Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Camilla Petersson – ny i styrelsen

21 juni, 2021

”Jag vill öka förståelsen för den offentliga upphandlingen”

Camilla Petersson har varit upphandlingschef i Nässjö i sex år. men hennes erfarenhet från offentlig upphandling går ända tillbaka till 2005, då hon tog sin juridikexamen på IHH i Jönköping (numera Jönköping International Business School). Från början arbetade hon på dåvarande landstinget i Jönköping, därefter på Domstolsverket och nu i Nässjö.

På upphandlingsenheten, som ligger under ekonomiavdelningen, arbetar fem personer, fyra med upphandling samt en e-handelsansvarig.
– Jag gör fortfarande många upphandlingar själv, det kan ha både för- och nackdelar, men håller mig definitivt á jour med hantverket. Det ligger också på mig att svara på alla sorters yttranden vid överprövningar etc.

– Vad fick dig att bli engagerad i SOI’s styrelse?
– Det var ju så enkelt att jag fick en fråga från valberedningen. Men den viktigaste anledningen var att få en djupare förståelse för SOI´s verksamhet inifrån.
Jag tycker också det är viktigt att även de mindre organisationerna finns representerade i styrelsen och att det behövs en sådan röst.

– Hur ser du på utvecklingen av den offentliga upphandlingen i Sverige?
– Det är väldigt mycket som har hänt sedan 2005, exempelvis när det gäller digitaliseringsprocesser, förenkling för leverantörer och e-handel. Men det finns fortfarande mycket som behöver utvecklas, det är långt kvar till att upphandlingen får den strategiska roll som är nödvändig och som uttrycks väldigt tydligt i den nationella upphandlingsstrategin. Det yttrar sig till exempel i att upphandlingsenheten placeras under en ekonomiavdelning eller serviceavdelning, i stället för på en strategisk nivå.

– Hur ser du på SOI’s framtida roll och verksamhet?
– SOI måste fortsätta att påverka det offentliga rummet och sprida kunskap kring hur upphandling fungerar och vad den syftar till. Vår kommunikatör brukar säga att upphandling är för komplex för att media skall förstå. Det innebär i sin tur att det oftast bara lyfts negativa nyheter och uppfattningar.
SOI behöver också fortsätta att påverka utbildningsmöjligheter, så att det finns kvalificerade utbildningar för både upphandlare och blivande upphandlare. Det är förstås också viktigt att SOI är lyhörda mot medlemmarna och tar in deras synpunkter. SOI’s program för erfarenhetsutbyte är nog ett gott exempel på sådan lyhördhet.

– Har du hjärtefrågor inom upphandling som du gärna vill lyfta?
– Absolut, den första punkten är e-handel. Vi var väldigt tidiga i Nässjö och startade arbetet redan 2014, när jag började i Nässjö. E-handel ger bra avtalstrohet, den ger bra statistik och den underlättar mycket för verksamheterna. Att plåster råkar ligga under Kontorsmaterial är ju inte lätt att veta, för att nu ta ett exempel.
Att öka förståelsen för offentlig upphandling är också en hjärtefråga. Det gäller både att få våra offentliga organisationer att förstå hur det fungerar men också att slå hål på felaktiga föreställningar i ett bredare samhällsperspektiv.

– Och slutligen, när du inte arbetar, vad gör du helst då?
– Jag har ett passionerat intresse för textilt hantverk av olika slag. Men också för att arbeta i trädgården. Jag paddlar gärna kajak med min man i Sankt Annas skärgård. Och till allt detta kommer förstås glädjen med familj, barn och barnbarn!