Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Möt Katarina Kristiansson – ny i SOI’s styrelse

18 juni, 2024

”Jag brinner för offentliga affärer”

På årskonferensen i Malmö lämnade Martin Kruse SOI’s styrelse efter många års engagemang. Nyivald styrelsemedlem är Katarina Kristiansson, som arbetar som Enhetschef inköp på Trafikverket i Göteborg. Vi fick ett trivsamt samtal med henne för att få veta lite mer om hennse engagemang i SOI.

– Hur ser din bakgrund och dagliga verksamhet ut?
– Jag är civilekonom och skrev min magisteruppsats om avtalsuppföljning i Offentlig Upphandling. Intresset för offentlig upphandling väcktes ordentlig under mina år på Svevia där jag var projektledare för att utföra offentligt upphandlade kontrakt, därefter som inköpare på Västra Götalandsregionen. Började på Trafikverket 2017, där jag har haft olika roller som kategoriledare och inköpsansvarig för stora projekt. Sedan 2023 är jag enhetschef på en inköpsenhet i Göteborg. Jag har ett stort juridiskt intresse och har läst och deltagit i att lämna remissvar på de större statliga utredningarna inom Offentlig upphandling sedan 2010. Jag var utredare åt Svensk Byggtjänst vid revideringen AMA AF 2023. Är också ledamot i Upphandlingsrättsliga föreningens styrelse  sedan flera år tillbaka - en förening som startades av f.d. justitierådet Helena Rosén Andersson.
 
– Vad fick dig att bli engagerad i SOI’s styrelse?
– Jag brinner för offentliga affärer sedan min tid på Svevia, och det har bara fördjupats under åren. Har synts lite här och där i upphandlingssammanhang och blev tillfrågad av valberedningen att bli ledamot i SOI´s styrelse – vilket jag gladeligen accepterade.
 
– Hur ser du på utvecklingen av den offentliga upphandlingen i Sverige?
– Jag tror på den goda affären och kraften i vår roll som offentlig beställare, men det finns fortfarande väldigt mycket att göra för att nå offentlig upphandlings fulla potential – framförallt behöver förståelsen för offentlig affärer hos ledningen för offentliga organisationer öka – det är en komplex verksamhet som inte går att jämföra med den privata sektorns inköp av varor och tjänster. Vi har otroligt många skickliga individer och inköpsorganisationer i offentlig verksamhet, men de ges inte förutsättningar och mandat för att nå den fulla effekten av sitt arbete.
 
– Hur ser du på SOI’s framtida roll och verksamhet?
– Vi är en organisation med en bred och kompetent medlemsbas och en oerhört engagerad styrelse. Vi behöver arbeta ännu mer på att hjälpa till att skapa förutsättning för våra medlemmar, både genom att stödja genom nätverk och konferenser men också genom att påverka beslutsfattare inom offentlig upphandling.
 
– Har du egna hjärtefrågor inom upphandling som du gärna vill lyfta?
– Offentliga affärer är komplext och kräver att en organisation jobbar tillsammans för att lösa de utmaningar vi står inför – där inköp ska vara en integrerad del i organisationens mål och utmaningar. Tror man att en inköpsavdelning på egen hand ska lösa ”bra och billiga avtal” det så har man inte förstått. Det finns inga enkla lösningar utan det är långsiktigt och hårt arbete som krävs, och en envishet och tro på att vi kommer lyckas!
 
– Och när du inte arbetar, vad gör du helst då?
Har en stor familj och en hund så mesta tiden går åt till det. Men får jag en stund för mig själv så är det att vistas i naturen som jag njuter mest av, eller en middag med goda vänner och perfekt är då såklart en dagsvandring i naturen med matsäck och fina samtal.