Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Salem – socialförvaltning utan konsulter

22 mars, 2023

Bemannar upp för att hålla budgeten

Stora kostnader för konsulter och därmed följande problem med att hålla budget är mycket vanligt i många offentliga verksamheter. Även om nedanstående exempel inte har direkt bäring på offentlig upphandling så är den ändå ett intressanta exempel på hur detta kan hanteras på ett positivt sätt. Genom att bemanna upp verksamheten håller man budgeten och skapar samtidigt ett attraktivt arbetsklimat.

I Tim Andersssons reportage i tidningen Akademikern den 7 mars berättar myndighetschefen vid socialförvaltningen i Salem, Fuad Ganibegovic, om hur man hanterar problemet. I dagsläget har man inte haft någon konsult inhyrd under de tre senaste åren. Vi citerar ett par stycken ur artikeln.

” – Det har alltid varit samma princip: det finns begränsade resurser hos socialtjänsten, vilket gör att bemanningen på enheterna är på gränsen. Utgångspunkten är att ha precis så många anställda som ärendemängden kräver.

Problemet är bara att en sådan budget utgår från att alla anställda är på plats hela året, utan frånvaro. Och så ser det aldrig ut i verkligheten, konstaterar Fuad Ganibegovic. På socialtjänsten i Salem är det dessutom många unga som jobbar. De flesta är runt trettio – den ålder då många testar nya jobb, blir gravida eller kanske flyttar för att bilda familj.”

” Också i Salem har man tidigare haft konsultkostnader på flera miljoner, vilket har gjort att man har gått back. Men under de senaste tre åren har man alltså gått emot trenden med socionomkonsulter och i stället valt att ha en ”överbemanning” inom socialtjänsten, med en viss marginal.

– När livet händer så har vi täckning för det. Det handlar alltså inte om att jag går över budgeten – vi klarar den med god marginal – utan att jag räknar med bortfallet.

Efter de här åren utan konsulter kan Fuad Ganibegovic visa att modellen faktiskt är ekonomisk, det har lönat sig att ha marginal för personalbortfall.”

Hela artikeln finns att läsa här.