Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Fossilfritt Sverige vill se omvända energiauktioner

27 februari, 2023

”Elpriset i södra Sverige kan sänkas med 40 procent”

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, har tillsammans med tre andra viktiga intressenter på energiområdet publicerat en debattartikel i DN, med det eggande namnet Elpriset i södra Sverige kan sänkas med 40 procent. De tre övriga undertecknarna är Henrik Brodin, energichef på skogsägarföreningen Södra, Per-Anders Gustafsson, tf vd på Göteborg Energi och Anders Holmestig, vd hos Fastighetsägarna. Vi citerar några valda stycken.

I artikelns ingress läser vi följande  ”I debatten om energipriser pratar politiker mycket om produktion, och för lite om den snabbaste lösningen: hur vi ska förmås att använda mindre el och vid rätt tidpunkter. Genom att införa omvända auktioner och definiera energieffektivisering som en klimatåtgärd kan regeringen sänka elpriset markant”.

Efter att ha konstaterat de gigantiska utmaningar som samhället står i för fortsätter man.
”För att få fram de stora mängder el som krävs verkar de flesta partier vara överens med näringslivet om att hinder för alla fossilfria kraftslag ska undanröjas på ett teknikneutralt sätt, vare sig det handlar om vindkraft, kärnkraft eller andra källor. Det är utmärkt. Däremot har den snabbaste, billigaste och miljövänligaste lösningen – energieffektivisering – fått en undanskymd roll. Enligt OECD-ländernas internationella energiråd (IEA) behöver energieffektivisering bidra med lika mycket energi som all kärnkraft, vattenkraft och vindkraft tillsammans om världen ska begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader.

Det är därför olyckligt att politik för ökad energieffektivisering systematiskt undervärderas i energidebatten – oberoende regering. Energieffektivisering är inte svårt men ibland lite mer komplicerat eftersom det kräver många individers och aktörers medvetna beslut, jämfört med exempelvis enskilda företag som vill bygga ett nytt kraftverk. De val vi gör som individer är inte alltid så välunderbyggda eller rationella gällande energismarta lösningar som marknaden förutsätter. Detta marknadsmisslyckande kan avhjälpas med politik som underlättar energieffektivisering för individer, organisationer och företag.”

I artikeln skriver man också att Fossilfritt Sverige, tillsammans med 29 företag och organisationer, tagit fram en strategi för effektiv användning av energi och effekt, som nu överlämnas till regeringen. Den innebär att den totala energianvändningen skall minska med mins 34 TWh, 9 procent av svensk energianvändning, till 2030.Den innebär samtidigt att elpriset för alla elkunder skulle minska, i södra Sverige med 40 procent redan till nästa vinter.

Man sammanfattar på följande sätt.

”Vår strategi visar att en ny kraftfull politik för energieffektivisering snabbt kan frigöra el till industrins omställning, samtidigt som kostnader för hushåll och företag skulle minska. Vi föreslår att regeringen genomför följande åtgärder:

1. Ge i uppdrag till Energimyndigheten att arrangera omvända auktioner. Förslagsvis riktas en första
auktionsrunda in på att frigöra 5 TWh el i elområde 3 och 4. De företag som kan göra detta till lägsta kostnaden vinner auktionen. Omvända auktioner används redan i länder som Schweiz och Portugal, och förespråkas av EU.

2. Definiera energieffektivisering som en klimatåtgärd. Låt myndigheter inkludera fler typer av energieffektivisering i befintliga klimatstöd som avdraget för grön teknik, Klimatklivet och Industriklivet.

3. Säkerställ långsiktiga och teknikneutrala förutsättningar för fastighetsägares arbete med energieffektiv renovering för att ge fortsatta incitament till energieffektivisering i flerbostadshus.

4. Förläng investeringsbidraget för hushåll. Stödet som riktas till människor som bor i småhus och vill byta direktverkande el eller gas som uppvärmningsform bör förlängas till fem år. Stödet bör även inkludera de 23 000 hus som fortfarande har oljepannor.

Sverige har unika möjligheter att bli världsledande i klimatomställningen. Svenska företag vill ta viktiga marknadsandelar på en världsmarknad där kapplöpningen mot fossilfrihet nu har startat. För att lyckas behövs politik som snabbt röjer hinder och gör att vi använder energin smartare. Det är hög tid för ett paradigmskifte för energieffektivisering i Sverige.”

Hela artikeln finns på DN Debatt här, förmodligen dock bakom en betalvägg.