Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Umeå – högskoleutbildning för upphandlingspraktiker

23 mars, 2023

Bredda din kompetens med distansutbildning på deltid!

Nyligen kunde vi läsa att Umeå universitet knyter ihop nationalekonomi och upphandling med en ny distanskurs för yrkesverksamma, som startar i höst. Kursen riktar sig till yrkesverksamma på upphandlar- och leverantörssidan, beslutsfattare, intressenter inom privat och offentlig sektor, studenter inom t ex ekonomi och juridik som önskar bredda sin kompetensportfölj. Utbildningen är webbaserad, på kvartsfart och omfattar 7,5 högskolepoäng.

Lite längre fram i artikeln kan du läsa mer om utbildningen, men först en liten bakgrund och en sammanfattning av ett samtal vi nyligen haft med professor Sofia Lundberg vid Umeå universitet.

För ett år sedan, våren 2022, publicerade SOI en intervju med Sofia Lundberg, utifrån hennes roll som erfaren forskare (med mycket fokus på offentlig upphandling) och professor i nationalekonomi. Hon är dessutom rektor och prefekt för Handelshögskolan i Umeå, som är en del av Umeå universitet. I intervjun, som publicerades i Dagens Samhälle, sa Sofia Lundberg bland annat.
– Att SOI nu vill slå ett slag för att utveckla upphandlingsforskningen och för ett svenskt utbildningsprogram på akademisk nivå är något som vi verkligen uppskattar och vill stödja, säger Sofia. I ett internationellt perspektiv tappar vi mot andra länder, även grannländer som exempelvis Finland och Norge, där det finns duktiga forskare. I Norge agerade ju också DIFI, Direktoratet for forvaltning og IKT, kraftfullt och lyckade etablera akademisk upphandlingsutbildning, via Anskaffningsakademiet, på ett flertal universitet och högskolor.

Det är viktigt att vi inom forskning och tillämpning av offentlig upphandling även beaktar nationalekonomiska aspekter, som exempelvis incitamentsstrukturer. Och det finns ett övergripande behov av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt.

– Jag ser fram emot att SOI driver den här frågan på ett kraftfullt sätt, och dessutom mycket gärna att vi blir fler som hjälps åt kring detta viktiga initiativ, avslutade Sofia då.

När vi nu kontaktar Sofia ett år senare kan vi konstatera att Sofia och universitetet i Umeå själva har tagit ett viktigt initiativ för akademisk utbildning kopplad till offentlig upphandling.

– Ja, det känns väldigt kul, säger Sofia. Även om vi inte är helt unika i att erbjuda en utbildning inom upphandlingsområdet har vi en inriktning som kompletterar andra initiativ. Vårt utbildningserbjudande speglar ett av våra starka forskningsområden. Vi har haft tre doktorander tidigare och har nu ytterligare två med koppling till upphandling, eller data baserade på upphandling. Men jag kan ju också nämna att vi redan från 2007 haft utbildning inom upphandlingsområdet. Detta i samverkan med dåvarande upphandlingschefen i Umeå, Lorentz Karlsson* (2007, 2008). (se nedan)

– Senare har jag också haft föreläsningar kring upphandling på en kvalificerad KY-utbildning i Luleå, inom ramen för deras inköps- och logistikutbildning. Men vi har ju länge velat ha med upphandlingsutbildning i vårt ordinarie kursprogram. Jag har haft diskussioner med kollegor vid nationalekonomiska enheten här i Umeå. Runt 2008 hade jag, , Tobias Indén och Tom Madell (båda var då verksamma vid juridiska institutionen här i Umeå), kring en ettårig masterutbildning, som fusionerar ihop juridik och ekonomi i samma utbildningsprogram. Tyvärr gick vi inte vidare med den idén. Så utbildningsidéer kring upphandling har funnits sedan ett bra tag inom akademin och särskilt Umeå universitet. Nu finns också yngre kollegor som vill vara med och utveckla detta och vi ser ju att behovet finns, förhoppningsvis finns även en efterfrågan så att vi får studenter som vill gå kursen. Det finns ju också intentioner hos regering och politiker kring ett livslångt lärande, även sedan vi gått in i yrkeslivet. Då måste vi också ha erbjudanden som är förenliga med detta. Och det format vi nu har valt, med en webbaserad kurs som ges i 25 procents takt, riktar sig ju inte bara till yrkesverksamma upphandlare utan även till leverantörer, politiker och beslutsfattare, programstudenter som vill bredda sin kompetensportfölj och andra med intresse för upphandling. Upplägget gör att du kan arbeta parallellt med studierna. Utbildningen motsvarar en femveckors kurs på heltid.

