Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7, plan 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (säkrast mellan 10-12 vardagar)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Många besökare på Mötesplats Offentliga Affärer

26 september, 2022

SOI var representerat i tre paneldebatter

Nu kan man konstatera att Mötesplats Offentliga Affärer är ordentligt tillbaka på banan igen. Cirka 700 peroner deltog i det omfattande arrangemanget på trivsamma Nackastrandsmässan. Ett femtiotal större och mindre seminarier och panelsamtal hanns med plus ytterligare ett antal på Anbudsscenen, dessutom bankett med uppträdanden och utdelning av det årliga priset Handslaget.

Först ut av SOI´s styrelsemedlemmar var SOI´s ordförande, Martin Kruse, som deltog i den så kallade Önskepanelen, där formaliakrav ställdes mot affärsmässighet. Vart är de goda offentliga affärerna på väg och hur vill vi själva ha det i framtiden?

Martin presenterade inköparens perspektiv och började med att glädjas åt att forskningen, på konferensen representarad av Sofia Lundberg, professor i Umeå, tar tag inköpsfrågorna. Han konstaterade att den goda affären kräver både tids- och idémässigt utrymme, att den måste ske i samverkan med verksamheterna, i ett gemensamt arbete, exempelvis kring incitamentsstrukturer. Han tyckte också att SNS-rapportens förslag kring rating av leverantörer kan vara värt att prövas. Det behövs även drivkraft, ansvar för affärerna och inköpskompetens i hela organisationen om resultatet skall bli bra i slutänden.

Roger Himmelsköld från styrelsen deltog i ett panelsamtal kring hur man upphandlar i ett osäkert samhällsläge. I en kris där säkerhet behöver prioriteras blir konsekvensen minskad fri handel av varor och tjänster. Vad behöver egentligen du som upphandlare tänka på och hur bör du agera?
Roger menade att vi hellre borde upphandla för en kris än i en kris. Att upphandla för en kris är visserligen dyrt men det blir ännu mycket dyrare att upphandla i en kris. Men just nu är vi där vi är och får göra bästa möjliga i situationen.

Men för att göra rätt krävs långsiktiga strategiska beslut, det är alltså en fråga för organisationens högsta ledning. Tyvärr är detta inte alltid en självklarhet, trots att det borde vara det. Men att göra rätt kräver också analyser, gärna i organisationens kategoriplaner om sådana finns. Och någonstans måste vi ju komma i fas, tänka långsiktigt och ha en kontinuitetsplanering.

Anna Lipkin från styrelsen deltog i ett panelsamtal kring upphandling av molntjänster. Vägen framåt – hur skall vi göra?
Anna är enhetschef för inköpsenheten på avdelningen för IT och digitalisering i Stockholms stad.
– I ett Sverigeperspektiv är Stockholm en stor upphandlare av IT. Vi är kapabla att kravställa på rätt sätt, men problemet är ju att det inte finns leverantörer som kan leva upp till våra krav, trots att vi är många som har ungefär samma behov. GDPR är tydligt och vi hanterar väldigt mycket känslig data, men om den hamnar i en molntjänst i annat land så har vi ju egentligen inte kontroll över vår data. Och detta dilemma delar vi dessutom med många andra, inte bara i Sverige utan egentligen i hela EU.

Om man skall dra en slutsats, både av Annas inlägg och av andra inlägg i debatten, så ligger den egentliga lösningen i samverkan i stor skala, både i ett nationellt och ett europeiskt perspektiv och detta kombinerat med bättre reglering från EU´s sida. De internationella IT-leverantörerna är stora och starka, det måste vi också vara.

Slutligen måste vi ju också nämna vinnaren av Handslaget 2022. Hennes namn är Helena-Maria Olsson Hedberg, Alingsås kommun. Priset delades ut under pompa och ståt på banketten på Hamburger Börs och så här löd juryns motivering:


Genom att renodla, tydliggöra, tänka nytt och inkorporera mindre avtal i grunduppdraget har vinnaren uppnått större flexibilitet, dubblerat antalet bevakningstimmar per dygn och halverat grundkostnaden. Tillsammans med säkerhetsenheten har vinnaren tagit ett koncernövergripande helhetsgrepp gällande bevakningsfrågorna.”

– Priset betyder enormt mycket för mig och medarbetarna – man gör inte ett sådant här jobb på egen hand, förklarade Helena-Maria när hon intervjuades på scenen direkt efter att vinsten meddelats.

Läs mer om Mötesplats Offentliga Affärer här.