Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Upphandlingsmyndigheten och upphandling av innovation

16 december, 2020

Ett samtal med Johanna Enberg och Maria Öhman

För en tid sedan kunde vi rapportera om ett mycket intressant seminarium kring innovationsupphandling, i regi av Upphandlingsmyndigheten, Medtech4Health, Västra Götalandsregionen och MedTech West. Det väckte funderingar kring hur innovationsupphandling utvecklas i Sverige och vi fick en stunds samtal med Johanna Enberg och Maria Öhman på Upphandlingsmyndighetens strategienhet.

– Upphandlingsmyndigheten har uppgiften att lämna stöd för att öka kompetensen om innovationsupphandling och särskilda regeringsuppdrag kring klimatfrågor, cirkulär ekonomi och bygg där innovation är en viktig del, berättar de.

– Innovationsupphandling är ett ganska speciellt och komplicerat ämne. Vår roll är att driva på processen så att fler kan upphandla nya lösningar. Det är ett område som kräver att man arbetar brett och strategiskt. Men det är ju inte upphandlarna som äger frågan utan beställarna och hur de definierar behov och möjliga lösningar. Ett speciellt problem är att det finns väldigt lite riktade ekonomiska medel till innovationsupphandling, i jämförelse med många andra länder. Vi har Vinnova, Formas och Energimyndigheten som sitter på medel till innovation, men inte specifikt till innovationsupphandling. En upphandling som vill ta höjd och främja innovation kan ju ofta bli dyrare initialt, även om det kan bli en förtjänst på sikt. Och man kan ju inte avgöra på förhand om, eller hur, en innovationsupphandling lyckas, det finns alltså en inbyggd risk. För många små kommuner, med begränsade resurser, kan detta vara ett stort hinder. Vi har uppmärksammat regeringen på den här problematiken.

– Vi vill driva på när det gäller det strategiska perspektivet och när vi besöker, eller som just nu genomför webbseminarier, med kommuner eller myndigheter så vill vi gärna ha med hela organisationen, inte bara upphandlarna utan beställare och ansvariga, kanske även politiker och om lämpligt, brukare. Vi söker hela tiden efter lärande exempel, för att kunna sprida dem vidare. Vi pratar ofta om funktionskrav och de effekter man vill uppnå. ”Handla inte upp livsmedel utan mätta, glada barn.” Det är alltså vårt synsätt som behöver ändras.

– Vi märker att vi är efterfrågade och vi når ut på många olika sätt, via webbinarier, besök, vår webb och allt det stödmaterial vi har där samt via vår årliga rapport Trendens. Vi tipsar myndigheter och kommuner om möjliga aktörer att samarbeta med, vi följer och beskriver också utvecklingen på området som rör innovationsupphandling.

Vi ser också nyttan med långsiktiga gemensamma projekt, som exempelvis Upphandlingsdialog Dalarna. Det är ett gott exempel på regional samverkan och stöd, som borde vara intressant att utveckla för fler länsstyrelser i Sverige.

Så sammantaget ser vi en positiv utveckling för innovationsupphandling i ett svenskt perspektiv, även om det kräver arbete och långsiktighet, avslutar Johanna och Maria.

                                                            * * *

För den som vill veta mer om innovationsupphandling i en svensk kontext kan exempelvis följande studie, beställd av Upphandlingsmyndigheten, vara intressant. Du hittar den för nedladdning här, om du scrollar ned på sidan.