Min sida
Laddar..

Senaste sökningar

Kontakta oss

Adress

  • Sveriges Offentliga Inköpare
  • c/o Föreningshuset Sedab AB
  • Lumaparksvägen 7
  • 120 31 Stockholm
  • soi@soi.se

Telefon

  • 08-21 61 40 (Förmiddagar 8:30-12:00)

Organisationsnummer

  • 887500-9584

Tre nya hedersmedlemmar i SOI

3 maj, 2023

Eva Sveman, Henrik Karlsson och Lill Sandberg

Eva Sveman, Henrik Karlsson och Lill Sandberg

Under SOI´s mer än 40-åriga existens har bara 18 personer valts till hedermedlemmar. Det är alltså en verklig hedersbetygelse att tillhöra den skaran. Tre av dessa 18 valdes på den just avslutade årskonferensen och styrelsens motiveringar lyder som följer.

Motivering Eva Sveman, hedersmedlem
Eva Sveman, f d förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Eva har under ett stort antal år verkat i SOI:s anda genom att enträget och med stor kompetens och humor stöttat offentlig upphandling i Sveriges alla kommuner och regioner. På ett förtjänstfullt sätt har hon lotsat oss upphandlare och inköpare i den inte alltid helt enkla upphandlingsjuridiken. Eva har med sin kunskap även påverkat offentlig upphandling såväl i Sverige som i EU genom att ha varit expert i flertal statliga utredningar och i EU:s Regionkommitté.

Motivering Henrik Karlsson, Göteborgs stad
För att under lång tid bidragit till föreningens utveckling, och för att med mod, ett stoiskt lugn och med en osviklig etisk kompass, gått i bräschen för utvecklingen av den offentliga affären, till gagn för föreningens medlemmar, föreslår styrelsen att till hedersmedlem i SOI utse Henrik Karlsson, Göteborgs stad.

Motivering Lill Sandberg, hedersmedlem
Mellan åren 2011 och 2021 hade SOI totalt sex olika ordföranden. Däremot hade föreningen en och samma sekreterare.  En sekreterare som genom sin noggrannhet och sitt ordningssinne säkerställde att styrelsearbetet fungerade och som var en trygg punkt för de styrelseledamöter och ordföranden som kommit och gått under åren. Den här personen har stått för den kontinuitet som i en förening som SOI är så oerhört viktig för att utvecklingen framåt inte sker utan hänsyn till historien. För sitt stora engagemang och bidrag till både föreningen och till den offentliga upphandlingen i stort föreslår styrelsen därför Lill Sandberg som hedersmedlem i Sveriges Offentliga Inköpare.

Här följer listan över samtliga 18 personer som genom åren valts till hedersmedlemmar:

Eva Sveman
Lill Sandberg
Henrik Karlsson
Alvar Bogren
Bertil Johansson
Bertil Nordström
Egil Nylén
Gunnar Grahn
Hans Gum
Kalle Krall
Karl-Gunnar Marklund
Kjell Svensson
Lisbeth Johnson
Per-Olov Andersson
Susanne Jansson
Sven Mikaelsson
Sven-Eric Hargeskog
Örjan Engström