Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

På SOI´s hemsida för tio år sedan

30 januari, 2023

Vad var på tapeten i januari 2013?

Här följer korta utdrag ur några av hemsidans artiklar januari 2013:

I ordförandebrevet skriver Lisbeth Johnson bland annat apropå Anders Wijkmans upphandlingsutredning.

”Ja, helgdagarna hade knappt passerat förrän det blev full fart igen. Upphandlingsutredningen hade sitt sista sammanträde i mitten på januari. Nu handlar det om de sista justeringarna innan utredningen går i tryck för att sedan överlämnas till ministern i början på mars. Jag är väldigt nöjd med utredningens arbetssätt. Den har arbetat utåtriktat, lyssnat och sedan kommit till slutsatserna. Det är första gången som jag upplevt att vi som upphandlare haft en reell möjlighet att framföra våra erfarenheter och synpunkter. Därför är jag också i allt väsentligt nöjd med de förslag som utredningen kommer att lägga fram. Nu är jag nyfiken på hur utredningen kommer att mottas av er.

Jag och många med mig ser nu med stort intresse fram mot hur regeringen kommer att hantera Upphandlingsstödsutredningens förslag. Det var bra att regeringen tillsatte utredningen. Nu vill jag att den snabbt tar beslut om framtiden för upphandlingsstödet. SOI:s uppfattning är att det behövs ett starkt upphandlingsstöd både för oss och för leverantörerna. Dagens upphandlingsstöd gör ett bra jobb men det skulle kunna bli än bättre om möjligheterna gavs. Jag kan dock konstatera att det är svårt att hinna med att ta del av allt material/vägledningar som de tar fram.”

I en annan artikel berättas om den kommande årskonferensen i Västerås:
” Vi hälsas välkomna till Västerås av landshövding Ingemar Skogö och vår ordförande Lisbeth Johnson och vi får lyssna till sånger av Freddy Amigo som till vardags är undersköterska i Västerås men som också slog igenom stort i TV:s Talang 2010.

Vi kommer att få en inspirationsföreläsning av Nicklas Lidström och Curre Lundmark. Nicklas har flyttat hem till Västerås efter 20 år som hockeyspelare i Detroit Red Wings, är flerfaldig Stanley Cup-vinnare samt OS- och VM-vinnare med Tre Kronor och just nu VM-ambassadör för årets hockey-VM. Curre Lundmark är tidigare förbundskapten för Tre Kronor med bland annat ett OS-guld i bagaget!

Årets moderator är Rickard Olsson, programledare från TV där han både är populär frågesportledare och konferencier på diverse stora galor. Vi får besök av Improvisationsteatern som kommer att lära oss mer om kreativ kommunikation.

Vi har ett stort antal intressanta föreläsare, bland annat Sven-Eric Nilsson, förhandlingslärare på SILF. Han presenteras närmare i en separat intervju. Vidare Helena Brynolfsson, inköpsdirektör på PostNord, Roger Lindskog, jurist och upphandlare på Sjöfartsverket och Luftfartsverket, Pia-Britt Hildebrand, upphandlingschef på Landstinget Värmland, Dag Eliasson och Björn Andrén, upphandlingschef respektive upphandlare/inköpsstrateg på Migrationsverket, Tomas Lydahl, författare och kursledare, Jonas Arvidsson, upphandlingschef i Västerås, Marie Rödemark, författare och lärare, Henrik Karlsson, upphandlingschef i Helsingborg, Erica Wright, lärarstrateg, Michael Wickström, inköpschef på Skatteverket.

Förutom allt detta och den avslutande debatten skall vi hinna med en guidad promenad i Västerås (för dem som så önskar) och en härlig middag med prisutdelning, underhållning och dans. Vi skall också hinna mingla, bygga nätverk och diskutera med kollegor.. Och, inte minst viktigt, vi skall genomföra SOI:s formella årsmöte, vilket inleder den sista dagen.

Ytterligare en artikel berättar om hur upphandling går till i USA, och vi saxar ett par avsnitt:
”Den positiva inställningen till entreprenörer och småföretag genomsyrar de flesta politikområden i USA. Under tiden efter andra världskriget fanns det dock i USA liksom i Europa en tro på stordriftsfördelar och det stora företaget ansågs som den överlägsna produktionsformen. För att stödja småföretag etablerades under 1950-talet myndigheten Small Business Administration (SBA), som fick till uppgift att på allehanda sätt stödja småföretag i USA. Delvis parallellt med utvecklingen av SBA har det vuxit fram regler som styr delar av den offentliga upphandlingen till småföretag. Motivet för att göra det går att sammanfatta i fyra punkter.

• En stor småföretagssektor breddar basen av potentiella leverantörer. Upphandlande myndighet kan på det sättet få större urval och vara mindre beroende av ett fåtal företag vilket förhoppningsvis på lång sikt ger lägre priser.
• Eftersom småföretag står för en stor del av de tekniska genombrotten är en satsning på upphandling från småföretag ett sätt att främja teknikutveckling.
• På lokal nivå finns det incitament att använda lokala småföretag, dvs som är registrerade i staden, eftersom den skatt som de genererar kommer staden till godo. Det finns heller inga regler som förhindrar diskriminering av ickelokala företag.
• Utöver den ekonomiska betydelsen småföretag har, finns det en övertygelse om att entreprenörskap och småföretag är en viktig beståndsdel av identiteten i USA. Att bli egenföretagare är en möjlighet att socialt och ekonomiskt klättra på samhällstegen och därför betraktas entreprenörskap som en viktig beståndsdel i den amerikanska drömmen. Främjandet av småföretag i upphandling ska också ses som ett sätt att värna småföretagen.

På federal nivå är det SBA som har ansvaret för att se över att myndigheter uppfyller reglerna kring upphandling. På de lägre administrativa nivåerna finns det ingen enhetlig organisation för att övervaka att upphandlingsreglerna följs, i stället är det upp till varje delstat, county och stad att fullfölja sina åtaganden. De federala myndigheterna har följande mål:

• Minst 23 procent av alla prime contracts ska gå till småföretag.
• Minst 5 procent av alla prime contracts och underleverantörsavtal ska gå till små missgynnade företag (small disadvantaged businesses).
• Minst 5 procent av prime contracts och underleverantörsavtal ska gå till småföretag ägda av kvinnor.
• Minst 3 procent av alla federala kontrakt ska gå till småföretag i s.k. HUB-zones, dvs. ekonomiskt missgynnade områden.
• Minst 3 procent av prime contracts och underleverantörsavtal ska gå till service disabled veterans owned small businesses, dvs. småföretag ägda av individer som har en permanent skada erhållen under militärtjänst (krigsinvalider).”

Vid upphandlingar på summor mellan 2 500 och 100 000 dollar ska federala kontrakt reserveras för småföretag, s.k. set-aside, om det finns anledning att tro att minst två kvalificerade småföretag kommer att ge offert på upphandlingen.

De företag som får kontrakt över 500 000 dollar måste visa en skriftlig plan över hur de avser att anlita småföretag och småföretag ägda av kvinnor och/eller etniska minoriteter som underleverantörer.

SBA har Procurement Center Representatives (PCR) i varje delstat. De arbetar med att få federala myndigheter att uppfylla sin småföretagskvot för upphandling.”

Det fanns dessutom artiklar kring SOI´s medlemsutveckling, kring hur hemsidan ska utvecklas, om ett seminarium kring innovationsupphandling och en hel del annat intressant, och man kan återigen konstatera att SOI´s verksamhet över tid överensstämmer bra med uttrycket ”Kontinuitet och förnyelse”.