Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Nordbygg – cirkularitetsrapport när 0-3 blivit 2-3

10 maj, 2022

Svante Axelsson ser en stark utveckling

ar i montrarna. Här på Älvsjömässan hölls en intressant pressträff – en ”cirkulär lägesrapport” om hur byggbranschen utvecklas, byggsektorns hetaste ämnen i sammanfattning.

Förutom en övergripande presentation av mässan avhandlades följande:
Hälsa, prestation, energieffektivitet
Ny teknik öppnar för ett bättre inneklimat ”post-covid”. AI, styr och regler ger en omfattande teknikutveckling inom installationssektorn, med Britta Permats, vd Svensk Ventilation.

Cirkularitet och återbruk
Nu utvecklar byggsektorn modeller för cirkulär ekonomi och storskaligt återbruk. Koldioxidavtrycket kommer att bli lika viktigt som pris och kvalitet i framtiden och på Nordbygg 2022 kan vi frossa i goda initiativ.
Melinda Lemke, redaktör tidningen Glas och hållbarhetsansvarig Glasbranschföreningen berättade.

Arkitektur – materialen i fokus
För arkitekterna står materialen i fokus under Nordbygg. Guidade visningar, tävlingar och presentationer av lyskraftiga projekt presenterades av Tove Dumon Wallsten, arkitekt SAR-MSA och producent Sveriges Arkitekter.

För oss som inte är byggexperter var nog den sammanfattande lägesbeskrivningen mest intressant. Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige och Anna Ryberg Ågren, vd Byggmaterialindustrierna diskuterade utifrån rubriken Hur kan byggsektorn bli fossilfri och klimatneutral 2030?
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Genom att ansluta sig till en av Fossilfritt Sveriges färdplaner är tanken att företag ska stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. Hur kan Nordbyggs utställare och resten av samhällsbyggnadssektorn bidra?

Svante Axelsson menade att vi nu ser en trappstegsutveckling, som omfattar bland annat elen, oljan, transportsektorn (smartare städer utan bilar), byggsektorn utifrån begreppet ”grön betong” och byggsektorn som mobilitetsmöjliggörare. Här menade han att byggsektorn kan nå målen fortare än tänkt. För några år sedan stod det 0-3 i förändringsarbetet mot hållbarhet, nu står det 2-3 och segern kommer allt närmare.

Upphandlingens viktiga roll
I färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft pekas klimatkrav i den offentliga upphandlingen ut som en nyckelfråga för att omställningen ska lyckas.

Därför samlar nu Fossilfritt Sverige sex kommuner som alla visat en förmåga att leda klimatutvecklingen på upphandlingsområdet. Det är Helsingborgs stad, Umeå kommun, Uppsala kommun, Växjö kommun, Örebro kommun och Östersunds kommun som i klimatledarprogrammet tillsammans ska titta på vilka modeller och arbetssätt som är effektivast att jobba med för att också stärka näringslivet. Det handlar om hur dialog med näringslivet kan föras, hur klimatkrav kan samordnas för att minska riskerna för leverantörerna och hur kommuner i samma region kan samverka.

Han berättade också att en klimatpositiv stadsdel planeras i Uppsala, en av de sex kommunerna i klimatledarprogram för offentlig upphandling. Den aktuella stadsdelen är en del av Rosendal och beräknas stå klar 2028 och kunskapen från projektet ska användas i allt byggande i kommunen.

Det finns ännu ingen etablerad definition av vad en klimatpositivstadsdel är men förutom att minimera utsläppen i byggfasen och möjliggöra för ett de boende att leva fossilfritt kommer det också krävas att stadsdelen binder koldioxid från atmosfären.

Projektet har presenterats vid ett seminarium som arrangerades av Uppsala kommun och Fossilfritt Sverige. Kommunen presenterade sin vision och det diskuterades hur kommun och företag kan samarbeta för att nå hela vägen fram.