Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

SIS Upphandlingsstöd – ny onlinetjänst

21 oktober, 2022

Hänvisa till standarder i stället för egna prestandakrav

På Mötesplats Offentliga Affärer i september presenterade SIS, Svenska institutet för standarder, sin nya onlinetjänst, SIS Upphandlingsstöd. Den gör det enkelt för upphandlande organisationer att hänvisa till standarder, i stället för att ange egna prestandakrav.

Att snabbt kunna referera till vedertagna tekniska specifikationer sparar resurser. Det öppnar också för större konkurrens och ökar sannolikheten för att produkten/tjänsten är framtagen på ett kontrollerat vis. I slutändan ökar det den offentliga verksamhetens möjlighet till bättre pris och kvalitet.

Så här fungerar SIS Upphandlingsstöd
• SIS Upphandlingsstöd är anpassad för kommuner, myndigheter eller andra offentliga verksamheter som regleras av lagen om offentlig upphandling – LOU
• Du får en länk till en unik registreringssida att infoga i offentliga upphandlingar
• På den unika sidan som bland annat anpassas med organisationens logga, finns information och ett formulär där den som vill ha tillgång till refererade standarder registrerar sin mejladress
• I tjänsten håller du lätt koll på olika upphandlingar och vilka standarder de hänvisar till

Läs mer om upphandlingsstödet här.

Om standarder vid upphandling
Standarder effektiviserar inköp och upphandlingar samt bidrar till ett strukturerat och enhetligt arbetssätt. Kraven blir också tydligare för både beställare och leverantörer.

Upphandling och inköp
Standarder underlättar processen, oavsett om det är ett litet företag som ska köpa nya kontorsmöbler eller en global jätte som ska ingå avtal med nya underleverantörer. Många standarder har redan färdiga krav och rekommendationer. När leverantörer använder och certifierar sig enligt standarder – och beställare ställer krav på efterlevnad – blir upphandlingen tydlig, effektiv och transparent.

Offentlig upphandling
Vid upphandling av varor och tjänster enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, måste kraven vara tydliga. Att hänvisa till standarder underlättar för både beställare och leverantör. Ett strategiskt inköpsarbete ska ytterst möta de politiska mål som organisationen ska uppnå. Om kravställningen utgår från standarder blir inköpsprocessen enklare, tydligare och mer transparent – för alla parter.

Enklaste sättet att referera till standarder är att använda SIS Upphandlingsstöd. Det finns även vägledande standarder som ger stöd i processen att genomföra en upphandling.

Kan standarder vara krav i offentlig upphandling?
Det är alltid möjligt att hänvisa till standarder i en offentlig upphandling. Om tekniska specifikationer inte anges som prestanda- eller funktionskrav ska de hänvisa till standarder. När en myndighet väljer att hänvisa till en standard ska den följas av formuleringen ”eller likvärdig”. På det vis kan standarder vara stöd för både upphandlande myndigheter som leverantörer, i att säkerställa att kraven möts.

När det hänvisas till standarder gäller att svensk standard, som stämmer överens med europeisk standard, ska prioriteras först.

Kapitel 9 § 3-5 i LOU behandlar hur kraven i en offentlig upphandling ska utformas.

Du kan läsa mer om hur standarder och upphandlingar hör ihop här.

Ny standard för Offentlig upphandling
SIS har lett ett europeiskt arbete med att ta fram en standard för ”integritet och ansvarighet” i offentlig upphandling. Standarden publicerades i augusti 2022, och finns på både svenska och engelska. Huvudsyftet är att stärka trovärdigheten och förtroendet för upphandlingsprocessen och att säkerställa ett effektivt genomförande av avtal och åtaganden. Det ska vara enklare att göra rätt.

I korthet belyser standarden följande delar:
• en integritets- och ansvarighetspolicy för upphandlande enheter,
• en riskhanteringsstrategi för området integritet för upphandlande enheter,
• en intern uppförandekod för medarbetare med inköpsuppgifter,
• en integritetsförsäkran mellan upphandlande enheter och anbudsgivare,
• ett system för hantering av upphandlingsdata och mätning av prestanda och kvalitet i upphandlingsprocesser hos upphandlande enheter.

För mer info om standarden, kontakta alexandra.antoni@sis.se.

Om standarder vid upphandling i Europa

CEN och EU-kommissionen har publicerat en vägledande guide för offentliga upphandlare för hur de ska hänvisa till standarder i samband med offentlig upphandling inom Europa. Ladda ner den här.