Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Nytt från UHM – Fler anbud, färre överprövningar

30 januari, 2023

Glädjande för offentlig upphandling med tydliga tendenser

Nyligen presenterad statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. År 2021 lämnades i genomsnitt 5,4 anbud per upphandling jämfört med 4,9 år 2020 och 4,1 år 2017 då ökningen började. Intresset för att lämna anbud har ökat med 32 procent sedan 2017 Störst är intresset för att delta i upphandlingar av IT-tjänster. Där är genomsnittet 16,9 anbud per upphandling.

– Vi ser en tydlig och stadig ökning av företagens intresse för att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Det är positivt eftersom ökad konkurrens kan bidra till lägre kostnader och ökad kvalitet, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

När det gäller överprövningar är utvecklingen den omvända. Av de drygt 18 000 offentliga upphandlingar som annonserades 2021 överprövades 6,1 procent, enligt aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten. Det är en minskning jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 7,6 procent. Regionernas upphandlingar överprövas i högre utsträckning än upphandlingar som görs av kommunerna och staten. Den statistik som presenteras av UHM går tillbaka till 2012 och då är detta den klart lägsta siffran.

– Att en leverantör som anser sig ha lidit, eller kan komma att lida skada, kan begära överprövning av en upphandling är viktigt för rättssäkerheten. Det är också viktigt för förtroendet för offentlig upphandling, säger Joakim Skoog, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Läs mer om anbudsstatistik här.

Mer om överprövningar här.