Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SOI samverkar med forskare i Växjö

16 december, 2020

Stöder ett EU-projekt kring förnybara energikällor

Forskarna Arash Kordestani, Helena Forslund och Andreas Stephan.

Arash Kordestani är lektor och forskare vid institution för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, och gästforskar på Linnéuniversitetet. Helena Forslund är professor vid institution för ekonomistyrning och logistik på Linnéuniversitetet och Andreas Stephan verkar vid Jönköpings universitet och är gästprofessor på Linnéuniversitetet . De har nu bett SOI om hjälp med en enkätundersökning bland svenska upphandlare.

SOI har svarat ja på förfrågan och konkret innebär stödet alltså att vi uppmanar alla våra medlemmar att besvara enkäten från forskarna vid Linnéuniversitetet. En länk har skickats ut till er och har ni missat den så finns den även längre ner i denna artikel.

Forskningsprojektet genomförs parallelllt i tio länder och i sammanlagt sexton medverkande organisationer, berättar Arash Kordestani, då vi får ett litet samtal med honom. Det är ett projekt som syftar till att öka användningen av förnybara energikällor (Renewable Energy Sources, RES) genom att förenkla samarbetet mellan offentliga myndigheter och små- och medelstora företag (SMEs) och det pågår under tre år. Det genomförs inom ramen för Horizon 2020.

Projektet går under namnet XPRESS och studerar Green Public Procurement (GPP) – ett system där organisationer inom den offentliga sektorn använder sin köpkraft för att välja miljövänliga varor och tjänster - och undersöker hur denna typ av upphandling kan skapa nya marknader och ge ekonomiskt stöd för innovationer inom RES.  

XPRESS kartlägger den offentliga sektorns behov av energi med låg koldioxidhalt, analyserar upplevda och faktiska hinder för investeringar i RES-innovationer och utvecklar nya metoder för att utvärdera de ekonomiska och miljömässiga effekterna av RES-teknik. Det kommer också att utveckla finansiella verktyg för att stödja användningen av grön teknik i europeiska regioner och kommuner. Projektet samlar också in goda metoder för finansieringsverktyg för innovativ förnybar teknik, med särskilt fokus på grön upphandlingspolicy och kommer att skapa en webbplattform för att samla in data, dela information och matcha behoven hos offentliga och privata organisationer.

Just nu är projektet verksamt i UK, Italien, Norge, Tyskland, Sverige, Spanien, Danmark, Slovakien, Portugal och Belgien, men man strävar efter ännu fler medverkande.

Vad får du som är upphandlare genom att besvara vår enkät?
1. Du som upphandlare kan skicka in er logotyp och en beskrivning av er verksamhet till
info@xpress-h2020.eu. Då får ni vara med i en video som visar upp alla de som samarbetar med oss. Vi skapar även plats på vår webbsida för att visa upp era hållbarhetspolicies på området förnybara energikällor (RES).
2. Genom att besvara enkäten får du också tillgång till the XPRESS matchmaking tool (lanseras snart), där du kan ha en direkt dialog med företag som erbjuder teknologi och tjänster på RES-området som kan komma till användning vid offentlig upphandling.

Vi frågade också Arash hur man fick idén att kontakta SOI. Han berättar att han tidigare bott i Luleå och att han då blev kontaktad av Emma Breheim för att hålla ett föredrag för SOI Norr. Då var det logiskt att även prata med SOI i detta projekt.

Man kan få mer information om XPRESS genom att

Länken till enkäten är följande:
https://www.xpress-h2020.eu/online-resources/res-survey/
Observera att det finns två enkäter på sidan, en till upphandlare (ligger överst på sidan: ”public authorities”) och en till SMEs (skrolla nedåt på sidan).
När du kommer till enkäten, ändra språk till svenska i högerkolumnen under rubriken Languages.

Framöver kommer vi att följa upp projektets konkreta resultat och berätta om dem och hur de kommuniceras ut.