– Under 2024 kommer vi att släppa ytterligare två kurser, utifrån samma format med 25 procents takt, som är mer fördjupande, den vi startar nu är ju mer upphandlingens A-Ö, som exempelvis incitamentsstrukturer och valet mellan upphandling och egen regi, alltså ganska övergripande om de ekonomiska aspekterna på offentlig upphandling.

Den första av de fördjupande kurserna kommer att ha fokus på att använda upphandlingen för politiska syften, alltså som ett styrmedel med särskilda hänsyn kopplade till samhällsutveckling.

Den andra fördjupningskursen skall fokusera på konkurrensfrågan, dess problem och möjligheter. Där ingår frågan om anbudsutvärdering, utvärderingsmodeller och den problematik som finns inbyggd i dem, med mera. Detta är ju väldigt viktiga aspekter utifrån frågan, vad väljer vi för leverantör? Även incitament är ju en faktor som styr till vilka leverantörer vi kan välja. Vi vet ju inte alltid allt när vi påbörjar en upphandling, men grundfrågan blir, med vilken modell förebygger vi onödig osäkerhet? Hur gör vi det så ointressant som möjligt för leverantören att avvika från det som utlovats?

– Vi måste också klargöra skillnaden mellan samhällsekonomiska mål och verksamheternas mål. Effekt och effektivitet är inte samma sak. Och är ett problem lokalt, regionalt eller globalt? Det påverkar hur styrmedlen skall formas. I dag är offentlig upphandling ett viktigt verktyg i lådan, när det gäller hur vi formar välfärden liksom i samhällsbyggandet generellt.

Efter dessa kurser behöver vi utvärdera om vi valt ett bra format, eller om det skall utvecklas till ett program och om det i så fall finns ett studentunderlag. Om en månad vet vi hur ansökningarna ser ut, det blir spännande, avslutar Sofia

* Om dessa tidiga uppdragsutbildningar gav en googlesökning bland annat följande information.
Umeå universitets uppdragsutbildning ”Framgångsrik upphandling” drar fulla hus.
Umeå universitet har arrangerat uppdragsutbildningar i offentlig upphandling sedan 2007; inledningsvis i form av en fem-poängskurs och nu i år för första gången komprimerat till en heldag för att göra det möjligt för fler företagare att delta. Ett lyckat drag. Dagens kurs är fulltecknad sedan länge. Att vi kortade ner utbildningen är helt klart en av anledningarna till att så många från näringslivet valt just vår kurs, säger Lorentz, som uppskattar utbildningens blandning av företagare och upphandlare.

Kort om utbildningen som börjar hösten 2023
Så här beskrivs utbildningen på universitetets hemsida.

Den offentliga upphandlingen omsätter stora belopp, omfattar sådant som den offentliga sektorn behöver för att utföra sina uppdrag och kan vara viktig för många företags existens. Lagstiftningen anger ett ramverk för hur den offentliga upphandlingen ska organiseras. Regelverket lämnar dock ett relativt stort strategiskt utrymme gällande dess utformning och genomförande. Hur detta görs har effekt på pris och kvalitet. Kursen ger en grundläggande förståelse för offentlig upphandling från ett ekonomiskt perspektiv. Här behandlas frågor om till exempel egen regi kontra extern regi, anbud, priser, konkurrens, kontrakt, modeller för utvärdering av anbudsgivare, särskilda hänsyn och andra strategiska frågor som uppdelning i delkontrakt.

Det här är en ny kurs som ges av Enheten för nationalekonomi och den riktar sig till dig som är yrkesverksam på upphandlar- och leverantörssidan, beslutsfattare eller intressent inom privat och offentlig sektor, studenter inom t ex ekonomi och juridik som önskar bredda sin kompetensportfölj.

Mer om anmälan och behörighet, datum för utbildningen, anmälan, anmälningskod och annan praktisk information hittar du genom att klicka här.