Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Offentlig upphandling är en del av vår demokrati

26 september, 2022

Vice ordföranden har ordet

När jag skriver detta har det gått knappt två veckor sedan valdagen. Politiker har valts för att ta landet, kommuner och regioner i den riktning som majoriteten av väljarna anser vara bäst. De folkvalda politikerna fattar i sin tur beslut om inriktningen på verksamheten och insiktsfulla politiker förstår att inköp är ett utmärkt sätt att påverka samhället i den riktning man lovat sina väljare. Inköp och upphandling blir således ett verktyg för att förverkliga politiken och är i och med det en del av vår demokrati.

 

För oss som på olika sätt jobbar med offentligt inköp är med andra ord den politiska styrningen en självklar del av vårt jobb och vår vardag. Det nyligen genomförda valet till riksdag, region och kommun påverkar därför oss alla i vår yrkesroll. Vissa frågor eller enskilda upphandlingar kan ganska snabbt få en annan riktning eller tyngd beroende på vilka som styr medan andra frågor kan märkas mer över tid under en mandatperiod.

 

Vi som jobbar inom kommun eller region märker nog politikens närvaro tydligare direkt i vår vardag medan inköpare inom den statliga sektorn styrs politiskt mer indirekt genom regleringsbrev

 

I skrivande stund är regeringsbildningen inte klar men det vi kan vara mer eller mindre säkra på är att det blir maktskifte på riksnivå och i och med det en ny minister med ansvar för upphandlingsfrågor.

 

Från SOI:s håll ser vi att det har stor betydelse vilket statsråd som får detta ansvar. Vi önskar oss en minister som tar plats och inte är rädd för att driva förändring. En minister som också har förmågan att se den stora samhällspåverkan som väl fungerande strategiskt inköp har och som utifrån det kan jobba brett, även tillsammans med andra politikområden, för ökat fokus, förenklingar och förbättringar.

 

Oavsett regering och oavsett vilken minister som får ansvar för upphandlingsfrågorna kan ni räkna med att SOI kommer att fortsätta vårt arbete med att påverka och arbeta för att landets makthavare skapar bästa möjliga förutsättningar för bra offentliga affärer. Och naturligtvis kommer ansvarig minister att bjudas in för att tala på vår årskonferens i Linköping. Ni har väl inte missat att reservera datumen 25-27 april i kalendern?

 

Men önskan om en fortsatt fin höst!

 

Martin Magnusson

 

Vice ordförande SOI