Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Hållbarhet, miljö och upphandling

30 juni, 2022

Paneldebatt i SOI´s regi.

OI´s ordförande, Martin Kruse, höll i SOI´s andra paneldebatt på LOS – Lösningar för Offentlig Sektor i Kista. Deltog i diskussionen gjorde Joakim Thornéus, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, Katarina Crafoord, hållbarhetssamordnare i Örebro, Astrid Stockenberg, hållbarhetsstrateg i Västerås, samt Bertil Rosenkvist som arbetar med Grön affärsutveckling på Skanska.

Martin utgick i disussionen från upphandlingens stora köpkraft och hur den kan påverka hållbarhetsutvecklingen. Astrid Stockenberg har arbetat med miljöfrågor sedan 2006 men menade att frågan är väldigt mycket bredare i dag än på den tiden då man nästan bara pratade miljö i relation till fordon, drivmedel och kemikalier. I en bra organisation handlar det om att använd varandras kompetenser. Det är viktigt att kunnna förmedla behoven och förväntningarna till leverantörer. Det är också viktigt att sprida ansvaret i hela organisationen och att det finns ett tydligt ägande av avtalen.

Bertil Rosenkvist menade att offentlig sektor kan ställa betydligt högre krav i entreprenadupphandlingar och att Skanska har kompetensen att leverera. Han menade också att man inte behöver vara så rädd för överprövningar, inte mer än en och en halv procent av upphandlingarna hamnar i domstol och då handlar det om grova fel i upphandlingen.

Han berättade också om en undersökning som byggbranschen gjort kring 248 upphandlingar från 2013 till 2018. I 203 av dem ställdes ska-krav på det sociala området och i 217 fanns ska-krav på miljöområdet. Att använda tilldelningskriterier gjordes bara i 34 respektive 28 av upphandlingarna. vilket han menade är undermåligt.

Katarina Crafoord berätta att Örebro arbetat med miljökrav ända sedan 90-talet men att man 2020 antagit ett program för hållbar utveckling som för frågorna till en högre strategisk nivå. Fossilfritt Sverige har också bjudit in staden att delta i Klimatledarprogrammet. Katarina använder gärna trappstegsmodellen i upphandlingar, vilket möjliggör att leverantörerna kan utvecklas stegvis och det blir ett sätt att underlätta för dem. Men det händer ibland att leverantörerna utvecklas fortare än man har räknat med.

Joakim Thornéus berättade att på de sju år myndigheten har funnits så har hållbarhetsaspekterna vidgats betydligt, med begrepp som cirkularitet och livscykelfrågor. Men det saknas ofta kompetens, särskilt i de mindre kommunerna, där man ofta bara har en upphandlare. Ibland sitter marknaden på goda lösningar som inte kommer med i upphandlingarna.

Bertil Rosenkvist nämnde att det finns stora offentliga köpare som exempelvis Vasakronan där man ställer tuffa krav. Men ofta sätter vi oss tillsammans med dem och diskuterar, i stället för att de bara kommer med färdiga krav. Man skall inte bara nyttja sin egen beställarkompetens utan även leverantörens kompetens.

I den följande diskussionen såg alla det som viktigt med diskussioner, att nyttja varandras kompetens bättre, att alltid ställa det verkliga behovet i centrum. Även frågan om incitament till duktiga leverantörer kom upp från publiken, vilket bland annat Bertil tyckte är ett bra sätt att arbeta.

                                                            * * *

SOI´s tredje arrangemang på LOS handlade om behovet av forskning och utbildning på akademisk nivå. Till detta kommer vi att återkomma med ett fylligt reportage efter semesterledigheten.