stärker vi Sveriges konkurrenskraft”
SFK:s mål är att vara det främsta nätverket för kompetensutveckling och inspiration kring kvalitet, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling i Sverige. Vi erbjuder bland annat aktiviteter i form av kurser, konferenser, seminarier/workshops och studiebesök. Genom SFK får du möjlighet att lära av andra – och att själv dela med dig av din erfarenhet. På så vis blir ett medlemskap i SFK ett lyft för medlemmarna, och till nytta för de organisationer de arbetar för.  

Vision, mission och strategi
   • SFK:s vision är att vara den självklara kunskaps- och inspirationskällan för kvalitetsprofessionen.
   • Vår mission är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom offensiv kvalitets- och verksamhetsutveckling.
   • Strategin – vägen mot målet – bygger på följande delar:
      o Underlätta nätverkande
      o Stödja SFK-medlemmar
      o Stärka SFK:s varumärke
      o Utveckla SFK:s produktportfölj och erbjudande
      o Stödja lednings- och kvalitetsprofessionella

SFK:s Verksamhet
Verksamheten inom SFK bedrivs dels centralt och dels lokalt i regioner och sektioner. Som följd av Pandemin har alltmer av SFK:s aktiviteter arrangerats online och då har hela riket bjudits in. Vi arrangerar varje månad ”Café Kvalité”; seminarier på ca 60 minuter med aktuella teman inom området ”Kvalitetsarbete”.

Internationell samverkan – World Quality Day
Utöver lokala och nationella aktiviteter och nätverkande, samverkar SFK internationellt med systerorganisationerna EOQ – European Organisation of Quality som består av 27 länders kvalitetsförbund likande SFK. Vi har också tät kontakt med ASQ – American Society for Quality. Som en del i detta är SFK sedan 1990 arrangör av World Quality Day i Sverige. World Quality Day är en årligen återkommande konferens för kvalitet- och verksamhetsutveckling som arrangeras på flera håll i världen.

Pris för bästa uppsats-/examensarbete
SFK delar årligen ut pris till årets bästa uppsats-/examensarbete till minne av Olle Jonson. Priset avser C-eller D-uppsats inom kvalitets- eller verksamhetsutveckling och delas ut i samband med World Quality Day.

Qvalify – ett ledande certifieringsorgan
SFK är ägare av Qvalify AB, ett av Sveriges största certifieringsorgan.