Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Öppet brev till Sveriges civilminister Erik Slottner

24 april, 2024

Ordföranden har ordet

Hej Erik.

Visst är det viktigt med tydligare styrning, mer samordning och ökad digitalisering i hela inköpsprocessen. Det tycker vi i Sveriges Offentliga Inköpare också.

Förra våren fick vi i SOI:s styrelse möjlighet att träffa dig i samband med de rundabordssamtal som du då genomförde med olika aktörer inom den offentliga affären. Vår upplevelse var att du lyssnade intresserat och engagerat och fick insikter om både de utmaningar och möjligheter vi som yrkesverksamma ser i vår vardag på landets upphandlande myndigheter och enheter.

Våra förhoppningar var därför höga inför ditt besök som talare på vår årskonferens i Malmö härom veckan där du inför nästan 1 000 deltagare skulle berätta mer om regeringens planer och ambitioner med offentlig upphandling. Det märktes att du snappat upp ett och annat under de där rundabordssamtalen och pratade om flera bra saker.

Men du sa också något som lämnade våra medlemmar med en bitter eftersmak. Du konstaterade krasst att regeringens analys är att det brister i hantverket och att det är orsaken till att vi inte nyttjar den fulla potentialen i det offentliga Sveriges samlade inköp.

Sveriges Offentliga Inköpare är en förening som samlar omkring 1 700 medlemmar som varje dag gör sitt bästa utifrån givna förutsättningar. Ofta i organisationer med låg inköpsmognad. Med knappa resurser, otydliga mandat och målkonflikter. Men det är 1700 medlemmar som känner ett brinnande engagemang för att arbeta med offentlig upphandling. Bland annat för att vi känner att vi genom vårt jobb bidrar till samhällsutvecklingen.

I Malmö hade du en bra möjlighet att bli upphandlarnas bästa kompis. Att lyfta fram de som jobbar med offentligt inköp som möjliggörare. Men när du istället säger att det brister i hantverket bidrar du faktiskt i något avseende till att sänka statusen för landets upphandlare i deras respektive organisationer. Följden av det riskerar att bli än sämre förutsättningar att faktiskt nyttja inköpen på bästa möjliga sätt.

I SOI har du även framåt en självklar speaking partner. Vi hjälper dig gärna att vässa dina upphandlingskunskaper ännu mer. Vi ser som sagt var också tydligare styrning, mer samordning och ökad digitalisering som viktiga faktorer för bättre offentliga affärer och för en robust inköpsförmåga för Sverige. Vi är 1 700 medlemmar som på olika sätt är experter på offentlig upphandling och som med rätt förutsättningar kan göra stor skillnad. Men du behöver prata mer med oss, inte till oss.

Jag vill också välkomna dig till min hemstad Karlstad i april nästa år när det är dags för årskonferens igen. Jag hoppas att du då har möjlighet att stanna över dagen. Jag garanterar förutom solsken också att du kommer att lämna konferensen med övertygelsen om att det finns väldigt många skickliga upphandlingshantverkare där ute som varje dag bidrar till att skapa värde för våra gemensamma skattepengar.

Med vänlig hälsning

Martin Magnusson
Ordförande Sveriges Offentliga Inköpare