Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset
  • Virkesvägen 26
  • 120 30 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Kategoristyrning i praktiken

25 maj, 2021

Välbesökt erfarenhetsutbyte den 20 maj

SOI’s program för erfarenhetsutbyte har som bekant växt fram som ett direkt resultat av den enkät som gjordes bland SOI’s medlemmar. Därför definieras den på följande sätt.
• Av medlemmar, för medlemmar
• Ger programdeltagaren en unik möjlighet att genom nätverkande ta del av olika inköpsorganisationers erfarenheter inom olika aktuella områden.
• Ger möjlighet till både bredd och djup i programdeltagarens yrkesmässiga utveckling och ett tydligt värde för deltagarens organisation
• För varje programområde ska upplägget knyta an till en eller flera kompetenser inom Kompetensprofilen

Undertecknad fick möjlighet att vara med och lyssna på möte nummer 2 av 3 i det första programområdet ”Kategoristyrning –en möjlighet till bättre affärer?”. Vi var totalt cirka 40 deltagare vid det fulltecknade mötet och här beskrevs det operativa arbetet med kategoristyrning av två organisationer med mycket lång erfarenhet på området, nämligen Arbetsförmedlingen och FMV. På det första mötet var ämnet  ”Att komma igång med kategoristyrning” och där medverkade Täby kommun och Göteborgs Stad. Det avslutande mötet kommer att behandla ”När vi har varit igång ett tag, vad har vi lärt oss, vad kunde vi gjort annorlunda”. Det arrangeras den 17 september och då medverkar Nacka kommun och Trafikverket, som berättar om hur deras resa varit när de arbetat under längre tid med kategoristyrning.

Under mötet arrangerades också en workshop, där deltagarna delades in i olika digitala grupprum och avslutningsvis fanns det också utrymme för många frågor från deltagarna.

Några av de avslutande råden till de deltagare som skall börja arbeta med kategoristyrning kan vara värda att lägga på minnet.
• Det är bra att hitta någon att kroka arm med
• Etablera en kategoristruktur som passar er organisation.
• Det är viktigt att börja med en spendanalys- ta gärna hjälp av en inköpscontroller.
• Börja med ett verksamhetskritiskt område – ta inte allt på en gång.
• Gör det enkelt från början och lär hur man hittar resultat.
• Ha örat mot marknaden – inte bara internt.

Avslutningsvis tackade Carina Mattsson Sandberg från SOI’s styrelse både deltagarna och föredragshållarna för ett bra och mycket givande möte.