Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Nominera till Anbudspriset

7 juni, 2022

”Marknadens” pris till inköpare som har genomfört bra offentliga upphandlingar.

Föreningen Anbudspriset öppnar upp för nomineringar till 2022 års Anbudspris. Detta är ett pris som delas ut till en upphandlare, upphandlingsgrupp eller avtalsförvaltare som har satt sig in i branschen och genom god dialog med branschens aktörer ställt väl avvägda och
uppföljningsbara krav i upphandlingen. En namnkunnig jury utser vinnaren.

- Genom Anbudspriset vill vi både lyfta och inspirera inköpare i den offentliga sektorn. Vi vill
uppmärksamma upphandlingar som genomförts efter marknadsdialog och på ett sätt som lett fram till affärsmässiga avtal som skapat förutsättningar för bra leveranser, säger Föreningen
Anbudsprisets ordförande Ulrica Dyrke.

- Anbudspriset kan kort och gott benämnas som ”marknadens” pris till inköpare som har genomfört bra offentliga upphandlingar. Nu hoppas vi på att få in nya intressanta nomineringar till årets pris, säger Ulrica Dyrke.

Alla upphandlingar där tilldelning har skett under år 2019, 2020, 2021 eller 2022 kan nomineras.
Sista dag för att lämna in en nominering är den 31/8 2022.

- Genom att bjuda in marknaden till dialog inför upphandlingarna kan offentlig sektor öka sin
kunskap om branschen och om hur relevanta krav och kontraktsvillkor kan utformas för att säkra kvalitativ leverans och goda affärer. Sådana positiva exempel vill vi lyfta fram genom Anbudspriset, fortsätter Ulrica Dyrke.

Ordförande i juryn är Peder Johannisson, Cavini Management, som också är vice ordförande i
Föreningen Anbudsprisets styrelse. Övriga ledamöter i juryn är:
Lukas Granlund, Advokat och Senior Associate, Cirio Advokatbyrå AB
Alen Hrnjic, Leg. Apotekare / Upphandlings- och Avtalscontroller ApoEx AB
Maria Karlsson Vd, Anbudskonsult och rådgivare, Akiro Management AB
Yvonne Nilsson, Anbudskoordinator, Sweco Sverige AB
Lotta Sellebråten, Försäljningschef Anbud Affärsupphandling, Alligo AB
Natalie Svensson Advokat, Advokatfirman dNovo AB
Fredrik Tamm, Seniorkonsult och partner, PublicInsight AB

Engagemanget i juryn är stort för såväl priset som juryarbetet.
- Det är verkligen intressant och givande att få ta del av så många innovativa, proffsiga och intressanta upphandlingar och ett extra plus att få utse en vinnare bland alla kompetenta beställare i Sverige, säger Natalie Svensson från advokatfirman dNovo AB.

Fredrik Tamm från Publicinsight är inne på samma linje:
- Mitt engagemang för en bättre offentlig marknad får en högre dimension genom mitt juryarbete i Anbudspriset.
Vi får möjlighet att lyfta fram upphandlingar som både tolkar och använder gällande lagstiftning på ett föredömligt vis samtidigt som de skapar grunden för den goda affären. Jag tycker att våra pristagare och alla de som blivit nominerade speglar ett modernt och framåtriktat arbetssätt. De har ett perspektiv på offentliga upphandlingen som ett verktyg för att uppfylla såväl verksamhetsmål, välfärdsmål som att de bidrar till ett sunt affärsklimat mellan parterna.

Mer om Föreningen Anbudspriset
Föreningen Anbudspriset bildades 2014 och är en ideell förening vars ändamål är att årligen dela ut leverantörernas pris till den upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som står bakom ett affärsmässigt offentligt upphandlat avtal. Medlemmar är företag och organisationer som vill medverka till att dela ut priset.

Tidigare års pristagare:
2021: Linda Näsén, Krokoms kommun
2019: Catharina Monstein, Täby kommun
2018: Klara Hanell Strand och Rickard Andersson SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB
2017: Martin Kruse, Arbetsförmedlingen
2016: Mats Westin, Stockholm Stad
2015: Therése Westerlund, Regeringskansliet
På grund av pandemin delades inget pris ut 2020.

Blankett för nominering finns här:
Läs mer.

För mer information kontakta:
Ulrica Dyrke
070-364 79 56
Peder Johannisson
0705 28 99 35