Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

– Hur jobbar SOI med andra arenor, Martin Kruse?

10 maj, 2022

Ett samtal om hur SOI kan nå ut till medlemmar och dem vi vill påverka.

– Jag vill gärna börja med att nämna LOS – Lösningar för Offentlig Sektor, eftersom det är ett evenemang som går av stapeln i närtid, på Kistamässan strax norr om Stockholm. SOI kommer att arrangera inte mindre än tre panelsamtal under de två dagarna, 8-9 juni. Ett av samtalen handlar om hur vi upphandlar hållbarhet, ett om upphandlingsforskning och utbildning på akademisk nivå och det sista om att upphandla i kris. LOS är ju en bred konferens kring framtidens lösningar för offentlig sektor och vi vet ju också att de offentliga inköpen har stor påverkan på lösningarna.

Förutom dessa tre arrangemang så har vi även ett som enbart riktar sig till SOI´s medlemmar, en mingelfrukost utifrån devisen ”Träffa styrelsen”. För att vara med här krävs en förhandsanmälan. Ett brev om detta, med anmälningsformulär, har nyligen skickats från kansliet. I brevet beskriver vi också tankarna bakom denna mingelfrukost och att vi hoppas på många synpunkter och tips från medlemmarna.

Lite mer fakta om LOS och om anmälan till konferensen finner du i en separat artikel på hemsidan.

– En annan viktig arena för SOI är förstås Almedalen och förutsatt att arrangemanget blir som tänkt i år så kommer vi att delta från SOI´s sida.

Ytterligare en viktig arena för oss är Mötesplats Offentliga Affärer.  Vi ser inte det arrangemanget som någon sorts konkurrent till SOI utan som ännu en bra arena där vi har möjlighet att nå ut. Därför är vi också engagerade i mässans programråd. Det är bra att ha flera ben att stå på för SOI. Men vi vill gärna påpeka att vi även värderar andra konferenser högt och kan tänka oss att stödja även dem i mån av tid och resurser.

Det är viktigt för oss att vara relevanta och få genomslag för våra  frågor. Att hitta en tryckt tidning som vi kan nå våra medlemmar eller beslutsfattare genom kanske kan bli svårt i framtiden, flera tidningar med koppling till upphandling har endera försvunnit eller gått över till att vara rena webbtidningar. Då behöver vi vara öppna för andra lösningar. Men det avbräck som skapades i SOI´s verksamhet utifrån pandemin har ju inneburit att vi fick öka ansträngningarna att nå ut på nya och andra sätt att skapa medlemsnytta och att vara relevanta för våra medlemmar. Så de här två åren har inneburit att vi varit ”positivt självrannsakande” och har kommit ut starkare. Andra arenor måste inte alltid vara andras arenor utan kan också innebära att vi hittar nya sätt att själva vara aktiva, som exempelvis programmet för erfarenhetsutbyte och de digitala årskonferenserna. Av inköpare – för inköpare, är en bra beskrivning av SOI´s själ. Vi upplever i dag att SOI´s medlemmarna fortfarande har en stark anknytning till föreningen, vilket förstås känns väldigt glädjande för oss i styrelsen.

Även de regionala träffarna har naturligtvis fått ligga lågt under pandemin. Vi i styrelsen vill gärna se att de regionala träffarna börjar utvecklas igen. Därför har styrelsen tillsatt en särskild kontaktperson för regionala aktiviteter, nämligen Camilla Petersson. Vi är medvetna om att det ofta krävs en eller några eldsjälar för att få till dessa träffar, eftersom det sällan finns en specifik organisation för dem, men vi vill efter förmåga göra vårt bästa för att stödja dem.

– Så sammantaget tror vi att sökandet är över, och att vi har hittat nya former, både för egna aktiviteter och för samarbeten och samverkan med andras evenemang, avslutar Martin Kruse.